Nezávazná poptávka

Blog

Jak a kdy zasílat obchodní podmínky kupujícímu?

12.05.2016

Obchodní podmínky jsou povinnou součástí každého internetového obchodu. Dnes již nestačí mít obchodní podmínky pouze zveřejněné na webových stránkách. Právní předpisy stanovují řadu povinností provozovatelům e-shopů, a to např. zasílání obchodních podmínek kupujícímu. Častá otázka online podnikatelů je, v jaké formě musí obchodní podmínky zasílat, zda existuje lhůta pro zaslání obchodních podmínek kupujícímu a jaké další povinnosti mají v souvislosti s obchodními podmínkami.

Jaká je stanovená lhůta? Do kdy by měl podnikatel zaslat obchodní podmínky kupujícímu od objednání zboží?

Zákon žádnou konkrétní lhůtu pro zaslání obchodních podmínek nestanovuje. Pouze uvádí, že tomu tak má být bezprostředně po uzavření smlouvy. Pokud tedy dochází k uzavření smlouvy okamžikem doručení přijetí objednávky ze strany podnikatele, bylo by v praxi nejlepší připojit k této zprávě i znění obchodních podmínek.

Jak a kdy obchodní podmínky zákazníkovi zaslat?

Paragraf 1822 odst. 2 NOZ obecně (pro všechny způsoby uzavírání smlouvy) stanoví, že podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno vyhotovení smlouvy.

Podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení

§ 1822 odst. 2 NOZ

Specificky pro distanční prodej je poskytování smlouvy upraveno v § 1827 odst. 2 OZ. Obchodní podmínky je podnikatel povinen podle tohoto ustanovení poskytnout v textové podobě. Doba poskytnutí není uvedena, uplatní se tedy obecný § 1822 odst. 2 OZ, podle kterého musí být celá smlouva (včetně obchodních podmínek) spotřebiteli poskytnuta nejpozději bezprostředně po jejím uzavření.

Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

§ 1827 odst. 2 NOZ

Obchodní podmínky je potřeba poslat v celém znění, nejlépe ve formátu pdf, nikoliv pouze jako hypertextový odkaz na stránky s obchodními podmínkami. Paragraf 1827 odst. 2 NOZ totiž ukládá podnikatelům poskytnout smlouvu včetně obchodních podmínek, a to v textové podobě. Za poskytnutí nelze označit pouhé zaslání odkazu, na který spotřebitel musí dále kliknout a tím se k informacím dostat. Textovou podobou se ve smyslu § 1819 NOZ míní trvalé zachycení obsahu umožňující spotřebiteli zjistit obsah, a to i dodatečně, rozmnožit a do budoucna uchovat. Pouhé zaslání hypertextového odkazu tedy nesplňuje podmínky § 1827 odst. 2 NOZ.

Jaké jsou sankce za nedodržení?

Neposkytnutí smlouvy neznamená, že by smlouva byla neplatná. Jde však ze strany podnikatele o porušení informační povinnosti vůči spotřebiteli. Jako takové by mohlo být sankcionováno ze strany České obchodní inspekce, nejde však o výrazný zásah do práv spotřebitelů.

Poskytnutí smlouvy v textové podobě je tak především v zájmu podnikatele samotného; pokud by se totiž v případě sporu se spotřebitelem chtěl odvolávat na některé ustanovení obchodních podmínek, musel by nejprve prokázat, že spotřebitel měl možnost se s obchodními podmínkami seznámit.

Právě zaslání plného textového znění v příloze e-mailu by sloužilo jako silnější důkaz než např. pouhý záznam o tom, že spotřebitel při objednávání zaškrtl políčko souhlasu s obchodními podmínkami (zpětně prokázat, že obchodní podmínky na webu v okamžiku objednávky skutečně byly, je obtížnější).

Podcast: E-shopy musí zasílat celé znění obchodních podmínek

Doporučené odkazy:

Jak a kdy zasílat obchodní podmínky kupujícímu?
4.6 (92%) 5 hlasů

Martin Rosulek

Související služby