Nezávazná poptávka

Blog

Úvěr pro podnikatele – COVID II

24.03.2020

ÚVĚROVÝ PROGRAM COVID I ZASTAVEN

Dne 20. března 2020 v 8:00 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČZMR) pozastavila možnost podávání žádostí o úvěr v programu COVID I, tedy úvěrový program pro podnikatele zasažené opatřeními v souvislosti s koronavirovou epidemií.

Stát do úvěrového programu vložil po opakovaném navyšování celkem 5 miliard Kč. Do okamžiku pozastavení příjímání žádostí ČZMR obdržela během 5 dní celkem 3200 žádostí o úvěr v celkové výši přibližně 10 miliard Kč; podané žádosti tedy dvojnásobně převyšují možnosti programu.

NAVAZUJÍCÍ ÚVĚROVÝ PROGRAM COVID II

O bezúročný úvěr na překonání problémů způsobených současnou situací byl tedy mezi podnikateli velký zájem. Podnikatelé, kteří žádost o úvěr v programu COVID I nestihli podat, však nemusejí zoufat. Vláda na podporu podnikatelů připravuje navazující úvěrový program COVID II, kterým by podle plánů mělo být finančními prostředky o objemu 30 miliard Kč podpořeno dalších asi 10.000 podnikatelských projektů.

JAKOU FORMOU BUDOU ÚVĚRY V PROGRAMU COVID II POSKYTOVÁNY

Ministerstvo průmyslu se ve spolupráci s ČMZBR rozhodlo program v druhé fázi transformovat tak, aby mohl být podpořen větší počet projektů. Úvěrové prostředky tak v novém programu nebude poskytovat přímo ČMZBR, ale komerční banky. Stát bude za tyto úvěry prostřednictvím ČMZBR poskytovat záruky a příspěvky na úroky. Stát využije pákového efektu a s vynaložením cca 5 miliard Kč pokryje úvěry ve výši až 30 miliard Kč.

V rámci programu COVID II tak budou úvěry poskytovány komerčními bankami, stát za úvěry poskytne záruku a podnikatelům přímo přispěje na úhradu úroků. Ve výsledku by tak úvěr měl pro podnikatele zůstat bezúročný, případně úročený nízkým zbytkovým úrokem.

JAKÁ MŮŽE BÝT VÝŠE ÚVĚRU COVID II A PRO KOHO BUDE URČEN

Úvěrový program COVID II má být nadále určen hlavně k pokrytí provozních nákladů pro podnikatele, kterým byl v důsledku epidemie a s tím souvisejících opatření způsoben výpadek tržeb. Zatímco  v programu COVID I byla minimální výše úvěru stanovená na 500 tisíc Kč, nově bude možno v rámci programu COVID II žádat o úvěry již od 10 tisíc Kč, čím se úvěry zpřístupní i nejmenším živnostníkům, pro které byla spodní hranice na úrovni půl milionu Kč příliš vysoká. Vrchní hranice zůstává limitována částkou 15 milionu Kč i vzhledem k tomu, že úvěrové programy COVID jsou určeny pro živnostníky, malé a střední podnikatele. Pro největší podniky chystá vláda jinou formu státní pomoci.

KDY BUDE PROGRAM COVID II SPUŠTĚN A JAKÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ŽADATELE

Konkrétní parametry úvěrového programu COVID II by měly být dle informací ČMZRB zveřejněny v nejbližších dnech, zahájení samotného programu a možnost podávaní žádostí by měla být spuštěna do dvou týdnů.

Předpokládáme, že obecné podmínky úvěrů COVID II budou obdobné jako u programu COVID I (o podmínkách programu jsme blíže informovali zde). Zatím ale není zcela zřejmé, jak bude fungovat kooperace s komerčními bankami, předpokládáme, že tato otázka je teď součástí vyjednávání ministerstva a bank.

Situaci budeme nadále sledovat a po zveřejnění detailů programu Vás budeme o konkrétních podmínkách nových úvěrů informovat.

 

Úvěr pro podnikatele – COVID II
4.7 (93.53%) 34 hlasů

Pavel Kropáček

Advokát - partner

Související služby