Nezávazná poptávka

Blog

Kdy použít smlouvu o zprostředkování a kdy smlouvu o obchodním zastoupení?

13.05.2014

Podnikatelé se často ptají, zda pro svou činnost mají uzavřít spíše smlouvu o zprostředkování, nebo smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto příspěvku se budeme věnovat právním rozdílům a ujasníme si, na který typ činnosti je ta která smlouva vhodná.

Smlouva o zprostředkování

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy se třetí osobou, a zájemce za to platí zprostředkovateli provizi.

Zprostředkovaná smlouva se tedy uzavírá přímo mezi zájemcem a třetí osobou, samotný zprostředkovatel v této smlouvě (např. kupní smlouvě) nefiguruje.

Zprostředkovatel svou činnost vyvíjí vždy jednorázově, tj. ve vztahu k určité smlouvě. Pokud mají strany zájem o dlouhodobější spolupráci, lze uzavřít rámcovou smlouvu o zprostředkování, na jejímž základě budou jednotlivé smlouvy uzavírány.

Obecně platí, že výsledkem zprostředkování je uzavření smlouvy. Provize je tedy vázána na to, zda je smlouva uzavřena. Lze se však také dohodnout, že zprostředkovatel zprostředkuje pouze příležitost k uzavření smlouvy, nikoliv její samotné uzavření. Pak zprostředkovateli náleží provize již za zprostředkování této příležitosti. Na druhou stranu lze ujednat, že zprostředkovateli vznikne právo na provizi až v případě, že třetí osoba splní povinnost ze zprostředkované smlouvy.

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným, nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného na jeho účet. Stejně jako zprostředkovateli náleží i obchodnímu zástupci provize, kterou lze rovněž navázat na různé podmínky.

Pokud je k tomu zvlášť zmocněn, může obchodní zástupce smlouvu se zájemcem i uzavřít. Je však vždy povinen uvést, že jedná v zastoupení zastoupeného, což prokáže vystavenou plnou mocí.

Jaký je tedy rozdíl mezi oběma smlouvami?

Rozdíl je tedy v tom, že obchodní zastoupení je činnost dlouhodobá, zatímco zprostředkování se zásadně vztahuje k určité smlouvě. Obchodní zástupce jedná vždy v rámci své podnikatelské činnosti.

Zprostředkovatel oproti tomu může být kdokoliv. Lze tedy shrnout, že zatímco obchodní zastoupení je často jedinou činností, kterou podnikatel vykonává, zprostředkování se zpravidla děje spíše nahodile v rámci jiné činnosti. Neplatí to však stoprocentně.

Pozor na odlišné právní situace

Pro úplnost je třeba odlišit situaci, kdy v praxi na sebe navazují např. 2 kupní smlouvy – první mezi zájemcem o zboží a prodávajícím a druhá mezi prodávajícím a dodavatelem (výrobcem tohoto zboží). V tomto případě mezi zájemcem o zboží a dodavatelem nevzniká žádný právní vztah, a prodávající není ani obchodním zástupcem, ani zprostředkovatelem.

Kdy použít smlouvu o zprostředkování a kdy smlouvu o obchodním zastoupení?
5 (100%) 2 hlasů

Mgr. Anna Cervanová

Zajistím právní servis pro Vaše náročné internetové projekty. Dále se zabývám především ochranou osobních údajů, IT právem, právem sdílené ekonomiky a robotizace.

Související služby