Nezávazná poptávka

Stanoviska / odpovědi na dotazy

Nejste si jisti, jaké právní předpisy se vztahují na Vaše podnikání? Nevíte, jaké povinnosti musíte splnit, abyste podnikali v souladu se zákonem? Podnikáte na internetu, ale nevíte, jak funguje odpovědnost za vložený obsah nebo v jakém rozsahu můžete využívat zakoupený software?

 • Přehledně
 • Srozumitelně
 • Stanoviska k různým otázkám

 • Regulace podnikání
 • Licence ČNB
 • Daňové a účetní otázky
 • Odpovědnost na internetu
 • Ochranné známky


 • Nekalá soutěž
 • Možnosti užití softwaru pod licencí
 • Kontrola rizik ve smlouvách
 • Užití domény a obchodní firmy
 • Výklad ke sporným otázkám


Vaše dotazy zodpovíme formou přehledného a srozumitelného stanoviska, ve kterém navrhneme řešení a doporučíme odpovídající právní postupy.

V případě sporu jsme schopni dopředu zhodnotit vaši situaci. Dlouhodobě se zabýváme také rešeršemi před zápisem ochranné známky, otázkou nekalé soutěže nebo možností užití internetové domény a obchodní firmy.

Vaše dotazy zodpovíme formou přehledného a srozumitelného stanoviska, ve kterém doporučíme právní postupy a nalezneme odpovídající řešení.

V případě jakéhokoliv dotazu se na nás obraťte telefonicky nebo přes náš webový formulář.

Související články

Zdražování energií – nekalé praktiky dodavatelů a obrana proti nim

Aktuálně rostoucí ceny elektřiny a plynu na trhu spolu s nadcházejícími chladnými měsíci dělají vrásky nejedné domácnosti. Dodavatelé energií svým klientům v nedávné době oznámili a nadále oznamují navýšení cen, mnohdy dosahující až několikanásobku cen původních. Jednostranné zvýšení ceny se však… Více

Phishing – odpovídá za ztrátu banka nebo majitel účtu?

Digitalizace světa a rozvoj informačních a telekomunikačních technologií přináší vedle očividných pozitivit také určitá negativa, mezi která patří mimo jiné kybernetická kriminalita a kriminalita v on-line prostředí obecně. Několik posledních let dochází k výraznému nárustů této kriminality v podobě phishingových útoků. Ve dvou… Více

Spolupráce obcí a developerů na udržitelném rozvoji území

Kvalitní a smysluplný rozvoj obcí představuje zásadní výzvu současné doby. Na jedné straně nedostupné bydlení spojené s rozvojem měst, nevyužitý potenciál území a chuť více stavět. Na straně druhé limity stávající technické a dopravní infrastruktury, omezené kapacity veřejných služeb a napjatost veřejných… Více

Započtení a insolvence – 3. část

Insolvenční řízení je řízením, které zásadním způsobem zasahuje jak do práv osoby, která je v úpadku = úpadce, tak do práv věřitelů úpadce. Není neobvyklé, že úpadce a věřitel mají vůči sobě vzájemné pohledávky, u kterých se nabízí tyto vzájemné… VíceInformujte mě zdarma o důležitých změnách v právních předpisech.Reference