Nezávazná poptávka

Obchodní společnosti

 • Od začátků podnikání
 • Odbornost a profesionalita
 • Stabilní partnerství

 • Zakládání společností
 • Smlouvy o výkonu funkce
 • Přeměny, fúze
 • Společenské a akcionářské dohody
 • Založení odštěpného závodu
 • Zástava nebo pacht závodu


 • Změny ve společnostech
 • Prokura
 • Prodej společnosti
 • Vstup investora
 • Odštěpný závod
 • Prodej závodu


V průběhu fungování společnosti s námi můžete konzultovat veškeré dotazy týkající se změn společníků nebo jednatelů, přesunu sídla, změn základního kapitálu nebo přeměn společnosti. Zodpovíme vaše dotazy a připravíme potřebné dokumenty. Vše můžeme vyřídit za vás.

Pokud se dostanete do bodu, kdy budete řešit vstup investora nebo budete chtít svou společnost co nejvýhodněji prodat, budeme vaším spolehlivým právním partnerem.

Máme bohaté zkušenosti s přípravou akcionářských a společenských dohod, joint venture agreement (JVA), dohod o předkupním právu a dalších – rádi pro vás takovou dohodu připravíme, nebo zkontrolujeme dohodu navrženou ostatními společníky.

Právní služby poskytujeme nejen obchodním společnostem, ale i družstvům, spolkům a společenstvím vlastníků jednotek.

Hledáte advokáta pro svou společnost, nebo jste teprve v začátcích svého podnikání? Máte jakýkoliv dotaz týkající se fungování vaší společnosti? Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo přes náš webový formulář.

Související články

Nekalá soutěž

Myslíte si, že se váš konkurent dopouští nekalé soutěže? Chcete vědět, jaké jsou hlavní znaky nekalé soutěže a jaký postih za vedení nekalé soutěže hrozí? Na tyto otázky se dnes podíváme a spolu s nimi si rozebereme i několik nejčastěji… Více

Odpovědnost za právní jednání na základě plné moci

Plná moc je dokument velmi praktický a v běžném životě proto hojně využívaný. Osoby, které si chtějí sjednat, že jedna z nich bude zastupovat druhou, však často nemusejí mít úplně jasno v tom, kdo a případně jak bude odpovídat například za splnění závazků… Více

Obchodování se státy Evropské unie

Vzhledem tomu, že Česká republika je členem Evropské unie, je pro české podnikatele obchodování s ostatními členy EU jednodušší. Oproti obchodům s tzv. třetími zeměmi je do jisté míry specifičtější a je založena na několika základních principech. Právě na tato… Více

Monistická akciová společnost

Monistický systém akciové společnosti byl zaveden s účinností zákona o obchodních korporací a byť je v menšině oproti klasičtějšímu dualistickému, je zajímavou alternativou.

Ručení společníků a jednatelů s.r.o.

Také ručení osob ve společnosti s ručením omezeným prošlo v rámci nové soukromoprávní úpravy změnami, s nimiž je nutné při podnikání nebo při výkonu funkce počítat.

Podíl ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným, jako jedna z nejběžnějších forem podnikání, doznala oproti původní úpravě v obchodním zákoníku několik změn, kterými vás provede tato krátká prezentace.Informujte mě zdarma o důležitých změnách v právních předpisech.Reference