Nezávazná poptávka

Blog

Krátké shrnutí možných dopadů připravované novely autorského zákona

25.08.2016

Právě čtete krátké shrnutí možných dopadů novely autorského zákona na praxi. Na našich stránkách ale najdete i podrobnou zprávu vysvětlující veškeré navrhované změny do detailů.

Dne 17. 2. 2016 byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh novely “autorského zákona” č. 121/2000 Sb. Jelikož výbory v červenci 2016 doporučily Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem novely, informujeme Vás o tom, jaké dopady by novela mohla mít.

Změny, které se mohou dotknout běžných uživatelů a podnikatelů

  1. Licence pro karikaturu a parodii: Především pro umělce a novináře může být zajímavá nová zákonná licence pro karikaturu a parodii. Pokud zůstane toto ustanovení zachované i ve finální verzi novely autorského zákona, bude v budoucnu možné využívat dílo jiného autora pro účely karikatury nebo parodie. Pojmy karikatura nebo parodie a jejich limity je však nutno vykládat v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, jak upozorňuje důvodová zpráva k návrhu novely autorského zákona.
  2. Televize na hotelovém pokoji: Autorské odměny za přijímače na ubytovacích zařízeních budou moci být vyšší než 50 procent koncesionářských poplatků. Zrušení omezení odměn bude pro provozovatele těchto zařízení znamenat nutnost vstoupit do vyjednávání s kolektivními správci (OSA apod.)
  3. Nová oblast působnosti: “nezávislý správce práv”

Zcela nový institut “nezávislého správce práv”

Nezávislý správce práv je komerčním subjektem, ve kterém však nemají samotní autoři své zastoupení. Dle důvodové zprávy k návrhu novely autorského zákona však žádný podobný subjekt na území České republiky nepůsobí. Návrh novely autorského zákona tak otevře pole působnosti pro právnické osoby, které hodlají spravovat autorská práva nebo práva s nimi související jako jediný nebo hlavní předmět své činnosti.

Na konečné znění novely autorského zákona si však ještě musíme počkat, protože může být doplněno pozměňovacími návrhy. Pokud byste si chtěli o změnách popovídat, napište nám

Právě čtete krátké shrnutí možných dopadů novely autorského zákona na praxi. Na našich stránkách ale najdete i podrobnou zprávu vysvětlující veškeré navrhované změny do detailů.

Krátké shrnutí možných dopadů připravované novely autorského zákona
5 (100%) 3 hlasů

Miroslava Balážová

Související služby