Nezávazná poptávka

Blog

Kontroly e-shopů dopadly ve 3.čtvrtletí 2015 katastrofálně

05.12.2015

Průběžná zpráva z kontroly e-shopů za 3. čtvrtletí opět potvrdila, že v českém e-commerce působí celá řada podnikatelů, kteří nedodržují požadavky pro podnikání na internetu. Česká obchodní inspekce vydala tiskovou zprávu s titulkem Problém e-shopů: nepodávají úplné a pravdivé informace.

U 82% e-shopů byly zjištěny nedostatky

Inspektoři České obchodní inspekce provedli v období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 celkem 245 kontrol, které byly zaměřeny především na odhalování nekalých obchodních praktik a na kontrolu plnění informačních povinností vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno ve 202 případech, resp. v 82,4% kontrolovaných e-shopů.

Pro většinu z kontrolovaných e-shopů je podle zjištění našich inspektorů trvalým problémem poskytovat spotřebitelům úplné a pravdivé informace. A to nejen o nabízeném zboží, obchodních podmínkách a právech při vadném plnění, jak vyplývá z téměř 4000 podání spotřebitelů, kteří se na nás od začátku roku do konce října obrátili. Prodávající klamali také o své identitě. Za stejné období se například inspektorům nepodařilo dohledat 53 subjektů, na něž podali spotřebitelé podnět ke kontrole. Vzhledem k tomu, že podobné zkušenosti z kontrol internetových obchodů mají také další dozorové orgány, je třeba zvážit, zda nestanovit přísnější pravidla také pro tuto perspektivní a dynamickou, ale příliš anonymní formu prodeje, a to včetně prodávajících na sociálních sítích.

Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce

Kontroly e-shopů odhalily tyto nejčastější nedostatky

  • Nekalé obchodní praktiky (§4 a §5 zákona o ochraně spotřebitele) byly zjištěny v 163 případech, resp. 44,8%. Jednalo se především o klamavé obchodní praktiky (neposkytnutí zákonem stanovených informací o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy či o reklamaci, informace byly podány nesrozumitelně či nejednoznačně).
  • Neposkytnutí řádných informací o reklamaci (rozsah reklamace, podmínky a způsob uplatnění práva na reklamaci dle §13 zákona o ochraně spotřebitele) bylo prokázáno v 31 případech, resp. 8,5%.
  • Porušení formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace či nedodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace bylo prokázáno v 31 případech, resp. 8,5%.

Pokuty od ČOI pro provozovatele e-shopů

V rámci kontrol internetových obchodů bylo v 3. čtvrtletí uloženo za porušení obecně závazných předpisů celkem 186 pokut v souhrnné výši 1 013 000 Kč.

Kontroly e-shopů dopadly opět katastrofálně. V průměru celých 82 procent z kontrolovaných internetových obchodů se dopustilo některého prohřešku vůči zákazníkovi. Apelujeme proto na české spotřebitele, aby byli v předvánočním čase, kdy nakupují dárky v e-shopech pro své blízké, obezřetní a nakupovali zboží u ověřených obchodníků, kteří mají dobré reference.

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu

Kontroly jsou prováděny cíleně na problémové podnikatele, a proto nejsou čísla z výsledků kontrol České obchodní inspekce zcela objektivní výpovědí o skutečném stavu v českém e-commerce, na což rovněž upozorňuje ČOI ve své tiskové zprávě.

Kontroly e-shopů v infografice

Kontroly eshopů od ČOI 3.čtvrtletí

ČOI zveřejňuje nově rizikové e-shopy

Česká obchodní inspekce nově zveřejňuje na svých webových stránkách v odkazu Rizikové E-shopy přímo adresy internetových obchodů, které dle kontrol považuje za rizikové. Důvodem může být nedodržování některých zákonných povinností či obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv, protože zmíněné e-shopy mají neznámé provozovatele nebo jejich provozovatelé sídlí ve státech mimo EU.

Kontroly e-shopů dopadly ve 3.čtvrtletí 2015 katastrofálně
Ohodnoťte!

Martin Rosulek

Související služby