Nezávazná poptávka

Naše služby

Právní servis pro internetové projekty

 • právní audity internetové projektu, obchodních podmínek a osobních údajů
 • právní poradenství pro nově vznikající online projekt, doporučení, nastavení vztahů
 • daňové a účetní souvislosti internetových projektů
 • příprava smluvních dokumentů

Obchodní podmínky

 • obchodní podmínky e-shopů, webových projektů i specifických portálů
 • podmínky pro prodej zvláštního zboží a služeb
 • podmínky pro mobilní aplikace
 • licenční podmínky, EULA

Osobní údaje

 • GDPR, příprava procesů a interních dokumentů pro GDPR
 • audit ochrany osobních údajů, revize smluv z hlediska ochrany osobních údajů
 • právní úprava databází osobních údajů
 • otázky zasílání obchodních sdělení a využívání cookies

Smlouvy

 • kontrola, revize a příprava smluv
 • smlouvy o dílo, dodávkách, dopravě, distribuční systémy
 • smlouvy s umělci, licenční smlouvy k autorským a průmyslovým právům
 • smlouvy týkající se nemovitostí

Průmyslová práva a duševní vlastnictví

 • ochranné známky, patenty a další průmyslová práva
 • autorské právo, licenční smlouvy
 • ochrana IT projektů, ochrana know-how
 • vymáhání práv duševního vlastnictví

Stanoviska

 • výklad sporných otázek, kontrola rizik ve smlouvách
 • regulace podnikání, nekalá soutěž, licence, odpovědnost na internetu
 • možnost užití domény, obchodní firmy nebo softwaru pod licencí
 • řešení daňových a účetních otázek

Obchodní společnosti

 • zakládání a prodej společností
 • společenské a akcionářské dohody
 • fúze a akvizice společností, přeměny společností
 • valné hromady, rozhodnutí jediného společníka

Nemovitosti

 • koupě, prodeje a pronájmy nemovitostí, služebnosti, věcná břemena
 • právní due diligence nemovitostních projektů, dokumentace developerských projektů
 • smlouvy o dílo ve stavebnictví, smlouvy o výkonu stavebního dozoru, stavební právo
 • zřizovaní nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů

Licence a regulace

 • finanční služby a pojišťovnictví na internetu, telekomunikační služby (virtuální operátoři)
 • regulace platebních služeb a soutěží
 • vydávání elektronických peněz
 • řízení před Českou národní bankou a Energetickým regulačním úřadem

Zastupování ve sporech a řízeních

 • zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních
 • zastupování před ČOI, živnostenskými úřady a dalšími státními úřady
 • předžalobní upomínky, vyjednávání smírů, vymáhání pohledávek, exekuce
 • insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek, reorganizace

Pracovní právo

 • smluvní dokumentace pro pracovněprávní vztahy
 • pracovní řády a interní směrnice zaměstnavatele
 • zakládání agentur práce, smluvní dokumentace pro agentury práce
 • ukončování pracovních poměrů, zastupování v soudních řízeních

Daně a účetnictví

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • dohled nad účetnictvím a hodnocení daňových dopadů a rizik
 • sestavení všech druhů daňových přiznání a vedení mzdové agendy
 • řešení daňových sporů

Koronavirus

 • informace ohledně situace s koronavirem

Reference