Nezávazná poptávka

Blog

Náhrada nákladů při reklamaci zboží

17.10.2017

Co jsou to účelně vynaložené náklady? Jak dlouhá je lhůta pro jejich uplatnění? Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto otázky, čtěte dále.

Odpovíme Vám na nejčastější dotazy ohledně účelně vynaložených nákladů při reklamaci zboží, které podnikatelé v praxi řeší. Tento článek se zabývá obchodními vztahy nejen se spotřebiteli, kde je více zákonných omezení, ale také s podnikateli.

Náklady na reklamaci při prodeji spotřebitelům

V rámci styku se spotřebiteli je zákonná úprava nákladů spojených s reklamací striktní a nelze se od ní odchýlit v neprospěch spotřebitele. Zákon totiž chrání spotřebitele jako slabší smluvní stranu ve styku s podnikatelem.

Jak jsme uváděli v článku o reklamacích, tak do zákonných práv z vadného plnění patří zejména oprava, doplnění toho, co chybí anebo přiměřená sleva z kupní ceny. Osobě, která tato práva uplatňuje, zároveň náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při jejich uplatňování.

To znamená, že náhrada vynaložených nákladů je omezena jejich účelností. Do této kategorie patří například náklady spojené s cestou k prodávajícímu. Podle rozhodnutí našich soudů se do této kategorie dají vztáhnout také náklady na pohonné hmoty nebo jízdné na MHD (ale už ne náklady na taxislužbu). Dále sem patří náklady na poštovné a balné nebo například náklady na telefonní spojení s prodávajícím při komunikaci, týkající se reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je v rámci spotřebitelského styku bezodkladná a maximálně může činit 30 dnů. Pokud se strany dohodnou, tak lze tuto lhůtu i prodloužit, ale tato dohoda musí být sjednána individuálně. Za takovou dohodu nelze považovat pouhý souhlas s obchodními podmínkami při nákupu zboží.

Pokud zákazník-spotřebitel nesouhlasí s odmítnutím reklamace, může si vyžádat posudek soudního znalce a pokud se prokáže vada výrobku, tak mu částka za znalecký posudek musí být proplacena. Pokud však prodávající svou vinu na vadě výrobku nijak nepopíral a spotřebitel si přesto znalecký posudek nechal vypracovat, tak toto jednání není účelné a hrazeno být nemusí.

Pokud reklamace není oprávněná, spotřebitel nárok na náhradu nákladů nemá.

Lhůta pro uplatnění nákladů

Náklady lze dle zákona uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je nutné vytknout vadu, která činí šest měsíců od převzetí zboží. Vady kryté zárukou lze nejpozději vytknout v záruční době. V případě spotřebitelů tato záruční doba činí na nové nepoužité zboží 24 měsíců. U použitého zboží lze záruční dobu zkrátit na 12 měsíců. Pokud bude vada vytknuta později a prodávající podá námitku, že nebylo právo uplatněno včas a soud právo kupujícímu nepřizná.

Úprava v rámci podnikatelského vztahu

Vše, co jsme uvedli výše u styku se spotřebitelem, platí i v podnikatelském styku. Je tu však jedna podstatná odlišnost. Podnikatelé si mezi sebou mohou sjednat ve smlouvě nebo obchodních podmínkách podmínky reklamace a nákladů prakticky jakkoliv, bez ohledu na znění zákona. To znamená, že není problém si některá práva a povinnosti plynoucí ze smluv ujednat rozdílně či je dokonce vyloučit.

Pokud reklamace není oprávněná, tak nárok na náhradu nákladů podnikatel (stejně jako spotřebitel) nemá.

SHRNUTÍ

V rámci spotřebitelského styku může spotřebitel požadovat po prodávajícím úhradu nákladů spojených s reklamací a prodávající nemůže požadovat po kupujícím žádnou kompenzaci v souvislosti s reklamací, i kdyby se ukázalo, že je reklamace neopodstatněná. Toto nelze omezit v neprospěch spotřebitele.

V rámci podnikatelského styku může kupující požadovat úhradu nákladů jen v případě, že si strany neujednaly jinak. Úhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s reklamací podnikatele by záležela na konkrétní úpravě ve smlouvě mezi subjekty, kde si toto lze volně sjednat, popřípadě i vyloučit.

Přejete si, aby byl Váš reklamační řád v souladu se zákonem, ale zároveň pro Vás co nejvýhodnější? Obraťte se na nás.

Náhrada nákladů při reklamaci zboží
5 (100%) 1 hlasů

Marek Vávra

Sleduji pro Vás nejnovější trendy v oblasti IT práva a práva ochrany spotřebitele. Specializuji se na ochranu osobních údajů, autorské právo a otázky právní odpovědnosti na internetu.

Související služby