Nezávazná poptávka

Blog

Prodej převod a koupě eshopu | Kupní smlouva na doménu

20.08.2013

Zamýšlíte prodávat nebo koupit eshop či doménu? Uvádíme několik základních rad, které by Vám měly pomoci.

Pokud prodáváte nebo kupujete eshop, jehož hodnota je vyšší než několik set nebo několik málo tisíc korun, tak se vždy vyplatí uzavřít na převod písemnou smlouvu. Cena kvalitní smlouvy od advokátní kanceláře se může pohybovat již od cca 1 tisíc Kč, proto se v porovnání s právními riziky, která mohou při převodu bez smlouvy vzniknout, vždy vyplatí.

Rizika při převodu a prodeji eshopu | Kupní smlouva na doménu

Na internetu naleznete doporučení uzavřít ohledně převodu eshopu běžnou kupní smlouvu. Upozorňujeme, že tato doporučení jsou zcela mylná. Obdobné platí o většině vzorů smluv, které lze volně nalézt na internetu. Eshop (doména) není věc v běžném právním smyslu. Eshop (doména) není v žádném případě movitou věcí. Proto na převod domény (prodej domény) nelze použít běžné kupní smlouvy na movité věci uzavírané podle občanského nebo obchodního zákoníku, které se často na internetu jako vzory vyskytují.

Převody domén sice v současné době probíhají v převažující míře pomocí on-line aplikací. Toto je ale pouze „technika“ převodu. Podkladem pro takový převod by měla být kvalitní písemná smlouva. V opačném případě se jak kupující, tak prodávající vystavují rizikům nejasných právních vztahů např. ohledně úhrady ceny, technických problémů při převodech, následných odpovědností za eshop, autorských práv k webu, atd.

Například ujednání o úhradě ceny a odpovědnosti za funkčnost eshopu spolu s příslušnými sankcemi za porušení smlouvy jsou ve většině případů velice významná.

Smlouva o převodu eshopu/prodeji eshopu (domény)

Na převod eshopu/prodej eshopu (domény) je třeba uzavřít specifickou (tzv. nepojmenovanou, to znamená zákonem neupravenou) smlouvu.

Smlouva by měla zohledňovat Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz, kterými se převody domén .cz řídí.

Co se týče samotné smlouvy, tak záleží na faktickém stavu eshopu a tom, co vše s ním chcete převádět. Pokud jde pouze o čistý převod domény (a webu na ní), která nemá dlouhou historii a nemá hodnotu vyšší než cca 15 tisíc Kč, tak může být smlouva jednodušší.

Pokud je hodnota eshopu vyšší a eshop již déle funguje, doporučujeme do smlouvy zapracovat řadu dalších ujednání, která chrání Vaše práva, ať již na straně kupujícího nebo prodávajícího. V podstatě čím hodnotnější eshop je, tím podrobnější a propracovanější smlouvu o převodu eshopu je vhodné použít.

Kdy nestačí pouze smlouva o převodu eshopu/prodeji eshopu (domény)

Pokud by se spolu s eshopem (doménou) převáděly také zásoby, smlouvy s dodavateli či odběrateli, případní zaměstnanci nebo jiní spolupracující osoby (např. na dohody o provedení práce či smlouvy o poskytování služeb), software (databáze) a další smlouvy související s provozem eshopu, tak by běžná smlouva o převodu domény nestačila. V tomto případě by bylo vhodné uzavřít např. smlouvu o převodu podniku nebo jeho části, kterou se převádí celý podnik, tj. „balík“ všech těchto věcí a smluv. Pokud by byla držitelem takového eshopu společnost (nejčastěji s.r.o., a.s.), tak by bylo možné takový převod realizovat převodem obchodního podílu na s.r.o., resp. akcií a.s.

Převod eshopu/prodej eshopu (domény) a problematika autorských práv

Další důležité otázky při přípravě smlouvy jsou také autorská práva k webdesignu, textů na webu, případně softwaru (databází, atd.), který souvisí s eshopem. Proto, aby byl převod právně bezpečný (zde především pro kupujícího), tak by měla smlouva o převodu zohledňovat i převod (resp. licence) k těmto autorským dílům.

Pozor na převod databáze zákazníků

Dále je třeba se zaměřit i na databáze zákazníků, které obsahují osobními údaje. Převod databází bez prověření rizik souvisejících s ochranou osobních údajů by byl pro kupujícího i prodávajícího rizikový a mohli by se vystavit sankcím ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pozor u krabicových řešení eshopů: převod eshopu může být podmíněn souhlasem!

Poslechněte si audio podcast, kde mj. rozebíráme také rizika při převodu e-shopu, který máte v pronájmu. Ve chvíli, kdy platíte měsíční či roční pronájem, dříve než budete eshop prodávat a převádět, ujistěte se, zda máte výhradní či nevýhradní licenci a zda převod není podmíněn oznámením či dokonce souhlasem pronajímatele. Více vysvětujeme v podcastu níže.

Neváhejte navštívit naše další Podcasty a poslechnout si doporučené právní postupy pro online podnikatele.

Zpracování smlouvy na míru od advokáta

Doufáme, že Vám výše uvedené informace budou užitečné. Pokud byste měli zájem využít naší nabídky na přípravu kvalitní smlouvy o převodu eshopu, neváhejte se na nás obrátit. Nabídku dle Vašich konkrétních požadavků nezávazně naceníme, a pokud bude pro Vás zajímavá, smlouvu chránící Vaše práva obratem připravíme. Veškeré smlouvy připravují pouze kvalifikovaní advokáti. Kontaktujte nás.

Prodej převod a koupě eshopu | Kupní smlouva na doménu
4.6 (92.63%) 19 hlasů

Pavel Kropáček

Advokát - partner

Související služby