Nezávazná poptávka

Blog

Může Google požadovat umístění souhlasu s cookies na českých webech?

01.10.2015

Google se rozhodl reagovat na legislativu Evropské unie celoplošnou změnou svých pravidel, která nově stanovují uživatelům služeb Google (konkrétní služby najdete níže) informovat a vyžádat si souhlas s užíváním cookies od svých návštěvníků. Stanovený termín 30.9.2015 vyvolal značné rozšíření pop-up oken provozovatelů webových stránek s informacemi o cookies a zároveň vznikly desítky diskuzních vláken o tom, zda je to pro české weby a e-shopy záležitost povinná či dobrovolná. A co se stane pokud o cookies provozovatel informovat nebude ačkoli by měl?

Přestože není situace o povinnosti informovat o cookies uzavřena, tento článek nabízí shrnutí a základní odpovědi na otázky v oblasti nových pravidel Googlu o souhlasu užívání cookies.

Povinnost informovat o Cookies: EU vyžaduje opt-in

Na úrovni Evropské Unie platí již od roku 2002 směrnice 2002/58/EC, dle které členské státy zajistí, pokud dochází při užívání internetu k uchovávání informací nebo získávání těchto informací z koncového zařízení uživatele internetu, aby bylo toto povoleno pouze za podmínky, že takový uživatel byl jasně informován o účelu zpracování údajů a obdržel další informace (například totožnost správce údajů), a že je uživateli nabídnuto právo odmítnout takové zpracování.

Výklad této směrnice hovoří o tzv. opt-in přístupu, tedy uživatel nejprve udělí souhlas a až poté jsou jeho údaje pomocí cookies získávány a zpracovávány.

Česká republika ale zavedla přístup opt-out

Česká republika tuto směrnici transponovala do zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého musí provozovatel webu umožnit uživateli zpracování získávaných údajů odmítnout.

Tento přístup se označuje jako tzv. opt-out. Jinými slovy získávání cookies a zpracování probíhá a je zastaveno až ve chvíli, kdy uživatel toto odmítne (nejčastěji nastavením ve svém internetovém prohlížeči).

Narozdíl od České republiky řada států Evropské Unie zapracovala směrnici do své národní legislativy v souladu s jejím smyslem, tedy povinnost informovat a zpracovávat cookies metodou opt-in.

Souhlas s užíváním cookies a deadline 30.9.2015

Značné množství internetových podnikatelů v nedávné době umístili pop-up okno či lištu na své webové stránky s informací o udělení souhlasu s užíváním cookies. Důvodem jsou nová pravidla společnosti Google, která reagují na legislativu Evropské unie.

Na legislativní úrovni EU nebyl od roku 2002 přijat nový závazný dokument, pro nová pravidla se Google rozhodl, aby předešel případným sporům za poskytování svých služeb. Nutno dodat, že EU připravuje legislativní změny v této oblasti pro rok 2016.

Provozovatelé webových stránek, kteří využívají některé ze služeb Google, tak mají povinnost umístit dle požadavků Google na svých stránkách jasnou možnost pro uživatele odmítnout užívání cookies, tedy ještě před tím, než stránka začne používat pomocí cookies údaje o uživateli. Tuto povinnost musí dle instrukcí společnosti Google splnit do 30.9.2015.

O jaké služby Google se jedná?

  • Google Analytics (pokud máte aktivované přehledy demografických údajů či pracujete s remarketingem)
  • Google Adsense
  • DoubleClick
  • Ad Exchange
  • DoubleClick for Publishers

Doporučení pro provozovatele webových stránek

Přestože v České republice postačí dodržovat opt-out režim, nelze vyloučit, že návštěvníkem webových stránek bude osoba z jiného členského státu. Není tedy důležité, zda vaše webové stránky tvoříte pro české publikum, či zda jsou pouze v českém jazyce. Pokud používáte výše uvedené produkty Google a současně nemůžete vyloučit návštěvu vašich stránek klienty ze zahraničí, doporučujeme okno se souhlasem s používáním cookies na vaše stránky umístit.

Neváhejte navštívit oficiální stránku, která informuje o tom, jak správně implementovat upozornění o cookies na Google Cookie Choises.

Google prozatím neinformoval, co se stane, pokud provozovatelé webových stránek neimplementují stanovená pravidla o cookies do 30.9.2015.

Problematiku okolo cookies budeme nadále sledovat a informovat vás o změnách.

AKTUALIZACE: Přečtěte si článek: Souhlas s používáním cookies aneb co takhle dát si cookies.

Může Google požadovat umístění souhlasu s cookies na českých webech?
5 (100%) 1 hlasů

Miroslava Balážová

Související služby