Nezávazná poptávka

Blog

Vystavování zboží v e-shopu dle NOZ

15.10.2013

V zájmu bezproblémových vztahů ze smluv uzavřených distančních způsobem, typicky prostřednictvím e-shopu, je nutné určit, kdy vlastně smlouva vzniká. Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 (NOZ) nově upravuje otázky související s vystavení zboží nebo reklamou.

Podle ustanovení § 1732 odst. 2 Nový občanský zákoník od 1. 1. 2014 stanoví, že se má za to, že:

„Návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit“.

Jedná se ovšem o tzv. právní domněnku, která platí pouze v případě, že není prokázán opak. Pokud tedy podnikatel nechce, aby bylo vystavení zboží bráno jako nabídka, bude nutné to výslovně vyloučit – zejména v obchodních podmínkách e-shopu.

Když e-shop nic nestanoví

Pokud není výslovně stanoveno, že reklama, případně vystavení zboží, nabídkou není, bude postup uzavření smlouvy následující:

  • Prodávající učiní nabídku vystavením zboží.
  • Kupující ji poté přijme zasláním objednávky.
  • Okamžikem takového přijetí bude smlouva uzavřena.

Když reklama a vystavení produktů nabídkou není

Pokud podnikatel ve svých obchodních podmínkách výslovně stanoví, že vystavení zboží není nabídkou, bude způsob uzavírání smlouvy odlišný. V takovém případě je vystavení zboží pouze výzvou k podání nabídky. Nabídku poté podává kupující zasláním objednávky. Následně musí prodávající objednávku přijmout (potvrdit).

Oproti první variantě přibývá tedy jeden krok (přijetí objednávky). Je tedy nutná aktivita prodávajícího.

To, kdo činí nabídku a kdo ji přijímá, může mít vliv na případné zpětvzetí nebo odvolání nabídky.

Kupní smlouva je v každém případě uzavřena už přijetím nabídky, ať už ji činí kupující nebo prodávající.

Doporučení pro e-shopy a jejich obchodní podmínky

V obchodních podmínkách e-shopu je tedy vhodné tuto problematiku před 1. 1. 2014 náležitě upravit. V opačném případě budou vznikat nejasnosti, zda a kdy skutečně došlo k uzavření kupní smlouvy na příslušné zboží.

Také toto řešíme v obchodních podmínkách pro e-shopy

Kontrolujeme a zpracováváme obchodní podmínky pro e-shopy a jiné výdělečné webové portály s implementací speciálních ustanovení, která zvyšují ochranu provozovatele/prodávajícího a přiznávají mu maximální možná práva.

Vystavování zboží v e-shopu dle NOZ
Ohodnoťte!

Mgr. Anna Cervanová

Zajistím právní servis pro Vaše náročné internetové projekty. Dále se zabývám především ochranou osobních údajů, IT právem, právem sdílené ekonomiky a robotizace.

Související služby