Nezávazná poptávka

Blog

Zveřejňujete v e-shopu fotografie? Pozor na licence

15.12.2013

Pokud na svých webových stránkách uveřejňujete fotografie, obrázky nebo jiný materiál podléhající autorskoprávní ochraně, včetně textů, ujistěte se, že k takovému obsahu máte platnou licenci od držitelů autorských práv.

Poměrně rozšířená je představa, že když je něco ke stažení na internetu, nepodléhá to autorskoprávní ochraně. Někdy se lze setkat s názory, že zveřejněním na internetu vzniká „licence“ pro další použití. Obě tato tvrzení jsou naprosto nepravdivá, a pokud jim uvěříte, může to mít velice závažné následky.

Autorské právo a licence

Autorské právo k výsledkům individuální tvůrčí činnosti, tedy typicky k fotografiím nebo obrázkům, vzniká již jejich vytvořením (nafocením, zachycením) bez jakékoli nutnosti registrace. Zveřejněním díla, tedy například vystavením na e-shopu nebo jinde na internetu, o autorskoprávní ochranu nepřichází.

Naopak neoprávněné zveřejnění, tj. zveřejnění někým, kdo není autorem díla, nebo nemá ke zveřejnění příslušnou licenci (svolení), je důvodem pro to, aby se autor díla nebo oprávněný licencovaný uživatel, domáhali ochrany proti tomu, kdo dílo neoprávněně využil. Stejně tak zveřejnění nezakládá žádný druh licence. Přitom se vůbec nerozlišuje, jestli bylo autorské dílo zveřejněno ke komerčnímu nebo nekomerčnímu účelu.

Autoři obvykle nevykonávají svá majetková práva sami, ale prostřednictvím licenčních smluv umožní výkon majetkových práv (typicky poplatky za zveřejnění autorského díla) jiným subjektům, nejčastěji agenturám nebo fotobankám.

Pozor na fotobanky jejich licence k obrázkům

Fotobank různého druhu je nepřeberné množství, ale dejte si pozor, aby skutečně měly licence k obrázkům, které nabízí.

Tyto fotobanky nabízí fotografie autorů, které zastupují, za poplatek ke stažení. Výše poplatku se u jednotlivých agentur liší, ale obvykle se pohybuje v řádech desítek korun za jeden obrázek. Větší částka se platí za obrázky známějších fotografů.

Pokud jakkoli používáte (například zveřejněním na e-shopu, firemních stránkách, atp.) autorská díla bez licence od autora nebo držitele licence, hrozí vám, že autor nebo subjekt zastupující autora bude vymáhat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení nebo využije postup podle § 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, který mu namísto náhrady škody umožňuje požadovat dvojnásobek obvyklého licenčního poplatku.

Investovat několik desítek nebo stovek korun, případně pořídit si vlastní fotografie, ušetří pozdější starosti a větší náklady.

Zveřejňujete v e-shopu fotografie? Pozor na licence
5 (100%) 1 hlasů

Mgr. Anna Cervanová

Zajistím právní servis pro Vaše náročné internetové projekty. Dále se zabývám především ochranou osobních údajů, IT právem, právem sdílené ekonomiky a robotizace.

Související služby