Nezávazná poptávka

Blog

Srovnání našich obchodních podmínek s APEK a dTest

19.09.2014

Obchodní podmínky zpracováváme tak, abychom zvýšili ochranu provozovatele e-shopu a rozšířili jeho práva. Je samozřejmě nutné dodržovat zákonné limity, avšak právní předpisy umožňují upravit si řadu práv a povinností poměrně benevolentně. Různé instituce k přistupují k této příležitosti odlišně, my však sestavujeme obchodní podmínky vždy tak, aby vám, jako podnikateli, garantovaly co největší právní jistotu a bezpečné podnikání.

Z těchto důvodů implementujeme do obchodních podmínek řadu specifických ustanovení.

Porovnání našich obchodních podmínek s  dTest a APEK

 • Přechod vlastnictví zboží na zákazníka je upraveno ve prospěch provozovatele. Oproti úpravě APEKu vlastnictví zboží přechází na zákazníka až v okamžiku zaplacení kupní ceny, v naší úpravě je rozhodující “nejdříve však v okamžiku převzetí zboží”. Tato úprava vám zajišťuje výhodnější právní postavení.
 • VOP zakazuje zákazníkům zasílání zboží jak při odstupování, tak při reklamacích na dobírku (APEK nemá).
 • Součástí VOP je úprava povinnosti zaslání VOP a smlouvy spotřebiteli. VOP APEKu obsahují jen archivaci.
 • VOP obsahují pravidla v případě technických chyb e-shopu (uvedení nulové či nižší než reálné ceny u zboží).
 • Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob vracení zboží, tak provozovatel hradí pouze ten nejlevnější způsob (APEK nemá). Toto vyplývá přímo ze zákona, není nutné tedy psát výslovně v obchodních podmínkách, avšak provozovatelům doporučujeme toto zdůraznit (tedy přinejmenším uvést ve VOP).
 • Zapracování souhlasu s používáním Google Analytics (APEK řeší stručně pouze cookies).
 • Propracovanější proces (oproti APEKu) uzavírání smluv (separátní potvrzování objednávek, jasnější pozice, kdy došlo k uzavření smlouvy).
 • VOP použitelné i pro pouhé návštěvníky (nejen pro kupující) – povinnosti ohledně autorských práv, nepoškozovat funkčnost e-shopu, atd.
 • Flexibilnější objednávání zboží (nejen přes registraci, web, ale také telefonicky, apod.).
 • VOP upravují také podmínky různých slevových akcí.
 • VOP upravují podrobněji možnost ověřování identity zákazníků (u některého zboží to může být pro e-shopaře výhodné, u jiného to je dokonce povinnost ze zákona).
 • VOP podrobně upravují pravidla rušení objednávek ze strany zákazníků a taktéž odstupování od smlouvy ze strany e-shopařů omezujeme na pouze oprávněné případy.
 • Upravena je také povinnost hradit určité paušální náklady v případě nepřevzetí zboží kupujícím (APEK nemá). Tato povinnost je zakotvena v zákoně, není nutné ji uvádět ve VOP. Vzhledem k praktickým zkušenostem e-shopařů však doporučujeme tuto oblast výslovně upravit.
 • Výslovně řešíme situaci, kdy si kupující zboží nepřevezme, ač by měl. Přechází na něj nebezpečí škody na zboží (APEK nemá). Opět výplývá ze zákona, nicméně doporučujeme také upravit, neboť se jedná o časté případy.
 • Výslovně upravujeme také situaci, kdy se zboží musí doručovat opakovaně. Provozovatel e-shopu je tak v právně jisté situaci a náklady na doručování hradí zákazník.
 • VOP počítají s širší možností využití zápočtů nároků e-shopře proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (náklady s navrácením, atd.). APEK rovněž uvádí další možnosti zápočtů.
 • Součástí je informace, jak upravit e-shop/web pro účely zasílání obchodních sdělení. APEK má velmi stručné, navíc bez informace o registraci na ÚOOÚ.
 • Součástí je úprava autorských práv k obsahu webu, fotografiím, obchodním podmínkám a dalším součástem webu.
 • Podrobně řešíme také technické chyby e-shopu/webu, zásahy třetích osob do systému se zproštěním odpovědnosti provozovatele e-shopu.
 • VOP nejsou časově omezené jako je tomu u licenčních obchodních podmínek dTestu.

Nechte si zpracovat či zkontrolovat obchodní podmínky

Obchodní podmínky zhotovujeme na míru a provádíme také kontroly či revize obchodních podmínek e-shopů či jiných výdělečných webových portálů (inzerce, slevové portály, poradenství, webináře, digitální ditribuce, atd.).

 

Srovnání našich obchodních podmínek s APEK a dTest
5 (100%) 1 hlasů

Pavel Kropáček

Advokát - partner

Související služby