Nezávazná poptávka

Blog

Ochranné známky EU a změny dle Nařízení 2015/2424

20.03.2016

ochranné známky euDne 23. 3. 2016 nabývá účinnosti novela Nařízení o ochranné známce. Jedná se o douho očekávaný krok Evropské unie, který posouvá trend pojetí ochranné známky EU a vůbec celého duševního vlastnictví moderním směrem. Došlo k řadě změn, které v konečném důsledku znamenají pro podnikatele zjednodušení orientace v ochranných známkách EU. Rovněž dochází k zefektivnění ochrany duševního vlastnictví v rámci Evropské unie. Zájemci o registraci ochranné známky se mohou také těšit na snížené poplatky.

Změny v ochranných známkách EU

 1. Dochází ke snížení poplatků v sazebníku (registrace ochranné známky, obnovení, podání námitek).
 2. Je možné registrovat ochrannou známku pouze do 1 třídy se sníženým poplatkem.
 3. Nově je možné registrovat si tzv. Certifikační ochrannou známku.
 4. EUIPO musí bez prodlení vydat přihlašovateli potvrzení o podání přihlášky ochranné známky EU.
 5. EUIPO má nyní možnost přezkoumat zamítnutou přihlášku z tzv. absolutních důvodů.
 6. Dochází k rozšíření absolutních důvodů.
 7. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) se přejmenuje na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).
 8. Ochranné známky Společenství se přejmenují na Ochranné známky Evropské unie.
 9. Grafického vyobrazení ochranné známky přestává být nezbytností ochranné známky, a to od září 2017.

Všechny výše uvedené změny (kromě bodu 8) jsou účinné od 23. března 2016.

Co se změnilo pro ochranné známky Evropské unie?

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2015/2424 nabývá účinnosti dne 23. 3. 2016 a mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství. Toto nové Nařízení bylo zveřejněno již 24. 12. 2015 a je součástí celé řady reforem Evropské unie, která si klade za cíl zefektivnit ochranu duševního vlastnictví na poli EU.

Snížení poplatků za registraci, obnovení a námitky

Nové nařízení také mění sazebník a výši poplatků za registraci či obnovení ochranných známek a za podání námitek. Prakticky dochází k obecnému snížení poplatků. Nyní máte také možnost registrovat ochrannou známku s územní platností EU v rámci jedné třídy za snížený poplatek.

 • Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU je 1000 EUR.
 • Základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU elektronicky je 850 EUR.
 • Poplatek za podání námitek je 350 EUR.

Přehled všech poplatků najdete v příloze č. 1 Nařízení (viz níže ke stažení).

Na stránkách EUIPO bude dostupná také kalkulačka, kde je možné si cenu spočítat online.

Certifikační ochranná známka EU

Nově bude také možné registrovat si tzv. Certifikační ochrannou známku EU. Lze si ji představit jako standardní ochrannou známku, která má navíc certifikovány určité vlastnosti výrobku či služby (např. materiál, přesnost, materiál).

Úprava potvrzení podání přihlášky ochranné známky EU

Úřad EUIPO musí vydat přihlašovateli ochranné známky EU bez prodlení potvrzení o tom, že byla podána přihláška. Potvrzení bude obsahovat náležitosti jako popis, vyjádření ochranné známky, počet dokumentů a čas jejich přijetí. Toto potvrzení může být zasláno také elektronicky.

Přihlašovatel ochranné známky EU bude mít tedy okamžitou zprávu od EUIPO o přijetí svého podání přihlášky.

Dodatečný přezkum posouzení zamítnuté přihlášky

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) bude mít nově dle Nařízení možnost dodatečně přezkoumat přihlášku, která byla zamítnuta z tzv. absolutních důvodů (např. nedostatečná rozlišovací způsobilost ochranné známky). Případ může EUIPO otevřít ex offo, tedy z vlastní iniciativy.

Dochází rovněž k rozšíření výčtu absolutních důvodů (Směrnice 2015/2436).

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) se přejmenuje na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Jedná se o největší úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, který zpracovává více jak 1 milion přihlášek ochranných známek s účinkem pro EU.

Ochranné známky Evropské unie

Další změnou v názvosloví bude označení ochranný známek. Doposud užívaný právní termín ochranné známky Společenství (ochranné známky s účinkem na území Evropské unie) bude nahrazen termínem ochranné známky Evropské unie.

Tyto změny jsou pouze “estetické”, avšak nutno dodat, že je to krok ke zjednodušení.

Zrušení nezbytnosti grafického vyobrazení (září 2017)

Nařízení stanovilo rovněž změnu v rámci registračního procesu ochranné známky a od září 2017 již nebude nezbytné, aby byla ochranná známka při registraci graficky vyobrazena.

Užitečné zdroje

Stáhněte si tento článek v PDF

Stáhněte si článek Ochranné známky EU a změny dle Nařízení 2015/2424 ve formátu PDF a kdykoli se k němu vraťte bez nutností připojení k internetu. PDF můžete také snadno vytisknout, vytvořili jsme verzi pro ekologicky šetrný tisk.

PDF poskytujeme ke stažení v Členské sekci.

Uvažujete o registraci ochranné známky?

Poskytujeme konzultace v oblasti registrace ochranné známky, provádíme rešerše způsobilosti registrace, klienty zastupujeme v řízení či sepisujeme licenční smlouvy a související právní dokumenty.

Rádi Vám pomůžeme s registrací ochranné známky s územní platnosti ČR i Evropské unie.


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Ochranné známky EU a změny dle Nařízení 2015/2424
4.5 (90%) 6 hlasů

Martin Rosulek

Související služby