Nezávazná poptávka

Blog

Tisková zpráva ČOI: Provozovatelé e-shopů často ignorují nový občanský zákoník

22.06.2015

Česká obchodní inspekce zveřejnila své výsledky kontrol internetových prodejců za první čtvrtletí roku 2015. Bohužel tisková zpráva za 1.Q.2015 ukazuje, že se situace nezlepšuje, provozovatelé eshopů často nedodržují své povinnosti a porušují práva spotřebitelů.

Při 350 kontrolách byly nalezeny nedostatky v téměř 80 % případů a inspektoři pokutovali prodejce v souhrné výši 1 milion korun.

Spotřebitelé by si měli při nákupu přes internet ověřovat identitu prodávajícího a zvažovat, zda zaplatí zboží nebo službu předem, neboť se množí případy, kdy je e-shop fiktivní nebo má sídlo mimo Evropskou unii. Kontrola je v těchto případech obtížná a nároky poškozených spotřebitelů jsou stěží vymahatelné,“

řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI (zdroj coi.cz).

Kontrola eshopů Českou obchodní inspekcí

Inspektoři České obchodní inspekce se zaměřili tradičně na nedostatky v plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných předpisů.

V období od 1.1.2015 do 31.3.2015 provedla Česká obchodní inspekce kontroly u celkem 350 provozovatelů eshopů.

Nedostatky byly zjištěny při 279 kontrolách, což představuje vysokých 79,7 %.

Kde se prováděly kontroly nejčastěji

Kontroly byly prováděny ve všech krajích České republiky. Nejvíce kontrol proběhlo v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Zde bylo provedeno 71 kontrol a téměř v 86 % případů došlo k porušení obecně závazných předpisů. Nejhorší výsledek byl však v Ústeckém a Libereckém kraji, kde z 39 kontrol pouze 2 provozovatelé eshopu podnikali legálně.

Na druhé straně je třeba zmínit, že kontroly České obchodní inspekce do značné míry vycházejí z cíleného vyhledávání problémových internetových obchodů. Některé z kontrolovaných internetových obchodů byly kontrolovány na základě podnětů nespokojených zákazníků.

Nespokojení zákazníci si z eshopu často stěžují

Během prvních 3 měsíců v roce 2015 přijala Česká obchodní inspekce celkem 1596 podání od spotřebitelů. Inspektoři ČOI prokázali oprávněnost jejich nároků ve 13 % případů. Část případů se ovšem dotýkala oblasti, pro kterou nemá Česká obchodní inspekce pravomoc (např. nespokojenost s vyřízením reklamace, nevrácení peněz při odstoupení od smlouvy – tyto nároky lze vymáhat soudní cestou).

Nejčastější nedostatky provozovatelů eshopů

Zákon o ochraně spotřebitele byl porušen v celkem 464 případech.

  • Použití nekalých obchodních praktik (§ 4 a 5 zákona o ochraně spotřebitele). Konkrétně byly prokázány klamavé obchodní praktiky – neposkytnutí zákonem stanovených informací, poskytnutí neúplných či zavádějících informací o prodávajícím, podmínkách uzavření smlouvy či uplatnění práv z této smlouvy, např. reklamace, atd.).
  • Neposkytnutí řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spotřebiteli (§ 13 zákona o ochraně spotřebitele).
  • Nesplnění formálních náležitostí při vyřizování reklamací (§ 19 zákona o ochraně spotřebitele).

Uložené pokuty eshopařům od České obchodní inspekce

Ve sledovaném období bylo kontrolovaným subjektům pravomocně uloženo celkem 225 pokut v souhrné výši 1 020 000 Kč.

Shrnutí výsledků kontrol ČOI

Výsledky kontrol České obchodní inspekce za první tři měsíce roku 2015 jednoznačně prokazují, že internetoví obchodníci nedodržují své povinnosti a dochází ke klamání spotřebitelů.

Značná část provozovatelů stále nezapracovala změny, které přinesla účinnost nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Tito obchodníci stále informují své zákazníky o možnostech odstoupení od smlouvy či reklamačních podmínkách dle starého, dnes již neplatného zákona (občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.).

„Rozvoj internetového obchodu přináší pro naše spotřebitele rizika, s nimiž se dosud ve své spotřebitelské praxi příliš nesetkávali. O to důležitější je kontrolní a regulační činnost ČOI v oblasti nákupů přes internet. Ostatně téměř tisíc šest set podnětů a žádostí o radu za první čtvrtletí tohoto roku svědčí o tom, že čeští spotřebitelé mají k České obchodní inspekci důvěru a že doceňují její roli. Neméně důležité je však i vzdělávání české veřejnosti, která se postupně učí správným spotřebitelským návykům. Jenom společně s informovanými spotřebiteli můžeme možná rizika, plynoucí z internetového obchodování, minimalizovat,“

uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (zdroj coi.cz).

Text vychází z tiskové zprávy České obchodní inspekce za 1.Q.2015.

Možná Vás zaujme

Tisková zpráva ČOI: Provozovatelé e-shopů často ignorují nový občanský zákoník
5 (100%) 1 hlasů

Martin Rosulek

Související služby