Nezávazná poptávka

Blog

Cestovní kanceláře a agentury nedodržují právní předpisy, pokuty 709 tisíc

21.02.2016

Výsledky celoročních kontrol České obchodní inspekce za rok 2015 odhalily, že cestovní kanceláře a cestovní agentury velmi často nedodržují ani základní právní předpisy. Nedostatky byly zjištěny u více jak třetiny kontrolovaných subjektů. Inspektoři ČOI uložili cestovním kancelářím a agenturám pokuty v souhrné výši 709 tisíc korun.

Česká obchodní inspekce kontroluje cestovní kanceláře a agentury

Inspektoři České obchodní inspekce provádějí pravidelné kontroly cestovních kanceláří a agentur. Tyto kontroly se vztahují jak na kamenné prodejny, tak na internetové cestovní kanceláře a cestovní agentury.

V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo provedeno celkem 310 kontrol. Inspektoři ČOI se zaměřovali především na ověření souladu podmínek poskytování služeb cestovního ruchu spotřebitelům s požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů. Rovněž byly kontrolovány obchodní praktiky cestovních kanceláří a agentur, informační a další povinnosti dle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.).

Nejvíce si stěžují zákazníci na reklamace zájezdů

Česká obchodní inspekce přijala v průběhu roku 2015 více jak 200 podání spotřebitelů, kteří si stěžovali na úroveň služeb cestovních kanceláří a agentur, a následně na vyřízení uplatněné reklamace.

Provozovatelům cestovních kanceláří a agentur lze jen proto doporučit, aby dodržovali spotřebitelská práva a jednali se svými klienty profesionálně.

Co porušují cestovní kanceláře a agentury

Inspektoři České obchodní inspekce se zaměřili na kontrolu porušování zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Cestovní kanceláře a agentury se nejčastěji dopustily:

  • neposkytování řádných informací o reklamaci (uplatnění práva z vadného plnění), např. uvedení nepravdivé informace o délce lhůty, nedovolené jednostranné prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace,
  • porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik, např. uvádění nepravdivých informací o umístění či vybavenosti ubytovacích zařízení, o podmínkách navýšení ceny zájezdu,
  • neposkytnutí řádných informací o ceně poskytovaných služeb cestovního ruchu.

Porušení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu bylo prokázáno v 7 případech.

Na základě zjištěných porušení bylo v roce 2015 uloženo celkem 82 pokut v hodnotě 709 000 Kč.

Cestovní kanceláře a agentury nedodržují základní právní předpisy

Z výsledků kontrol jednoznačně vyplývá, že řada cestovních kanceláří a agentur neprovozují svoji podnikatelskou činnost v souladu s právem a porušují i ty nejzákladnější právní požadavky. Největším problémem je pro cestovní kanceláře a agentury proces reklamace a dodržování spotřebitelských práv.

„Neúplné nebo klamavé informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně klamání o délce lhůty k jejímu podání, prokázali inspektoři při každé šesté kontrole. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu nadále užívají zakázané nekalé obchodní praktiky, neboť neinformují spotřebitele s náležitou odbornou péčí a pravdivě o zájezdech či vybraných destinacích. Stejně často také nedodržují formální náležitosti přijetí a vyřízení reklamace nebo stanovenou lhůtu k jejich vyřízení,“

Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce, oficiální tisková zpráva České obchodní inspekce dostupná na www.coi.cz.

Provozujete kamennou nebo online cestovní kancelář nebo agenturu?

Pokud provozujete kamennou cestovní kancelář, agenturu anebo podnikáte online a zájezdy prodáváte či zprostředkováváte pomocí webových stránek, rádi Vám zodpovíme Vaše otázky a nejasnosti.

Zpracováváme rovněž smluvní dokumentaci a všeobecné obchodní podmínky pro cestovní kanceláře a agentury.

 

Cestovní kanceláře a agentury nedodržují právní předpisy, pokuty 709 tisíc
5 (100%) 1 hlasů

Martin Rosulek

Související služby