Nezávazná poptávka

Blog

Debata Digitální kontrakt

25.09.2015

21. září jsme se účastnili debaty Digitální kontrakt, která byla organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata.

Prodej zboží a služeb přes internet neustále roste. Obrat internetových prodejců dosáhl v roce 368 miliard EUR. V rámci České republiky se jedná přibližně o 3,1 miliardy EUR. Pouze třetina spotřebitelů nakupuje online z jiných členských zemí. Pouze 12% maloobchodních prodejců prodává své výrobky či služby do jiného státu. Rozvoj přeshraničního obchodu blokují a brzdí nejrůznější bariéry. Jednou z hlavních bariér je právě rozdílnost digitálních kontraktů v jednotlivých členských zemích.

Evropská komise představila svoji vizi jednotného digitálního trhu v květnu tohoto roku. Program debaty Digitální kontrakt se soustředil okolo hlavních témat:

  • Jaký by měl být obsah a rozsah působnosti nově sjednocených smluvních pravidel?
  • Měla by se nová pravidla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B?
  • Jakým dalším způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje?

Debaty Digitální kontrakt se účastnili:

  • Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
  • Simona Constantin, členka kabinetu komisařky pro justici, spotřebitele a rovnost žen a mužů
  • Olga Sehnalová, členka výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Evropský parlament
  • Věra Knoblochová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci

Z debaty jednoznačně vyplynulo, že si společnost žádá jednotná, plně harmonizovaná smluvní pravidla pro prodej digitálního obsahu i hmotných statků online. Jednotná úprava je potřebná především pro vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli (model maloobchod, B2C). Stanovená smluvní pravidla však nejsou tím jediným faktorem, který podpoří přeshraniční obchod. Značnou roli budou hrát také kvalitní a cenově dostupné zásilkové služby, jednotná pravidla pro označování zboží, bezpečnost plateb, atd.

Například sjednocení zákonné záruky či přístupu a výkladu k nepřiměřeným smluvním ujednáním by jistě pomohlo k dalšímu rozvoji jednotného digitálního trhu. Na druhou stranu úprava spotřebitelského práva v současnosti v zásadě není největší bariérou přeshraničního prodeje.

Martin Svoboda, manažer Asociace pro elektronickou komerci

Legislativní i nelegislativní opatření s cílem zintenzívnit přeshraniční online prodej musí v první řadě tuto službu celkově zkvalitnit od nákupu zboží, přes jeho doručení až po možnost reklamace či uplatňování náhrady.

Olga Sehnalová, europoslankyně

Harmonizace spotřebitelských a smluvních pravidel zajistí důvěru spotřebitelů v jednotný digitální trh a pro podnikatele, zejména malé a střední podniky, vytvoří příznivé prostředí, aby mohli plně využívat jeho výhod. Pouze 7% malých a středních podniků prodává své zboží online do jiné členské země.

Simona Constantin, členka kabinetu komisařky pro justici, spotřebitele a rovnost žen a mužů

Zdroj: Tisková zpráva CEBRE, zdroj fotografie: CEBRE

Debata Digitální kontrakt
Ohodnoťte!

Martin Rosulek

Související služby