Nezávazná poptávka

Blog

Zimní dovolená z pohledu ubytovatele

27.11.2018

Blíží se Vánoce a Nový rok, a to jak pro pronajímatele bytů a domů přes Airbnb, tak i pro hotely a penziony znamená jediné – zimní sezóna začíná. Abychom vám v tomto hektickém období ulehčili od starostí, přinášíme vám jako vánoční dárek několik dobrých rad a tipů, jak tuto činnost provozovat v souladu s právem. Jako ubytovatelé máte povinnosti jak vůči státní správě, tak vůči svým zákazníkům.

Povinnosti vůči úřadům.

Ubytovací služby se poslední dobou dostávají do popředí zájmu českých úřadů. Doporučujeme proto vaše zákonné povinnosti nepodceňovat. Níže uvádíme seznam základních povinností, které byste si měli ohlídat.

 • Jednou ze základních povinností v tomto ohledu je povinnost mít platné živnostenské oprávnění (lze si jej zařídit na jakémkoliv živnostenském úřadě). Předmětem vašeho podnikání by měly být ubytovací služby.
 • Další vaší povinností, tentokrát vůči obecnímu úřadu, je odvádět poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Tuto povinnost máte pouze v případě, že jej vaše obec vybírá (ne každá obec tak činí).
 • Pokud ubytováváte také cizince, musíte jejich ubytování ohlásit Policii České republiky. Ohlášení můžete provést i elektronicky.
 • S výše uvedenými povinnostmi souvisí také povinnost vést evidenční knihu pro účely evidence placení poplatků za lázeňský a rekreační pobyt a domovní knihu pro účely evidence pobytu cizinců. Bližší informace o povinnosti vést evidenční a domovní knihu se dozvíte v našem dřívějším článku.
 • Další vaší důležitou povinností je řádně odvádět daně dle podmínek stanovených daňovými předpisy.
 • Ubytovateli často opomíjenou povinností je také jejich povinnost platit rozhlasové a televizní poplatky. Pozor si dejte též na řádné nahlášení provozovny a na kolaudační rozhodnutí objektu, ve kterém ubytování nabízíte – měl by být zkolaudován jako ubytovací zařízení.

Poskytování informací zákazníkům.

Poskytování informací zákazníkům je jednou z nejpodstatnějších povinností, kterou vůči nim máte. Zákazníci totiž informace potřebují k rozhodnutí, zda se u vás vůbec ubytují či ne. Mezi tyto povinně poskytované informace patří zejména:

 • informace o vaší osobě (jméno u fyzické osoby, název u právnické osoby, identifikační číslo, adresu sídla, údaj o zapsání do obchodního rejstříku atp.),
 • základní popis vámi nabízených služeb,
 • informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů,
 • údaj o tom, zda požadujete zálohu nebo ne.

Většina informačních povinností vychází z občanského zákoníku a ze zákona o ochraně spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy prostřednictvím internetu.

Základním právem, které spotřebitelé při uzavírání smluv přes internet mají, je právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

Zákon však zná z práva na odstoupení od smlouvy řadu výjimek. Od smlouvy tak nemůže spotřebitel odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní, pokud je ubytování dohodnuto na určitý termín (např. od 23. prosince do 2. ledna). Můžete však samozřejmě zákazníkům zrušení ubytování nabídnout, a to i za poplatek. V tomto případě není účtování storno poplatku zákonem zakázáno.

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní, pokud si zakoupil pouze voucher na ubytování s tím, že termín ubytování bude dohodnut až následně. V tomto případě už se totiž nejedná o smlouvu s jasně stanoveným termínem poskytnutí.

Reklamace ubytování.

Reklamace se netýkají pouze zboží! I v případě poskytování služeb odpovídáte za jejich řádné a bezvadné poskytnutí. Pokud jste vaše služby neposkytli řádně, může je u vás spotřebitel reklamovat. Pozor si dejte především na následující:

 • Aby byly vaše služby poskytnuty řádně, je důležité, aby byly poskytnuty v souladu s právními předpisy a aby odpovídaly informacím, které uvádíte na vašich webových stránkách, v reklamě či kdekoliv jinde.
 • Služba musí být poskytnuta v deklarované kvalitě, s potřebným vybavením a servisem. (Bude-li v chatě chybět nabízená vířivka, má zákazník právo ubytování reklamovat.)
 • Reklamace se samozřejmě nevztahují na vady, které způsobí sám zákazník (pokud by například vířivku sám rozbil).
 • Služby by se ve většině případů měly reklamovat okamžitě, dle zákona je však spotřebitel může reklamovat až do šesti měsíců od jejich poskytnutí.
 • Pokud jste službu skutečně poskytli špatně, mohou od vás spotřebitelé požadovat mimo jiné bezplatné napravení vady (pokud si zákazníci objednali pokoj s výhledem na sjezdovku a vy jste je ubytovali do pokoje s výhledem do vnitrobloku, mají právo od vás požadovat pokoj s výhledem na sjezdovku), případně také slevu z ceny za ubytování.
 • V krajních případech může zákazník též odstoupit od smlouvy. Jinými slovy, může po vás požadovat vrácení peněz.

Sdělení konečné ceny za ubytování.

Další vaší důležitou povinností je sdělit spotřebiteli konečnou cenu za ubytování, včetně všech daní a poplatků. Musíte tedy spotřebitele informovat například o výše zmíněném lázeňském a rekreačním poplatku či o dani z přidané hodnoty. To vše musíte učinit ještě před tím, než zákazník závazně podá objednávku (tedy před samotným uzavřením smlouvy). Pokud totiž tyto celkové náklady spotřebiteli před uzavřením spotřebiteli nesdělíte, není pak povinen vám je platit!

Pokud vás zajímá něco, co v tomto článku nezaznělo, neváhejte se na nás obrátit.

Zimní dovolená z pohledu ubytovatele
4.8 (95.43%) 35 hlasů

Michal Schejbal

Pomohu Vám zajistit, aby bylo Vaše podnikání v souladu s právními předpisy. Zabývám se pracovním právem, softwarovým právem a řízením před správními orgány.

Související služby