Nezávazná poptávka

Blog

ČOI: Pouhých 13% kontrolovaných e-shopů bylo bez závad

25.08.2015

Průběžná zpráva České obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí hovoří o vysoké míře provozovatelů internetových obchodů, kteří nezapracovali změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Přestože to je již více než rok, řada provozovatelů e-shopů stále informuje spotřebitele o reklamačních podmínkách, možnosti odstoupení od kupní smlouvy a jejich dalších právech dle již neplatného občanského zákoníku.

Více jak 86% e-shopařů porušovalo právní předpisy

Česká obchodní inspekce již dlouhodobě monitoruje dodržování právních předpisů ze strany provozovatelů internetových obchodů. V období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 bylo provedeno celkem 279 kontrol.

Kontroly e-shopů byly zaměřeny především na plnění povinností, které vyplývají pro prodávající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Porušení obecně právních předpisů bylo zjištěno při 242 kontrolách. Jedná se o 86,7% případů.

Řada kontrol proběhla na základě podnětů nespokojených spotřebitelů

Řada kontrol ve 2. čtvrtletí roku 2015 proběhla na základě podnětů od samotných spotřebitelů, kteří nebyli spokojeni s přístupem provozovatele obchodu.

Nespokojení spotřebitelé zaslali České obchodní inspekci celkem 1533 podání. Z šetřených podnětů ČOI prokázala v 172 případech jejich oprávněnost či jiné pochybení provozovatele e-shopu (např. nedostatky v obchodních podmínkách, nedodržení reklamační lhůty, atp.).

Dle vyjádření ČOI šlo z velké části o záležitosti, které byly mimo její kontrolní a sankční pravomoc. Jednalo se totiž o porušení ustanovení občanského zákoníku, která jsou vymahatelná pouze soudní cestou, např.:

 • nesouhlas kupujícího s vyřízením reklamace,
 • nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy,
 • nedodání již zaplaceného zboží
 • a další.

Nejčastější porušení ze strany provozovatelů e-shopů

Inspektoři České obchodní inspekce zjistili u e-shopařů porušení zákona o ochraně spotřebitele v celkem 450 případech.

 • Použití některé z nekalých obchodních praktik (neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících, případně prodávající neposkytl spotřebiteli požadované formuláře).
 • Neposkytnutí spotřebiteli řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění.
 • Nesplnění formálních náležitostí při vyřizování reklamace.
 • Porušení informačních povinností o výrobku.
 • Neseznámení s cenou.

Pokuty za porušení zákona od České obchodní inspekce

V kontrolovaném období udělila Česká obchodní inspekce celkem 204 pokut v souhrnné výši 1.044.000,-Kč.

Desítky správních řízení nebyly navíc v tomto období ukončeny.

Zjištěná porušení v jednotlivých krajích

 • Středočeský a Hlavní město Praha: 70%
 • Jihočeský a Vysočina: 91,7%
 • Plzeňský a Karlovarský: 90,3%
 • Ústecký a Liberecký: 81,8%
 • Královéhradecký a Pardubický: 88,2%
 • Jihomoravský a Zlínský: 95%
 • Moravskoslezský a Olomoucký: 89,6%

Infografika ke kontrolám e-shopů za 2. čtvrtletí 2015

Kontrola e-shopu 2.čtvrtletí 2015 ver2

Závěr tiskové zprávy ČOI

Česká obchodní inspekce v závěru publikované tiskové zprávy upozorňuje na velmi nežádoucí situaci v českém prostředí e-commerce. Při porovnání výsledků z 1.čtvrtletí a 2.čtvrtletí je zřejmé, že se úroveň plnění informačních a dalších povinností provozovatelů e-shopů nezlepšila.

Řada provozovatelů internetových obchodů nepřizpůsobila své obchodní podmínky v souvislosti s novým občanským zákoníkem a informuje spotřebitele o jeho právech a povinnostech nesprávně.

Kromě ověřování důvěryhodnosti e-shopu doporučuji spotřebitelům obezřetnost zejména při nákupech značkových výrobků. Vymoci zpět finanční nároky může být v těchto případech velmi problematické, při nákupu ve třetích zemích prakticky nemožné,

říká Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 Článek vychází z tiskové zprávy ČOI vydané 24. 8. 2015, zdroj coi.cz

Jaké jsou další výsledky kontrol ČOI

ČOI: Pouhých 13% kontrolovaných e-shopů bylo bez závad
Ohodnoťte!

Martin Rosulek

Související služby