Nezávazná poptávka

Blog

Povinnost vrátit dárek při odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu – ano či ne?

06.11.2015

Dárek je skvělý marketingový tah prodejců na internetu. Provozovatelé e-shopů si zpočátku mysleli, že vše půjde hladce, ale vzápětí zákazníci častokrát využili toho, že získali dárek a pak jednoduše odstoupili od smlouvy do 14 dní.

Na to má spotřebitel přece právo.

Ale jak je to s dárkem? Musí dárek při odstoupení od smlouvy vrátit?

Mile překvapení spotřebitelé, že dostali dárek se ale rázem rozhněvali, protože se s nimi e-shopaři začali o dárek hádat a v některých případech dokonce posílat při odstoupení peněžní částku, která byla snížena o cenu dárku.

Mají provozovatelé internetových obchodů právo na to, aby jim zákazník dárek vrátil? Anebo dokonce na to, aby vracenou částku peněz snížili o cenu dárku?

Jak řeší tyto situace zákon?

Provozovatelům internetových obchodů a dalších portálů nabízíme doporučené řešení pro sporné situace s dárky.

Dárek je legální marketingový chyták

V rámci konkurečního boje je samozřejmě dovoleno využívat nápaditosti dárků. Provozovatelé e-shopů tak naprosto v pořádku a legálně nabízí svým zákazníkům dárkové předměty. Nezáleží na tom, zda je dárek podmíněn nákupem v určité hodnotě či je nabízen jen u některých prodávaných předmětů.

Dárek se nemusí vracet pokud se jedná o neobjednané plnění

Ihned v úvodu upozorňujeme na situaci, kdy by na dárek obchodník zákazníka neupozornil a jednoduše ho bez dalšího přibalil k objednanému zboží.

Tuto situaci pojmenovává zákon jako neobjednané plnění.

Neobjednané plnění není spotřebitel povinen podnikateli vracet.

V praxi se nejčastěji jedná o propagační materiály e-shopu, např. propisovací tužky, odznáčky, samolepky, atd. Obchodník tedy může spotřebiteli poslat objednané lyžařské rukavice a k tomu mu pošle propisku jako dárek.

Ať už se tento spotřebitel rozhodne reklamovat zboží či odstoupit od smlouvy, v žádném z případů není povinen dárek vracet. Jednalo se totiž o neobjednané plnění. Rovněž nezáleží na tom, o jaký dárek se jednalo, zda to byla samolepka nebo značkové hodinky.

3 kroky pro e-shopy, aby zákazník musel vrátit dárek

Dobrá zpráva pro provozovatele e-shopů je, že právo dovoluje pro některé situace odstoupení od smlouvy upravit vztahy tak, aby měli spotřebitelé povinnost vrátit spolu s objednaným zbožím také dárek.

Pojďme se podívat na 3 nutné kroky, které musí e-shopař provést.

1.krok: Dárek uvést v objednávce

Podnikatelům jednoznačně doporučujeme uvést dárek přímo do objednávkového procesu.

Zaškrtnutí checkboxu spotřebitelem či vepsání číslovky “1” k položce dárek jsou vhodnými případy, jak uvést dárkový předmět v objednávce. Ať už zvolíte první nebo druhý případ, ani v jednom nepůjde o neobjednané plnění.

2. krok: Dárek uvést na fakturu s cenou 0,-Kč

Abyste jako provozovatelé e-shopu posílili své právní postavení a jistotu, doporučujeme rovněž uvést na vystavené faktuře dárek jako jednu z objednaných položek. K položce uveďte nulovou cenu, resp. 0,-Kč.

Tímto způsobem de facto informujete zákazníka, že dárek je objednaným zbožím (nejedná se tedy o tzv. neobjednané plnění, viz výše).

Někteří prodejci používají pouze nulovou cenu dárku na faktuře a informaci v objednávkovém procesu (např. checkbox) neřeší. Tento způsob nepovažujeme za právně pevný a doporučujeme používat oba dva způsoby informování spotřebitele o dárku.

3.krok: Upravit obchodní podmínky e-shopu

Posledním a současně nezbytným krokem je úprava obchodních podmínek e-shopu. Zde doporučujeme upravit podmínky tak, aby spotřebitele řádně informovaly, že v případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti.

Pokud jste provedli všechny 3 výše zmíněné kroky, pak jako provozovatel e-shopu máte právo na to, aby vám spotřebitel při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní vrátil také zaslaný dárek.

Pozor, upravit obchodní podmínky pro vrácení dárku nestačí

Upozorňujeme na situace, kdy podnikatel upraví své všeobecné obchodní podmínky tak, že stanoví povinnost spotřebitelům vracet zaslané dárky, pokud by se rozhodli odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní. Protože ale podnikatel nesplnil krok 1 ani krok 2 (naplnil pouze krok 3), zákazník není povinen dárek vrátit. V takovém případě se opět jedná o tzv. neobjednané plnění (viz výše).

POZOR: Spotřebitel nemusí vrátit dárek při odstoupení od smlouvy v důsledku vady

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v důsledku vady, nedodržené kvality či vlastnosti zboží, pak není povinen dárek vracet, a to ani v případě, že jste povinnost vrcení dárku stanovili v obchodních podmínkách (a naplnili všechny výše uvedené 3 kroky).

Jedná se o případ, kdy se stává ustanovení obchodních podmínek o vrácení dárku neplatné, neboť je v rozporu se spotřebitelským právem.

Jak to?

Je zodpovědností prodávajícího, aby jeho výrobky naplňovaly uvedenou kvalitu a pakliže tuto svoji povinnost nedodrží, nesmí odrazovat spotřebitele od práva na odstoupení od smlouvy nutností vrátit dárek.

Povinnost vrátit dárek

Pojďme si shrnout téma povinnosti vrátit dárek.

Rozlišujeme dva způsoby odstoupení od smlouvy a dle toho má spotřebitel povinnost vrátit dárek, či naopak právo si ho ponechat.

V případě, kdy spotřebitel odstoupí od smlouvy do 14 bez udání důvodu, neměl by těžit ze situace dobrovolného vystoupení z právního vztahu a dárek si ponechat. Právo proto dovoluje podnikatelům tyto případy ošetřit a stanovit spotřebitelům povinnost dárek vrátit. Existují tři kroky, jak by měli provozovatelé e-shopů postupovat, aby si zajistili právně silnou pozici při vracení dárků. Jednak uvést dárek v objednávkovém procesu, rovněž uvést dárek na faktuře a poté upravit povinnost vracení dárku v obchodních podmínkách.

Nelze však obecně stanovit, že spotřebitelé musí vracet dárek při odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupí od smlouvy z důvodu vady výrobku, pak nehledě na znění obchodních podmínek e-shopu, nemá spotřebitel povinnost dárek podnikateli vracet. Jinými slovy vy, jako provozovatel e-shopu nemáte právo požadovat po spotřebiteli vrácení dárku.

Máte další otázky?

Chcete se na něco zeptat? Není vám stále vše jasné? Nevíte, jak přesně upravit obchodní podmínky pro stanovení povinnosti vracet dárky?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme!

Povinnost vrátit dárek při odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu – ano či ne?
5 (100%) 2 hlasů

Ivan Fencl

Připravuji stanoviska k různým otázkám Vašeho podnikání na internetu. Specializuji se na spotřebitelské právo, obchodní podmínky a licenční smlouvy.

Související služby