Nezávazná poptávka

Blog

Kontroly e-shopů za rok 2015 a pokuty od České obchodní inspekce

12.03.2016

Česká obchodní inspekce zaměřila svoji kontrolní činnost v roce 2015 na online obchodování a praktiky provozovatelů e-shopů. Podnikatelské subjekty v českém e-commerce přibývají a nákupy na internetu jsou mezi českými spotřebiteli stále frenkventovanější. S rostoucí oblastí internetového obchodování v České republice však vzrůstá i riziko pro spotřebitele, protože řada podnikatelů nedodržuje právní předpisy.

Stále velké množství online podnikatelů nezaregistrovalo platnost nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), přestože je účinný už dva roky. Tito podnikatelé nezměnili své všeobecné obchodní podmínky a nepravdivě informují spotřebitele dle staré, již neplatné právní úpravy (zákona č. 40/1964 Sb.).

Pokuty samozřejmě nevycházejí jen z nedostatků v obchodních podmínkách jednotlivých internetových portálů. Přínášíme rozbor tiskové zprávy České obchodní inspekce v rámci kontrol e-shopů za rok 2015.

Celoroční kontrolní akce e-shopů České obchodní inspekce

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 provedli inspektoři České obchodní inspekce celkem 1194 kontrol. Kontroly e-shopů byly zaměřeny na plnění povinností prodávajících, které vyplývají ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů.

Přečtěte si také, jak dopadly výsledky kontrol e-shopů v roce 2014.

Nedostatky byly zjištěny v 82,9 % případů

Z celkového počtu 1194 kontrol byly nedostatky zjištěny v 990 případech. Jedná se tedy o 82,9 % případů, kdy inspektoři ČOI odhalili porušení obecně závazných předpisů u prodávajících na internetu.

Jak vyplývá z tiskové zprávy ČOI, vysoké procento kontrol se zjištěním nelze považovat za objektivní obraz českého stavu internetového obchodování v České republice. Kontroly ČOI jsou totiž cíleny primárně na prodávající, u kterých lze předpokládat, že nedodržují zákonem stanovené povinnosti, dále na prodávající, kteří jsou monitorováni kvůli podezření nedodržování právních předpisů a v neposlední řadě také na prodávající, na které byla podána stížnost od samotných nakupujících.

V roce 2015 bylo podáno více jak 5 tisíc stížností na e-shopy

Česká obchodní inspekce přijala v roce 2015 celkem 5178 podání od spotřebitelů.

Spotřebitelé si nejčastěji stěžovali na:

 • Způsob vyřízení reklamace
 • Nedodání předem zaplaceného výrobku
 • Dodání jiného zboží, poškozeného, nekompletního, použitého místo nového
 • Nevrácení peněz při odstoupení od smlouvy
 • Podezření na prodej padělků
 • Klamání o podmínkách prodeje
 • Podvodné jednání

E-shopy dostaly pokuty v hodnotě 4 196 000 Kč

Kontroloři České obchodní inspekce udělili v roce 2015 na základě zjištěných porušení obecně závazných předpisů celkem 825 pokut v hodnotě 4 196 000 Kč.

Co e-shopy porušovaly nejčastěji?

Mezi nedostatky, které byly odhaleny Českou obchodní inspekcí nejčastějí patřilo:

 • Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik (neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně poskytnutí neúplných, či jinak zavádějících údajů o podmínkách uzavření smlouvy nebo o reklamaci)
 • Neposkytnutí řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
 • Formální náležitosti přijetí a vyřízení reklamace
 • Neposkytnutí řádné informace o ceně nabízených výrobků nebo služeb
 • Klamavá obchodní praktika, související s nabízením nebo prodejem výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví

Infografika kontroly e-shopů 2015

Infografika Kontroly eshopů 2015

Závěrem ke kontrolám ČOI

Česká obchodní inspekce vyjádřila svůj zvýšený zájem v provádění kontrol e-shopů v roce 2016. Rozvoj oblasti internetového obchodování v Českého republice je zřejmý a se vzrůstajícím zájmem spotřebitelů o online nakupování roste také riziko nekalých obchodních praktik podnikatelů.

V rámci monitorování a kontroly e-shopů se ČOI bude zaměřovat jak na české provozovatele internetových obchodů, tak na e-shopy, které jsou provozovány zahraničními subjekty se sídlem v Evropské Unii či mimo Evropskou unii. 

Vyjádření ústředního ředitele ČOI

Vysoké procento e-shopů vykazujících nedostatky nelze považovat za skutečný obraz internetového obchodování u nás, je výsledkem monitorování a následných kontrol těch obchodníků, kteří neplní formální povinnosti stanovené právními předpisy. Například těch, kteří ani po dvou letech platnosti nového občanského zákoníku do svých obchodních podmínek nezapracovali změny, které zákon přináší. Stovky šetřených spotřebitelských podnětů týkajících se nákupů v e-shopech opět svědčí o neochotě řady prodávajících dodržovat povinnosti, vztahující se k odpovědnosti za vadné plnění a k reklamačnímu řízení. Problematická byla zejména šetření internetových obchodů provozovaných zahraničními subjekty se sídlem mimo Evropskou unii. Doporučuji proto spotřebitelům, aby si před uzavřením smlouvy ověřovali, u koho a kde nakupují, a aby zvážili míru rizika  spojenou s nákupem online. Kontroly internetových obchodů budou patřit mezi priority kontrolní činnosti i v roce 2016,

Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce

Tisková zpráva ČOI dostupná na www.coi.cz

Prošel by Váš e-shop kontrolou ČOI
bez pokuty?

Provozujete e-shop či jiný internetový portál, kde prodáváte zboží či nabízíte služby?

Chcete zjistit, zda dodržujete všechny právní požadavky na podnikání a zda informujete spotřebitele, jak stanovují obecně závazné předpisy?

 

 

Provádíme právní kontrolu Vašeho podnikání, zhotovujeme obchodní podmínky a poskytujeme online právní poradenství.

Veškeré naše právní služby garantujeme proti pokutě České obchodní inspekce.

 

Kontroly e-shopů za rok 2015 a pokuty od České obchodní inspekce
4.5 (90%) 2 hlasů

Martin Rosulek

Související služby