Nezávazná poptávka

Blog

Proč využít služby Kontrola smluv

09.09.2013

Služba kontrola smluv Vám ušetří peníze a zároveň poskytne právní jistotu

Služba kontrola smluv Vám nabízí možnost ušetřit peníze za sepsání zcela nové smlouvy a zároveň Vám poskytuje jistotu, že Vaše smlouva je právně v pořádku a zajišťuje Vámi požadovaná práva a povinnosti.

Pro koho je vhodná služba Kontrola smluv

Službu kontrola a revize smluv mohou využít jak podnikatelé, tak nepodnikatelé. Ve chvílích, kdy potřebujete zajistit svůj úkon právní smlouvou, nabízíme možnost smlouvu před podpisem zkontrolovat, zda obsahuje vše, co by právně obsahovat měla a zda stanovuje jasně práva a povinnosti smluvních stran.

Druhá možnost využití služby kontrola smluv přichází ve chvíli, kdy je smlouva k podpisu předložena Vám. Může se jednat např. o nájemní smlouvu, kterou Vám předložil nájemník či realitní kancelář, či smlouvu kupní, kterou Vám předložil prodávající. Pokud některým ustanovením ne zcela rozumíte nebo se chcete ujistit, zda a za jakých okolností Vám smlouva umožňuje odstoupení či vypovězení, zašlete nám kopii a my smlouvu zkontrolujeme.

Kontrola smluv online do 24 hodin

Další výhodou kontroly smluv je fakt, že vše probíhá online, není tedy třeba si sjednávat osobní schůzku s právníkem. U nás nemusíte čekat na sjednaný volný termín. Ve chvíli, kdy potřebujete smlouvu zkontrolovat, jsme Vám plně k dispozici. Kontrolu a revizi Vaší smlouvy jsme schopni obvykle provést do 24 hodin.

Poskytujeme Vám zároveň e-mailovou a telefonickou podporu.

Jaké smlouvy nejčastěji kontrolujeme

Vložit smlouvu ke kontrole

Nejen, že upozorňujeme na nevhodná ustanovení, ale přímo vepíšeme změny do textu

Kontrola smlouvy neznamená pouze kontrolu a upozornění, která ustanovení ve smlouvě jsou nevhodná a měli byste změnit či vyškrtnout. Advokátní kancelář do smlouvy v rámci komentářů vepíše přímo text změny jednotlivých ustanovení. V rámci právě doporučených postupů jsou v některých případech dokonce navrhováno více variant pro změnu ustanovení či článků smlouvy. Na zákaldě vysvětlení se pak rozhodnete, která změna je pro Vás vhodná.

Doporučené změny navrhujeme vždy s ohledem, kterou stranu ve smlouvě zastáváte. Např. v rámci kupní smlouvy je vhodné pro prodávajícího prosazovat některá ustanovení, která pro stranu kupující jsou méně vhodná (sankce,…).

Kontrolu Vaší smlouvy provádí advokátní kancelář

Smlouvy přijaté ke kontrole a revizi zpracovává renomovaná advokátní kancelář, která je registrovaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní poradenské služby ve své kanceláři v Praze. Pomocí portálu PravoProPodnikatele.cz nabízí své služby klientům po celé České republice.

Samotnou kontrolou ještě nic nekončí, máte prostor pro další dotazy

Zasláním zkotrnolované a revidované smlouvy na Váš e-mail naše právní podpora v rámci služby samozřejmě nekončí. Klientům poskytujeme prostor na další dotazy a vyjasnění vepsaných komentářů a poznámek pro doporučené opravy. Telefonicky či e-mailovou formou jsme schopni během několika výměn smlouvu revidovat do finální podoby, se kterou bude klient maximálně spokojen.

Co Vám služba Kontrola smluv skutečně přináší?

  • Ušetříte peníze za zpracování zcela nové smlouvy
  • Získáte jistotu, že smlouva je právně v pořádku
  • Vysvětlíme Vám jednotlivá ustanovení ve smlouvě
  • Upozorníme na riziková ustanovení ve smlouvě
  • Nejen, že upozorníme na nevhodná ustanovení, ale přímo Vám vepíšeme do smlouvy text změny, který doporučujeme
  • Poskytujeme e-mailovou a telefonickou podporu
  • Smlouvu budete mít zkontrolovanou do 24 hodin
  • Smlouvu kontroluje a reviduje advokátní kancelář
  • Advokátní kancelář je registrovaná v seznamu České advokátní komory
  • Samotnou kontrolou služba nekončí, máte prostor na další dotazy, které Vám samozřemě zodpovíme

 

Jaké jsou ceny za kontrolu smlouvy?

Proč využít služby Kontrola smluv
Ohodnoťte!

Mgr. Pavel Kropáček

Starám se o to, abyste byli spokojeni. Věnuji se složitým internetovým projektům, korporátnímu právu, finančnímu právu a autorskoprávní ochraně Vašich projektů.

Související služby