Nezávazná poptávka

Blog

Výhody a nevýhody e-shop řešení z právního hlediska

03.12.2014

Webové stránky (či dokonce e-shop) vytvořené laikem v dnešní době již nemohou v konkurenci vizuálně ani uživatelskou přívětivostí obstát. Tvorba e-shopu bez předchozích zkušeností je navíc značně časově náročná, takže pokud začínající podnikatel nemá v týmu šikovného vývojáře, nabízí se tu dvě možnosti. Buď je možné využít služeb některého z mnoha dodavatelů „krabicových“ řešení, nebo si nechat e-shop vytvořit individuálně na míru.

Výhody a nevýhody e-shop řešení z právního hlediska

Jaké jsou výhody a nevýhody těchto variant z praktického a především z právního hlediska?

Krabicové řešení e-shopu

Jako „krabicové“ řešení e-shopu se běžně označují systémy, kdy poskytovatel e-shopu nabízí prodej či pronájem již hotového řešení designu webových stránek, rozhraní e-shopu a často i fakturačního systému. Do tohoto e-shopu pouze doplníte své zboží, identifikační údaje, obchodní podmínky a případně propagační texty, a můžete začít prodávat.

Výhodou krabicového řešení je zpravidla cena. Obvykle se e-shopy pronajímají za cenu v řádech stovek korun měsíčně (konkrétní částka závisí na náročnosti systému a pochopitelně na daném poskytovateli). Licenci k e-shopu lze i koupit, ale pronájmy bývají mnohem častější.

Nevýhodou tohoto řešení naopak je, že zejména ty nejjednodušší verze krabicových řešení e-shopů nenabízí mnoho funkcí, a možnosti přizpůsobení designu vlastním potřebám jsou zpravidla velice omezené. Výsledný e-shop tak působí unifikovaně a není dobře zapamatovatelný.

Poskytnutí nevýhradní licence k využívání systému

Z právního hlediska se při pronájmu e-shopu jedná o poskytnutí nevýhradní licence k využívání systému. Před uzavřením smlouvy je zejména nutné pozorně si přečíst podmínky dodavatele e-shopu. Tyto podmínky přesně definují, co zahrnuje poskytnutá licence, jakou funkčnost systému dodavatel e-shopu garantuje a další důležité údaje.

Nejdůležitější však zpravidla bývá vymezení toho, za jakých podmínek lze e-shop převést na někoho jiného. Pokud totiž chcete převést e-shop, který si jen pronajímáte, je obvykle nutné to dodavateli alespoň oznámit, nebo si přímo vyžádat jeho souhlas. V případě nedodržení této podmínky bude celá smlouva o prodeji e-shopu neplatná, což s sebou přináší řadu komplikací.

Přečtěte si základní rady a doporučení od advokátní kanceláře, na co si dávat pozor při převodu e-shopu. Ať už se jedná o prodej e-shopu či nákup e-shopu, vyhněte se zbytečným chybám online podnikatelů. Více v článku Převod eshopu.

Tvorba e-shopu na míru

Druhá z uvedených možností spočívá v tom, že se obrátíte na specialistu (společnost či jednotlivce), který Vám naprogramuje e-shop přímo podle Vašich potřeb. Během vývoje můžete ovlivnit výsledný vzhled e-shopu, kterým se můžete v konkurenci odlišit a na první pohled zaujmout zákazníky. Tomu ovšem na druhé straně odpovídá vyšší cena, takže tuto variantu často volí prodejci až ve chvíli, kdy jejich podnikání vykazuje zisk a je možné investovat do rozvoje.

Nejčastěji je uzavírána smlouva o dílo

Také v tomto případě může mít vývojář určité obchodní podmínky, ale nejčastěji bude uzavírána smlouva o dílo. Dílem je v tomto případě dodání funkčního systému e-shopu, případně i fakturačního systému nebo jiných součástí, o které budete mít zájem. Důležitou roli i v tomto případě hrají autorská práva. 

Pozor na autorská práva

V zásadě však platí, že vzhledem k povaze díla (vytvoření e-shopu) se uplatní ustanovení § 58 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, které říká, že v takové případě se toto dílo považuje za tzv. dílo zaměstnanecké. Platí pro něj tedy stejný režim, jako když zaměstnanec vytváří dílo v rámci své pracovní činnosti, tedy majetková autorská práva k dílu vykonáváte již na základě samotného zákona.

Zákonná úprava zaměstnaneckého díla však přináší jistá specifika, která nemusí být pro výhodná. Proto bývá vhodnější ve smlouvě o dílo tento režim vyloučit (což autorský zákon umožňuje) a nahradit jej licenčním ujednáním, které Vám jako objednateli zajistí výhradní či nevýhradní licenci, a které ošetří související otázky tak, aby to pro Vás bylo co nejvýhodnější.  

Dále doporučujeme v licenční smlouvě ošetřit neomezenou převoditelnost e-shopu a rovněž odpovědnost dodavatele za to, že dodávaný obsah neporušuje autorská či jiná práva třetích osob.

Sestavujeme smlouvy na míru a provádíme také kontroly smluv online. Neváhejte nás kontaktovat. Rádi zpracujeme či přizpůsobíme Vaši smlouvu (např. smlouvu o dílo) tak, aby Vás dostatečně chránila.

Nakládání s e-shopem může být omezeno také autorským právem

Ať se již rozhodnete pro kterékoliv řešení, mějte vždy na paměti, že webové stránky, e-shop i jejich obsah jsou chráněny autorským zákonem.

Také v případě, že máte web a e-shop řádně pronajatý nebo koupený, můžete být v nakládání s nimi omezeni právě na základě autorského zákona či licenčních ujednání. 

Výhody a nevýhody e-shop řešení z právního hlediska
5 (100%) 1 hlasů

Mgr. Anna Cervanová

Zajistím právní servis pro Vaše náročné internetové projekty. Dále se zabývám především ochranou osobních údajů, IT právem, právem sdílené ekonomiky a robotizace.

Související služby