Nezávazná poptávka

Blog

Kdy se stát plátcem DPH?

17.10.2017

Každý začínající podnikatel si jistě klade otázku, zda musí či nemusí platit daň z přidané hodnoty a pokud nemusí, zda je pro něj výhodné tuto daň platit. Na tyto otázky Vám právě teď odpovíme.

Problematika plátce DPH, předmětu DPH a mnoho dalšího je upravena v zákoně o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.).

Povinnost stát se plátcem DPH v první řadě záleží na obratu vašeho podnikání. Pokud obrat vašeho podnikání přesáhne 1 milion korun za předchozích 12 kalendářních měsíců, jste povinni se zaregistrovat jako plátce DPH. Do obratu se ze zákona počítá souhrn úplat za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v České republice.

Pokud překročíte tuto hranici obratu, musíte se u finančního úřadu registrovat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste obrat poprvé překročili.

Povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH máte také v dalších případech, například pokud nabýváte obchodní závod od plátce DPH. Další případy, kdy se musíte zaregistrovat jako plátce DPH, jsou uvedeny v zákoně o DPH.

Je v některých případech výhodné se dobrovolně zaregistrovat jako plátce DPH?

Dobrovolná registrace k DPH je výhodná hlavně pro podnikatele, kteří nakupují od jiných plátců DPH a obecně obchodují převážně s podnikateli, kteří jsou plátci DPH. Pokud jste totiž plátcem DPH a obchodujete s jinými plátci DPH, můžete si DPH odečítat z odvodů finančnímu úřadu. Typicky je výhodné se dobrovolně zaregistrovat k DPH pro subjekty, které se zaměřují na velkoobchod (tedy na prodej zboží a služeb podnikatelům a právnickým osobám).

Pokud se specializujete převážně na maloobchod a Vašimi zákazníky jsou převážně fyzické osoby (spotřebitelé), dobrovolná registrace se Vám dle našeho názoru nevyplatí. Nicméně je možné, v závislosti na situaci, že se i maloobchodnímu prodejci vyplatí dobrovolná registrace k DPH.

Pokud si stále nevíte rady, zda se musíte registrovat k DPH nebo by pro Vás bylo výhodné se k DPH registrovat, nebo máte jakýkoliv jiný dotaz k DPH, obraťte se na nás. Rádi Vám poradíme.

Kdy se stát plátcem DPH?
5 (100%) 1 hlasů

Petr Vltavský

Zajistím plnou právní podporu Vašeho e-shopu. Dále se zabývám především spotřebitelským právem, autorským právem a právem duševního vlastnictví.

Související služby