Kropáček Legal

Kontrola smlouvy

Nechte si zkontrolovat smlouvu před podpisem. Upozorníme Vás na rizika smlouvy a provedeme revize smlouvy tak, aby byla pro Vás bezpečnější a garantovala Vám větší právní jistotu. Služba kontrola smluv online je poskytovaná naší advokátní kanceláří.

 • Nezávazné nacenění
 • Dostupné ceny
 • Kontrola smluv online
 • Od adovkátní kanceláře

Kontrola platnosti a revize smluv

Obdrželi jste smlouvu od druhé strany a chcete si ji prověřit?

Je smlouva platná?

Neobsahuje smlouva ustanovení, která jsou pro Vás nevýhodná?

Rozumíte všem ustanovením ve smlouvě?

Chcete do smlouvy zahrnout vyšší ochranu pro Vás?

Získejte jistotu, že Vaše smlouvy jsou platné a bezpečné. Smlouvu Vám zkontrolujeme online.

Kontrola smluv zahrnuje

 • Kontrola platnosti smlouvy
 • Kontrola rizik vyplývajících ze smlouvy
 • Revize smlouvy a úpravy
 • Vysvětlení jednotlivých ustanovení smlouvy

Jaké smlouvy nejčastěji kontrolujeme?

Nejčastěji provádíme kontrolu smluv obchodněprávních, pracovněprávních, autorskoprávních či občanskoprávních. Níže uvádíme seznam nejčastěji žádaných kontrol smluv.

Smlouva o převodu nemovitosti
Smlouva o dílo
Pracovní smlouva
Smlouva o spolupráci
Licenční smlouva
a další

Proč využí kontroly smluv?

Služba kontrola smluv online v sobě zahrnuje jak upozornění na jednotlivá ustanovení ve smlouvě, tak možnost úpravy smlouvy, aby posílila Vaše právní postavení ve smluvním vztahu.

Věnujete ve smlouvě pozornost následujícím oblastem?

 • Možnost předčasného ukončení (vyloučení)
 • Povinnost mlčenlivosti
 • Zákaz konkurence
 • Vyloučení možnosti započtení
 • Smluvní pokuty
 • a další…

Kolik stojí kontrola smlouvy?

Cena za kontrolu smluv je odvislá od mnoha faktorů jako je typ smlouvy, délka smlouvy a závažnost nutných revizí.

Neváhejte nám zaslat Vaši smlouvu.
Během 24 hodin Vám zašleme nezávazné nacenění.

Nezávazné nacenění
Přiložte Vaši smlouvu ke kontrole:


Kontrola smlouvy
4.15 (83.08%) 13 hlasů

Právní partneři

Asociace.biz
GoPay
PravoProPodnikatele.cz © 2017