Nezávazná poptávka

Blog

Stánkový prodej a festivaly pod kontrolou České obchodní inspekce

10.07.2015

Česká obchodní inspekce pravidelně provádí kontroly stánkových prodejců na festivalech a dalších akcí. Inspektoři kontrolují zejména dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Výsledky dlouhodobě potvrzují, že prodejci stále ve velkém měřítku poškozují spotřebitele a nejednají v souladu se zákony, zejména se zákonem o ochraně spotřebitele.

Nejčastěji byla zjištěna tato porušení zákona o ochraně spotřebitele:

  • nebyl vydán doklad se všemi náležitostmi o zakoupení zboží či služby na vyžádání spotřebitele (porušení § 16 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele),
  • spotřebitel nebyl informován o ceně zboží či služby (rozpor s § 12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele),
  • zboží nebylo prodáváno ve správné míře, množství nebo hmotnosti či spotřebiteli nebylo umožněno překontrolovat si správnost těchto údajů (porušení § 3 odst. 1 pís. a zákona o ochraně spotřebitele) a
  • při placení nebylo správně účtováno (v rozporu s § 3 odst. 1 pís. c zákona o ochraně spotřebitele).

Níže přikládáme krátké reporty z posledních zpráv o provedených kontrolých České obchodní inspekce.

Provozovatelům vřele doporučujeme seznámit se s právními předpisy souvisejícími s jejich podnikáním.

Kontroly na filmovém festivalu v Karlových Varech

Jubilejní 50.ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se neobešel bez četných kontrol České obchodní inspekce, zda prodejci postupují v souladu se zákonem. Téměř při každé druhé kontrole z celkového počtu 85 odhalili inspektoři nedostatky.

Nejčastěji docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele, např. neseznámení s cenou, nesprávné účtování atd. Mezi další zjištění patřilo používání vah bez platného úředního ověření, tedy porušení zákona o ČOI.

Ve srovnání s minulým ročníkem došlo ke nepříznivému 15% zhoršení stavu zjištěných nedostatků.

Celá tisková zpráva je dostupná zde.

Kontroly prodejců a stánkařů na ostravském festivalu Colours of Ostrava

Inspektoři České obchodní inspekce provedli kontroly u 72 restaurací, stánků s občestvením a prodejen s textilem a dárkovými předměty na festivalu Colours of Ostrava. Porušení zákona bylo zjištěno u 28 prodávajících. ČOI uložila na místě celkem 18 pokut. Zbylých 10 případů bude řešeno ve správním řízení.

Celá tisková zpráva je dostupná zde.

Kontrola na prodejní automobilové burze

Česká obchodní inspekce provedla kontrolu na prodejní automobilové burze v Držkově. Kontrola proběhla na základě stížnosti jednoho spotřebitele, který ani přes vlastní výzvu neobdržel doklad o zaplacení vstupného se všemi povinnými náležitostmi. Pořadateli byla po prošetření udělena pokuta.

Inspektoři rovněž udělili pokutu provozovateli stánku s občerstvením, který neseznamoval spotřebitele s cenou prodávaných alkoholických nápojů a neumožnil spotřebitelům ověřit míru alkoholických nápojů úředně ověřeným měřidlem.

Celá tisková zpráva je dostupná zde.

Kontrola prodejců v Olomouci na Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let

Kontroloři České obchodní inspekce se v Olomouci zaměřili na stánky se suvenýry a stánky s občerstvením. Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno u 12 prodejců z celkem 24 kontrolovaných.

Výsledky kontrol svědčí o tom, že někteří podnikatelé nejen porušují zákony a poškozují spotřebitele, ale také ohrožují dobré jméno poctivých podnikatelů v České republice.

Vzhledem k počtu zjištění bude Česká obchodní inspekce nadále provádět kontroly zaměřené na ochranu spotřebitele zejména na akcích, které mají větší návštěvnost.

Celá tisková zpráva České obchodní inspekce je dostupná zde.

Stánkový prodej a festivaly pod kontrolou České obchodní inspekce
5 (100%) 1 hlasů

Martin Rosulek

Související služby