Nezávazná poptávka

Blog

Novela roku? Změna zákona o ochranných známkách

11.04.2019

V anketě, každoročně srovnávající nově přijatou legislativu, se jedním ze tří kandidátů na zákon roku stala novela zákona o ochranných známkách účinná od 1. ledna 2019. Čím si tuto nominaci zasloužila?

Tato novela do českého právního řádu implementuje směrnici Evropské unie, která byla přijata s cílem harmonizovat rozdílné legislativní úpravy ochranných známek v členských zemích. Cílem směrnice je přizpůsobit udělování ochranných známek moderním požadavkům, které sebou přinesl raketový rozvoj v oblasti informačních technologií v posledních letech.

Čichová nebo chuťová ochranná známka? Proč ne.

Bezpochyby nejdiskutovanější novinkou je podstatné rozšíření samotné definice toho, co lze jako ochranou známku zapsat. Vedle klasických, graficky znázorněných známek, je totiž nově možné zapsat tzv. netradiční ochranné známky.

I nadále musí ochranné známky přirozeně sloužit svému účelu, tedy odlišit daný produkt od jiného tak, aby byl běžný spotřebitel schopen tento rozdíl zaznamenat. Dlouhou dobu se ale různorodost ochranných známek omezovala právě nutností jejich grafického zápisu. S 1. lednem tato podmínka padla a nově je možné zaregistrovat si například zvukovou či holografickou známku, ale také čichovou či chuťovou a v zásadě libovolnou další, podmínkou je pouze možnost jejího zaznamenání.

Zde je ovšem nutné říct, že i nadále nebude možné zaregistrovat například chuť jídla či barvu psacího pera. Známka musí být založena na vlastnosti, která není s daným výrobkem běžně spojována, a právě tím, ho i odlišuje od dalších produktů stejné kategorie. Bude tedy možné zaregistrovat citrónovu vůni zubního kartáčku, citrónový bonbón už nikoliv.

Pozor na podstatnou změnu v procesu zápisu OZ

Novela celkově zjednodušuje proces zápisu ochranných známek a zároveň přináší novinky, které by měli proces zápisu urychlit. Úřad průmyslového vlastnictví už z vlastní iniciativy nemonitoruje a neodmítá snahy o zápis identické ochranné známky. Shodnost nové ochranné známky, s již dříve zapsanou, sice zůstává překážkou jejího zápisu, ale nově je na rozhodnutí držitele starší známky, aby si případného pokusu o zápis nové ochranné známky totožné s jeho vlastní všiml a proti jejímu zápisu podal námitku. Pokud by k zapsání identické známky došlo, a její vyškrtnutí bylo žádáno zpětně, jedná se o podstatně náročnějším proces. Je tedy určitě vhodné případný zápis totožné známky vůbec nedopustit.

Jaké další změny novela přinesla?

Jednou z dalších změn, kterou tato novela přinesla, jsou tzv. certifikační ochranné známky. Tento nový druh ochranných známek slouží k rozlišení jednotlivých produktů na základě určité společné charakteristiky, která je má odlišit od ostatních produktů ve stejné kategorii. Může se jednat například o specifický pracovní postup či garanci kvality.

Novela rovněž myslí na takzvané „zdruhovění“ ochranné známky. Pokud by se ochranná známka stala v daném typu zboží vlastní i jiným produktům a průměrný spotřebitel by nebyl schopen odlišit produkty vyrobené pod touto ochranou známkou od těch ty bez ní, bude možné tuto ochranou známku zrušit.

Pro někoho možná překvapivou změnou je, že registrace takzvaných „spekulativních“ ochranných známek, tj. známek které jejich majitel nechává zapsat pro případ budoucího prodeje, bude nově povolena. Dosud jejich registrace nebyla možná na základě ustanovení o dobré víře. Zároveň ale zákon myslí na ochranné známky, které jejich majitelé aktivně nepoužívají, nově budou práva na jejich ochranu po pěti letech oslabena.

Za zmínku také stojí, že není možné bez souhlasu vlastníka využívat název ochranné známky v názvu obchodní společnosti, ale také spolku, družstva, či jiné právnické osoby.

Novela celkově přinesla současným vlastníkům a novým zájemcům o registraci vetší míru svobody a vedle rozšíření přijatelných druhů ochranných známek také zcela nové možnosti při nakládání s nimi, zároveň ale také přenáší na jejich držitele větší míru zodpovědnosti za to, jak budou se svými ochrannými známkami nakládat.

Novela roku? Změna zákona o ochranných známkách
4.9 (98.18%) 33 hlasů

Ivan Fencl

Připravuji stanoviska k různým otázkám Vašeho podnikání na internetu. Specializuji se na spotřebitelské právo, obchodní podmínky a licenční smlouvy.

Související služby