Nezávazná poptávka

Blog

Jak legálně prodávat přes e-shop na Facebooku

28.07.2016

Prodej na Facebooku: je nutné mít vlastní obchodní podmínky?
V současné době se stále více online podnikatelů zaměřuje na prodej svého zboží prostřednictvím sociálních sítí. Ačkoliv je drtivá většina zboží a služeb stále nabízena prostřednictvím klasických e-shopů, marketingová síla Facebooku a obdobných sociálních sítí je nezpochybnitelná. Miliony uživatelů těchto služeb tvoří bezesporu jednu z potenciálně největších zákaznických platforem vůbec. K tomuto trendu přispívá též jedna z technologií Facebooku, která umožňuje de facto přenést e-shop na Facebook, a to prostřednictvím vytvořené facebookové skupiny.

Jsou podmínky prodeje na Facebooku odlišné od eshopu?

V první řadě je velice důležité poznamenat, že stejně jako u klasických e-shopů je i u prodeje zboží prostřednictvím sociálních sítí nutné dodržovat pravidla o distančním uzavírání smluv, která stanoví občanský zákoník. Za distanční smlouvu je v souladu se zmiňovaným právním předpisem považována zpravidla jakákoliv smlouva, při jejímž uzavírání je použit alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez fyzické přítomnosti smluvních stran.
Obecně známou skutečností je, že se výše uvedená definice uplatní u klasických e-shopů, kde samotné uzavření smlouvy probíhá povětšinou prostřednictvím internetových formulářů v nákupním košíku. O distanční prodej nejde jen výhradně v případě formulářových objednávek.

Způsoby prodeje na Facebooku

Představme si situaci, kdy se podnikatel rozhodne přenést část svého podnikání na sociální síť. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout.

  1. Jak je uvedeno v úvodu tohoto článku, jednou z možných variant je prostřednictvím jedné z funkcí Facebooku přenést svůj dosavadní e-shop na platformu této sociální sítě. Prostřednictvím facebookové skupiny podnikatele tak bude dostupný katalog zboží, klasický objednávkový formulář a standardní e-shopový košík.
  2. Další možností je vytvořit na sociální síti skupinu, ve které má podnikatel své zboží vystavené na fotografiích, ve kterých může návštěvník stránky listovat. V takovém případě budou objednávky zákazníků chodit zpravidla do zpráv na sociální síti nebo přímo do emailu podnikatele (tuto formu autor článku považuje za výhodnější s ohledem lepší možnosti zálohování objednávek). V obou případech bude naplněna definice distančního uzavírání smluv, protože samotná kupní smlouva bude uzavřena právě prostřednictvím elektronické komunikace mezi zákazníkem a podnikatelem, tedy bez fyzické přítomnosti smluvních stran.

Co musím udělat, chci-li prodávat na Facebooku

Povinnosti stanovené občanským zákoníkem

Pokud podnikatel uzavírá se spotřebitelem smlouvu distančním způsobem, má vždy řadu povinností, které mu stanoví nový občanský zákoník. Jedna z nejdůležitějších povinností podnikatele je informační povinnost vůči zákazníkovi – spotřebiteli. Souhrn informací, které je podnikatel povinen spotřebiteli při provozování internetového obchodu na Facebooku sdělit, se od klasického e-shopu příliš neliší. Pokud by je podnikatel neuvedl, mohl by se stejně jako v případě klasického e-shopu vystavit pokutě ze strany České obchodní inspekce. Zároveň občanský zákoník stanoví řadu sankčních mechanismů, které při nesplnění informační povinnosti podnikateli hrozí (například prodloužení zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy až na 1 rok a 14 dní). Mezi nejdůležitější body, o kterých by měl podnikatel spotřebitele informovat, patří

  • spotřebitelovo právo na odstoupení od smlouvy,
  • reklamační podmínky nebo možnosti řešení spotřebitelských sporů
  • a dvacet dalších informací, které jsme vypsali a vysvětlili zde

Výše uvedenou informační povinnost splní podnikatel nejlépe předložením obchodních podmínek a reklamačního řádu zákazníkovi. Dokumenty mohou být zveřejněné přímo na facebookové stránce podnikatele, popřípadě je může podnikatel zaslat spotřebiteli před samotným uzavřením smlouvy, tj. v rámci vzájemné elektronické komunikace. Zde je důležité poznamenat, že zákazník musí mít možnost se s obchodními podmínkami seznámit ještě před samotným uzavřením smlouvy, tj. zpravidla před závazným potvrzením své objednávky.

Jiné povinnosti při prodeji na sociálních sítích

Kromě výše uvedené informační povinnosti je podnikatel nabízející své zboží nebo služby na Facebooku nebo jiné obdobné sociální síti povinen splnit řadu dalších povinností, které mu ukládají právní předpisy související s podnikáním. Jako příklad lze uvést

  • povinnost zřídit si živnostenské oprávnění v závislosti na povaze zboží nebo služeb, které podnikatel nabízí
  • nebo povinnosti vyplývající z daňových předpisů.

Co u prodeje na Facebooku naopak nemusím?

Určité druhy informací, které je povinen poskytnout provozovatel klasického e-shopu však podnikatel na Facebooku uvádět nemusí. Jedná se zejména o ten typ informací, který se vztahuje na konkrétní webové rozhraní. Zatímco obchodní podmínky klasického e-shopu by měly obsahovat problematiku užívání souborů cookies nebo autorskoprávní ochranu podnikatelova webu, pro podnikatele, který své zboží nebo služby nabízí prostřednictvím sociální sítě, není uvedení těchto informací z povahy věci nutné. Zmíněné informace má již zveřejněné provozovatel sociální sítě prostřednictvím svých obchodních podmínek nebo podmínek užití webových stránek.

Na obchodní podmínky eshopů i složitějších projektů se specializujeme. Chcete s něčím poradit? Kontaktujte nás.

Jak legálně prodávat přes e-shop na Facebooku
5 (100%) 6 hlasů

Ivan Fencl

Připravuji stanoviska k různým otázkám Vašeho podnikání na internetu. Specializuji se na spotřebitelské právo, obchodní podmínky a licenční smlouvy.

Související služby