Nezávazná poptávka

Blog

E-COMMERCE: kontroly ČOI

30.05.2021

Porušení právních předpisů bylo zjištěno u více než 70 % e-shopů

Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila v tiskové zprávě statistiku svých kontrol zaměřených na dodržování právních předpisů při nabídce zboží přes internet za rok 2020.  Z 1.144 provedených kontrol zjistila porušení zákonů u 809 z nich, což je 70,7 %. Nelichotivý výsledek ukazuje na to, že při elektronickém obchodování stále ve velké míře dochází k porušování spotřebitelské legislativy.

ČOI v uplynulém roce reagovala také na zvýšený zájem spotřebitelů o elektronické obchodování, který byl z části ovlivněn mimořádnou situací způsobenou šířením nemoci COVID-19. Značná část kamenných provozoven byla uzavřena, proto někteří prodejci na tuto skutečnost reagovali přenesením své obchodní činnosti do nových internetových obchodů.

 

Co e-shopy porušily nejčastěji?

Inspektoři ČOI nejčastěji zjistili porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jednotlivá ustanovení byla porušena celkem v 1.434 případech.  Nejčastějších prohřeškem už tradičně zůstávají nekalé obchodní praktiky (616 případů), kdy prodejci neposkytují spotřebitelům zákonem stanové informace resp. poskytují je neúplně či v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Ve 429 případech obchodníci porušili povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jak ukládá § 13 zákona o ochraně spotřebitele.

Dalším významným nedostatkem zůstávají případy (za loňský rok 389 případů), kdy obchodníci neinformují spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, přestože tuto povinnost mají již více jak 5 let (novela zákona o ochraně spotřebitele, která mimo jiné zavedla povinnost provozovatele internetového obchodu na svých webových stránkách informovat spotřebitele o řešení sporů mimosoudní cestou nabyla účinnosti již 1.2.2016!).

Dále obchodníci (v 18 případech) nedodrželi zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Nejčastěji, ve 13 případech, prodejce nevyloučil prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let prostřednictvím komunikace na dálku.

V menší míře pak ČOI zjistila porušování i jiných právních předpisů např. došlo k porušení nařízení EU č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

 

ČOI udělila pokuty ve výši přesahující 5,3 milionů korun

Za porušení povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů uložila ČOI provozovatelům internetových obchodů za loňský rok celkem 637 pokut v celkové hodnotě 5.324.300,- Kč.

Nejvyšší pokuty v řádu statisíců korun byly pravomocně uloženy za nekalé obchodní praktiky spočívající v neuvedení podstatných informací o právu na odstoupení od kupní smlouvy (nejasným nebo nejednoznačným způsobem), dále v absenci návodů a informací o použití, údržbě a nebezpečí v českém jazyce, když toto bylo u konkrétního výrobku nezbytné nebo nevydání dokladu o zakoupení i přes výslovnou žádost spotřebitele. Dalšími sankcionovanými pochybeními byly: opakovaná nekomunikace obchodníka s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ČOI a neumožnění provést objednávku z důvodu místa bydliště spotřebiteli tzv. geoblocking – neodůvodněné zeměpisné blokování. Geoblocking umožňoval obchodníkům uzpůsobovat obchodní strategii pro jednotlivé trhy např. zjednodušeně řečeno pokud česká mutace e-shopu zobrazovala jiné ceny než mutace e-shopu v jiném členském státě na základě informací o poloze či bydliště spotřebitele. Takové praktiky však nařízení EU zakazuje, neboť cílem je jednotný digitální trh.

 

Provozujete e-shop či jiný internetový portál, kde prodáváte zboží či nabízíte služby?

Máte jistotu, že dodržujete všechny právní požadavky na podnikání a informujete spotřebitele, jak stanovují obecně závazné předpisy s ohledem na sortiment Vašeho zboží či druh nabízené služby?

Kontaktujte nás, v oblasti e-commerce poskytujeme on-line poradenství, sestavíme vám obchodní podmínky přímo na míru vašemu projektu nebo pro vás provedeme jejich aktualizaci s ohledem na změny v legislativě.

 

E-COMMERCE: kontroly ČOI
4.8 (96.52%) 23 hlasů

Zuzana Vávrová

Právník

Související služby