Nezávazná poptávka

Blog

Nová pravidla pro místní poplatky

09.10.2018

Parlament v současné době projednává novelu zákona o místních poplatcích. Z pohledu zákonodárců je totiž současný zákon zastaralý a neodpovídá aktuální situaci na trhu cestovního ruchu, zejména s ohledem na platformy sdílené ekonomiky – především pak portál Airbnb. Jaké jsou povinnosti dle současné legislativy a jaké změny novela zákona přinese? Dozvíte se v článku.

Současný systém poplatků spojených s ubytováním

V současném zákoně jsou uvedeny dva poplatky spojené s krátkodobým pobytem – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Zákon stanoví pouze maximální výši poplatků, která činí v případě poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu (není-li tento den dnem příchodu) a v případě poplatku z ubytovací kapacity 6 Kč za každé využité lůžko a den.

Přesnou výši poplatků pak stanoví územně samosprávné celky (obce) závaznými vyhláškami. Jednotlivé obce se tedy mohou rozhodnout, zda poplatek zavedou a v jaké výši.

Jaké jsou důvody ke změně?

Jak je z maximálních sazeb poplatků patrné, částky jsou nízké a nereflektují současnou situaci na trhu cestovního ruchu, ani neodpovídají výši poplatků okolních evropských státu. Další problém se naskýtá se sdílenými ekonomikami, především pak s ohledem na pronajímání bytů či domů prostřednictvím aplikací jako je Airbnb. Při pronájmu prostřednictvím těchto platforem je povinnost hradit poplatek za lázeňský a rekreační pobyt, neexistuje však povinnost hradit poplatek z ubytovací kapacity, ačkoliv tyto byty a domy plní stejnou nebo velice podobnou službu jako například noclehárny nebo jiná obdobná zařízení, která tuto povinnost mají. Lze očekávat, že po účinnosti novely se pravidla pro platformy sdílené ekonomiky vyjasní a pravděpodobně zpřísní.

Co novela zákona přinese?

Novela počítá s tím, že by se poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity sjednotil do tzv. poplatku z pobytu. Zároveň by se jeho maximální výše zvedla na 50 Kč. Přesnou výši (a zda se poplatek vůbec bude muset odvádět) pak stejně jako před novelou stanoví až vyhlášky územně samosprávných celků.

Poplatek z pobytu by měl být vybírán pouze z krátkodobého pobytu, čímž se rozumí pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, zároveň musí jít o pobyt úplatný. Z poplatku budou existovat výjimky, například ubytovatel nebude povinný odvést poplatek za osoby starší 75 let a mladší 15 let.

Novela by změnila i náležitosti evidenční knihy!

Součástí novely jsou i nové podmínky pro vedení evidenční knihy, kterou je každý ubytovatel povinen vést. Evidenční kniha by dle novely měla oproti stávajícím podmínkám obsahovat navíc datum narození ubytované osoby a výši poplatku, kterou ubytovatel od ubytovaného vybral. Ostatní náležitosti by zůstaly stejné jako za současné legislativy. Náležitosti evidenční knihy jsme více rozebírali zde.

Novelu zákona v současné době projednává Poslanecká sněmovna, je tedy možné, že se výsledná podoba předpisu bude dále měnit. O podrobnostech a možných dopadech novely na podnikání vás budeme informovat v dalších článcích.

Nová pravidla pro místní poplatky
4.8 (95.9%) 39 hlasů

Petr Vltavský

Zajistím plnou právní podporu Vašeho e-shopu. Dále se zabývám především spotřebitelským právem, autorským právem a právem duševního vlastnictví.

Související služby