Nezávazná poptávka

Blog

Omezí zákaz provozu stravovacích služeb i kavárny?

14.10.2020

Jedno z nových vládních omezení platných od 14.10.2020 je i omezení provozu stravovacích služeb.

V rámci přijatého omezení platí pro provozovatele zejména zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, tedy fakticky dočasný zákaz jejich činnosti, a to s výjimkou:

– provozoven které neslouží pro veřejnost (např. závodní stravování);

– provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám (např. hotely);

– prodej mimo provozovnu (tedy např. výdejové okýnko a prodej jídla s sebou).

 

Na základě použitého termínu “stravovací služba” se mnoha podnikatelům mohly naskytnout otázky:

Jak použitý pojem provozovna stravovacích služeb vykládat?

Budou zákazem omezené i provozovny, které primárně neposkytují stravování, např. kavárny?

 

Již ze znění vydaného nařízení je patrné, že omezení má dopadat na všechny podniky, a to včetně barů, kaváren, vináren a dalších provozoven, které svým zákazníkům neposkytují stravování.

Pojem „stravovací služba“ je definován v § 23 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Stravovací službou je činnost provozovatele potravinářského podniku, která souvisí s jakoukoli fází výroby, přípravy, skladování, distribuce a uvedení pokrmů na trh za účelem jejich podávání v rámci zařízení společného stravování.

Pojem „potravinářský podnik“ definuje evropská legislativa (Nařízení č. 852/2004) a pod tímto pojmem se rozumí

jakýkoli podnik provádějící činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin. „Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva.

Dále k výkladu pojmu stravovací služba a dotazu, jestli pod tento pojem spadají i provozovny neposkytující stravování, můžeme odkázat na stanovisko krajské hygienické stanice, která k dotazu provozovatele již dříve uvedla:

„Jste-li tedy provozovatelem zařízení, ve kterém se sice nevaří, ale podávají se nápoje (káva, čaj, pivo, víno atd.), jste provozovatelem stravovací služby – obecně potravinářského podniku – a vztahuje se na vás potravinové právo. A je zcela jedno, jestli si na dveře vinotéky dáte cedulku „soukromý klub“. Povinnosti dodržovat veškeré podmínky pro bezpečnost potravin – pokrmů – nápojů máte i tak.“

Závěr

Omezení provozu stravovacích služeb účinné ode dne 14.10.2020 se týká všech provozoven potravinářských provozoven, a to věčně kaváren, barů a dalších podniků, které primárně neposkytují stravování.

 

Jakýkoliv právní dotaz související se současnými omezeními a podporou podnikatelů rádi zodpovíme, obraťte se na nás.

Omezí zákaz provozu stravovacích služeb i kavárny?
4.9 (98.89%) 36 hlasů

Michal Lieskovan

Advokát

Související služby