Nezávazná poptávka

Blog

Připravuje se novela na zvýšení soudních poplatků

22.07.2020

Koncem minulého roku skončilo připomínkové řízení týkající se novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (“zákon o soudních poplatcích”), kterou zákonodárce plánuje navýšení soudních poplatků, a to zejména ve věcech civilních soudních sporů, jejichž předmětem je peněžité plnění do 20.000 Kč a ve věcech správního soudnictví.

Soudní poplatek za podání žaloby na zaplacení

Žaloba

Zbystřit by měli zejména e-shopy a jiní věřitelé, kteří mohou mít velké množství drobnějších dlužníků, neboť navýšení soudního poplatku za žaloby na plnění do 20.000 Kč vzroste dle návrhu novely o 100% tedy z nynějších 1.000 Kč na 2.000 Kč. Tímto navýšením tak razantně vzrostou náklady věřitele na vymáhání drobných pohledávek.

Elektronický platební rozkaz

K razantnímu navýšení dle návrhu zákona o soudních poplatcích by mělo taktéž docházet v případě podávání návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu, kdy dle účinné právní úpravy poplatek za žalovanou částku do 10.000 Kč včetně odpovídá částce ve výši 400 Kč, v rozmezí částek 10.000 Kč až 20.000 Kč včetně odpovídá částce ve výši 800 Kč a v částce přesahující 20.000 Kč odpovídá 4 % z žalované částky. Nově by se však měl platit poplatek za návrh do částky 20.000 kč včetně ve výši 1.500 Kč a v částce vyšší než 20.000 Kč 1.500 Kč a 4 % z částky přesahující 20.000 Kč.

Poplatek za zápis osoby zapisované do obchodního rejstříku

Zároveň budou nově zpoplatněny zápisy svěřenských fondů a taktéž změny týkajících se svěřenských fondů. Tento poplatek je vytvářen ve spojitosti s hojným využívání institutu svěřenského fondu. Institut svěřenského fondu byl zaveden do české právní úpravy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podnikatelé, ale i fyzické osoby, zřídili stovky svěřenských fondů, kdy v současné době jich je zapsáno okolo 1500, což přináší značné administrativní nároky na krajské soudy (soudy vedoucí obchodní rejstříky).

Doporučujeme jednat včas

Pokud tedy chcete snížit náklady na zahájení soudního sporu, resp. vyvarovat se nejisté situaci, je vhodné zahájit soudní řízení s dostatečným předstihem před účinností této novely.

Snad jedinou výhodou této připravované novely zákona o soudních poplatcích může být nové ustanovení, které postaví na jisto, že za odvolání proti rozhodnutí ve věci o náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem, bude vybírán fixní poplatek. Tento poplatek bude ve stejné výši jako poplatek za zahájení řízení, tj. 2.000 Kč.

Účinnost novely

Účinnost novely byla plánována na 1. července 2020, avšak projednávání novely se v souvislosti s koronavirovou situací „zaseklo“ již v Poslanecké sněmovně před 1. čtením. Návrh zákona byl dne 2. března 2020 rozeslán poslancům a od té doby ve věci této novely zákona o soudních poplatcích došlo pouze  k projednání návrhu zákona Organizačním výborem, který projednání zákona doporučil.

Jakmile se zákon přijme a bude znám datum účinnosti, lze očekávat mírné zvýšení počtu žalob před tímto datumem a tím i prodloužení již zahájených soudních řízení. V tuto chvíli však není možné přesně určit od kdy by mohl být zákon účinný, avšak jisté je, že i v případě běžného schvalovacího procesu nedojde k přijetí zákona v nejbližších několika měsících.

Závěr

Vzhledem k výše uvedeném doporučujeme všem dotčeným subjektům, aby zvážily, zda nechtějí realizovat  jejich právo (zahájit vymáhání pohledávek soudní cestou), resp. založit svěřenecký fond před účinností novely, aby snížily mandatorní výdaje na nezbytné minimum.

Potřebujete-li s čímkoliv poradit neváhejte se na nás obrátit,  rádi Vám pomůžeme.

Připravuje se novela na zvýšení soudních poplatků
4.4 (87.33%) 30 hlasů

Lukáš Korenek

Právník

Související služby