Nezávazná poptávka

Blog

EET a povinnosti e-shopů

06.04.2017

Už měsíc mají e-shopy nové povinnosti v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb, kterou zavedl zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“). Jaké povinnosti to jsou? Vztahují se na všechny e-shopy? A je potřeba upravovat obchodní podmínky? Níže Vám uvádíme stručný přehled.

E-shopy mají povinnost evidovat všechny přijaté tržby s výjimkou tržeb plynoucích z platby převodem z účtu na účet a platby dobírkou, tyto však nemusí evidovat pouze v případě, kdy je zboží zasíláno prostřednictvím externího dopravce, který peníze od zákazníka následně převede na účet e‑shopu.

Na platbu online platební kartou se tak povinnost evidence také vztahuje (i když se spekulovalo, že tento způsob platby bude z EET vyňat). Vzhledem k tomu, že technické řešení online plateb neumožňuje vždy ihned tržbu evidovat, vydalo Generální finanční ředitelství stanovisko, ve kterém je uvedeno, že u tohoto způsobu platby je prodávající povinen platbu zaevidovat nejpozději v okamžik, kdy se o platbě dozvěděl. V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je prodejce povinen evidovat platbu a vystavit účtenku nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi.

Pozitivní zprávou je, že některé platební brány mají vytvořené vlastní řešení pro elektronickou evidenci tržeb, kdy lze za splnění určitých podmínek údaje na finanční správu odeslat přímo prostřednictvím systému platební brány. Takové řešení má například platební brána GoPay.

Musí od 1. března 2017 evidovat tržby všechny e-shopy?

Povinnost elektronické evidence tržeb se od 1. března tohoto roku nevztahuje na všechny e-shopy. Zapojení do EET se v této tzv. druhé fázi sice váže k velkoobchodu a maloobchodu, ne však výlučně. Za určitých podmínek můžete spadat do pozdějších fází. Jak poznáte, která z fází se uplatní na Vaše podnikání?

Rozdělení do jednotlivých fází se řídí tzv. NACE kódy, které jsou snadno dohledatelné na internetu, např. na webových stránkách www.nace.cz. Od 1. března tohoto roku musí být evidovány tržby plynoucí z podnikání spadající pod NACE 45–47. Jde o nákup a prodej bez dalšího zpracování jakéhokoliv druhu zboží a poskytování služeb souvisejících s prodejem zboží. Pokud však prodávající zboží i sám vyrábí, bude se na něj vztahovat 3. fáze EET od 1. března 2018 (např. pro e-shop s vlastnoručně vyráběnými dorty – dle NACE 10) nebo dokonce až 4. fáze EET od 1. června 2018 (např. pro e-shop s vlastnoručními výrobky z textilií – dle NACE 13). Pro posouzení, do jaké fáze e-shop spadá, je tedy vždy důležitá míra vlastního přispění prodejce k výrobě produktu a charakter produktu.

Jak vystavit účtenku?

Zákon o EET umožňuje e-shop vystavit zákazníkovi účtenku v elektronické formě (např. zasláním e-mailem), prodávající se však s kupujícím na této formě musí předem dohodnout. Lze to učinit vložením specifického ustanovení do obchodních podmínek. Zákazník pak dohodu o elektronické formě účtenky stvrdí odsouhlasením obchodních podmínek v procesu objednávání (v souvislosti s tím si dovolujeme upozornit na častý nedostatek e-shopů, kdy není v procesu objednávání zahrnuto zaškrtávací políčko souhlasu s obchodními podmínkami, zákon však takový souhlas zákazníka před uzavřením smlouvy vyžaduje!). Náležitosti údajů na účtence jsou upraveny v § 20 zákona o EET.

Asi nejznámější a nejméně problematickou povinností je, že zákazníky musíte o skutečnosti vedení elektronické evidence tržeb informovat. Větu „Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ je vhodné uvést v obchodních podmínkách, důležitější je však její zobrazení na viditelném místě webových stránek e‑shopu.

Máte další dotazy k elektronické evidenci tržeb nebo potřebujete zapracovat příslušná ustanovení do Vašich obchodních podmínek? Obraťte se na nás.

EET a povinnosti e-shopů
5 (100%) 4 hlasů

Kristýna Zirhut

Vytvořím vám obchodní podmínky pro jakýkoliv webový projekt a připravím bezpečnou smlouvu v oblasti nemovitostí či Vašeho podnikání. Mou specializací je dále ochrana osobních údajů v souvislosti s GDPR.

Související služby