Nezávazná poptávka

Blog

Zdražování energií – nekalé praktiky dodavatelů a obrana proti nim

07.09.2022

Aktuálně rostoucí ceny elektřiny a plynu na trhu spolu s nadcházejícími chladnými měsíci dělají vrásky nejedné domácnosti. Dodavatelé energií svým klientům v nedávné době oznámili a nadále oznamují navýšení cen, mnohdy dosahující až několikanásobku cen původních. Jednostranné zvýšení ceny se však často děje v rozporu se zákonem. Jak se proti takovému nezákonnému navýšení ceny energie bránit?

V naší praxi jsme se setkali s případem, kdy obchodní zástupce dodavatele nabídl v roce 2021 klientovi uzavření dodatku ke smlouvě o dodávkách elektřiny, kterým měla být klientovi poskytnuta fixace cen na období v délce 24 měsíců. Klient nabídku fixace využil v domnění, že mu bude fixace ceny garantována a dodatek s dodavatelem v dobré víře uzavřel. K překvapení klienta však dodavatel o rok později klientovi oznámil, že je nucen cenu elektřiny jednostranně navýšit. Přitom právě tomu měl uzavřený dodatek dle slibu obchodní zástupce dodavatele zabránit.

Klient s  postupem dodavatele pochopitelně nesouhlasil a obrátil se na nás s žádostí o právní pomoc. Provedli jsme právní analýzu případu a dospěli jsme k závěru, že ačkoliv smluvní podmínky zvýšení ceny umožňovaly, dodavatel se svým jednáním dopustil nekalé praktiky tím, že spotřebiteli slíbil zafixování cen, a v rozporu s tímto slibem poté cenu jednostranně navýšil.

Dodavatele jsme proto konfrontovali předžalobní výzvou, ve které jsme ho upozornili na nezákonnost jeho nekalých praktik a vyzvali k dodržení slíbené fixace. Dodavatel v reakci na naši předžalobní výzvu ustoupil, ponechal klientovi původní výhodnou cenu a navíc uhradil vzniklé náklady řízení.

Klient tak díky našemu zásahu ušetřil nemalou sumu, neboť ceny energií zafixované z dřívějšího období znamenají v dnešní době značnou úsporu v porovnání s aktuálními cenami. Díky úhradě nákladů řízení ze strany dodavatele navíc klient v této věci nemusel vynaložit žádné prostředky za právní zastoupení.

Před výše popsanou obchodní praktikou varoval na svých webových stránkách i Energetický regulační úřad článkem ze dne 18.11.2021 s názvem Fixace ceny energií „s podmínkou“. V tomto článku jsou zmíněny případy nabídek produktů s domněle fixovanou cenou, tedy že ji může dodavatel jednostranně měnit či dokonce vypovědět. K uvedenému Energetický regulační úřad mj. dále uvádí, že „spotřebitel je z principu slabší smluvní stranou, a tak na něj nahlíží i zákon. Jestliže dodavatel zákazníkům tvrdí, že jde o fixaci na dva roky, ale moc dobře ví, že fixaci nemusí díky výlukám nebo formě uzavírané smlouvy dodržet, určitě to není férový přístup. Stejné je to s vnucováním nových smluv a dodatků, jestliže na to nemá dodavatel nárok. U některých dodavatelů už naše šetření běží a zřejmě nezůstane jen u nich.“

Ať už se nacházíte v situaci obdobné té, jakou jsme popsali výše, nebo máte jiný problém s dodavatelem energií, neváhejte se na nás obrátit. Vždy existuje šance ve sporu s dodavatelem energií uspět, často již na základě zaslání předžalobní výzvy. Samozřejmě však záleží na konkrétních okolnostech věci, případně i na přístupu daného dodavatele energií. Pokud v této oblasti potřebujete pomoct, rádi Váš případ posoudíme a navrhneme další vhodný postup. S ohledem na aktuální nepříznivou hospodářskou situaci nabízíme v této oblasti spotřebitelům výhodnější cenové podmínky.

Zdražování energií – nekalé praktiky dodavatelů a obrana proti nim
5 (100%) 4 hlasů

Kristián Dvořák

Související služby