Nezávazná poptávka

Blog

Pozor na automatické generátory obchodních podmínek

13.08.2014

Význam všeobecných obchodních podmínek pro prodej zboží či poskytování služeb spotřebitelům v e-shopech tkví kromě toho, že stanoví základní práva a povinnosti smluvních stran, také v tom, že jejich prostřednictvím provozovatelé e-shopů plní své zákonné, především informační povinnosti uložené jim občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Kvalitní obchodní podmínky e-shopu vs. sankce České obchodní inspekce

Obchodní podmínky by z tohoto důvodu měly být dílem kvalitním, aby v důsledku opomenutí zákonné povinnosti nedocházelo k sankcionování e-shopařů ze strany orgánů dohledu nad dodržováním právních předpisů na ochranu spotřebitele, především ze strany České obchodní inspekce.  Některé statistiky z kontrol České obchodní inspekce internetových obchodů můžete najít v článku: ČOI potrestala více jak 73% e-shopů.

Pozor na automatické generátory obchodních podmínek

V souvislosti s obchodními podmínkami je nutné e-shopaře upozornit na trend tvorby obchodních podmínek automatickými generátory, které se vyskytují na webu.

Automatické generátory obchodních podmínek e-shopaře lákají na rychlou a především bezplatnou tvorbu obchodních podmínek pro jejich e-shop, což je sice nabídka lákavá, nicméně v sobě většinou skýtá nekvalitně poskytnutou službu. Je totiž třeba konstatovat, že takto vytvořené obchodní podmínky nelze označit za vyhovující zákonným ustanovením, natož za kvalitní. Nadto, vytvoření obchodních podmínek je právní službou, kterou mohou dle platných právních předpisů poskytovat pouze advokáti.

Jak fungují generátory obchodních podmínek

Generátory obchodních podmínek fungují tak, že do nich e-shopaři zadají své identifikační údaje, předmět činnosti a některé požadavky týkající se prodeje zboží či poskytování služeb jako jsou např. požadavky na platební či dodací podmínky. Generátor tyto údaje vyhodnotí a začlení je do předem připraveného textu. Rozsah zadávaných údajů, dle kterých jsou obchodní podmínky vytvořeny, se na první pohled zdá být dostačující k tomu, aby byly vytvořeny všeobsahující obchodní podmínky. Opak je však pravdou. Důvodem je zejména to, že zpravidla vždy má prodej zboží či poskytování služeb jednotlivými e-shopaři svá specifika, na která generátory již nedokáží reagovat.

Jaké nedostatky lze v generovaných obchodních podmínkách nalézt?

V první řadě je třeba uvést, že některé generátory vytváří obchodní podmínky dle dnes již neúčinné právní úpravy tzv. „starého občanského zákoníku“ (zákon č. 40/1964 Sb.), jenž přestal být účinný ke dni 31.12.2013. Obchodní podmínky tak odkazují na nesprávné právní předpisy, tj. na ty, kterými se vztahy mezi prodávajícím – podnikatelem a kupujícím – spotřebitelem již neřídí, obsahují nepřesný či nesprávný výklad klíčových pojmů jako např. podnikatel či spotřebitelská smlouva, či v nich chybí některé náležitosti obchodních podmínek stanovené novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Dalším velkým nedostatkem vygenerovaných obchodních podmínek je chaotické, leckdy vnitřně rozporné nebo nepraktické vymezení okamžiku vzniku kupní smlouvy. Protože tento okamžik má důsledky pro několik dalších, velice důležitých „prvků“ kupní smlouvy jako je např. odstoupení od smlouvy či právo kupujícího uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady, měl by být definován jasně a srozumitelně tak, aby si svým postavením byl jistý jak prodávající, tak kupující.

V neposlední řadě lze nedostatky generovaných obchodních podmínek spatřovat také v nepřesném či nesprávném vymezení nároků kupujících v případě vadného plnění ze strany prodávajícího (tj. především případy, kdy zakoupený předmět či služba nemá stanovené či ujednané vlastnosti) a v téměř vždy neúplné úpravě ochrany osobních údajů.

Porušení právních předpisů?

Většina z těchto nedostatků generovaných obchodních podmínek představuje porušení právních předpisů týkajících se prodeje zboží či poskytování služeb spotřebitelům. Tato porušení je možné postihovat sankcemi ze strany orgánů dohledu na dodržováním těchto předpisů. Z tohoto důvodu, jakož i z důvodu osobního přístupu ke specifikům každého e-shopu, který se následně projeví v textu obchodních podmínek, e-shopařům doporučujeme zvolit variantu tvorby obchodních podmínek na míru od kvalifikovaných odborníků, tj. od advokátních kanceláří.

Pozor na automatické generátory obchodních podmínek
5 (100%) 2 hlasů

Michal Bartoš

Související služby