Nezávazná poptávka

Blog

Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu 1,8 milionu Kč za porušování zákona o obalech

08.10.2015

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) udělili pokutu společnosti Alza.cz ve výši 1,8 milionu za dlouhodobé porušování zákona o obalech. Společnost Alza.cz, která provozuje internetový obchod a prodává balené výrobky spotřebiteli, neplnila svoji povinnost zajistit využití a recyklaci obalů z těchto výrobků.

„Přestože v kontrolovaných letech 2012 až 2014 uvedla Alza.cz na trh a do oběhu v Česku asi čtyři tisíce tun obalů, nezajistila jejich využití a recyklaci stanovené zákonem. Tuto povinnost mají všechny subjekty, které uvádí na trh nebo do oběhu balené zboží – dovozci, výrobci. Oproti konkurenci tak výrazně ušetřila náklady spojené se splněním této povinnosti,“

uvedl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Dle zprávy České inspekce životního prostředí společnost Alza.cz nesplnila také další povinnosti, např.:

  • Včas se nepřihlásila do seznamu zpětného odběru.
  • Nezaslala všechny informace o evidenci obalů do celorepublikové databáze ISPOP.
  • Nezaslala roční výkazy o nakládání s obaly a odpady z obalů na MŽP .

„Do seznamu se firma přihlásila až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, přestože jí tato povinnost vznikla daleko dříve,“

řekl Lukáš Kůs, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP

Společnost Alza.cz se proti tomuto rozhodnutí odvolala. Ministerstvo životního prostředí však sankci udělenou inspekcí potvrdilo. Alza pokutu následně uhradila.

Co říká zákon o obalech

Česká republika přijala zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o obalech”) na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Základním cílem zákona o obalech je komplexní řešení problematiky obalů a obalových odpadů. Zákon se zaměřuje na oblasti:

  • Předcházení vzniku odpadů.
  • Opakované používání odpadů.
  • Třídění a recyklace odpadů.
  • Využití odpadu z obalů.

Zákon o obalech stanovuje práva a povinnosti podnikajících fyzických a právnických osob při nakládání s obaly. Myšlenkou zákona je, aby tyto osoby přijaly opatření k omezení negativního vlivu na životní prostředí.

„Smyslem zákona o obalech je, aby odpady z prodávaného baleného zboží nekončily bez užitku na skládkách, ale byly naopak dále využity,“

vysvětlil Lukáš Kůs, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP.

Navštivte webové stránky Ministerstva životního prostředí a přečtěte si vše, co byste měli vědět o nakládání s obaly.

Článek vychází ze zprávy ČIŽP, ze dne 22.9.2015.

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) mají pravomoc udělit pokutu podnikatelským subjektům, které porušují své povinnosti vyplývající ze zákona o obalech. Řada provozovatelů e-shopů řeší otázku, zda se jich zákon o obalech týká, zda mají povinnost přihlášení a zasílání výkazů. Neváhejte nás kontaktovat, rádi s Vám poradíme.

Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu 1,8 milionu Kč za porušování zákona o obalech
Ohodnoťte!

Martin Rosulek

Související služby