Nezávazná poptávka

Blog

Připravuje se novela na zvýšení soudních poplatků

Koncem minulého roku skončilo připomínkové řízení týkající se novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (“zákon o soudních poplatcích”), kterou zákonodárce plánuje navýšení soudních poplatků, a to zejména ve věcech civilních soudních sporů, jejichž předmětem je peněžité plnění do… Více

22.07.2020

Harmonizace práva spotřebitelů při koupi zboží

Politika Evropské unie týkající se práva spotřebitelů a harmonizace práv spotřebitelů je pravidelným předmětem jednání orgánů Evropské unie a taktéž předmětem několika právních předpisů. Zájmem Evropské unie je vytvoření standardu minimálních práv a povinností, které musí být aplikovány na všechny… Více

20.07.2020

Darování nemovitostí

Darování nemovitostí probíhá obvykle mezi nejbližšími příbuznými, tomu svědčí i skutečnost, že takové převody nemovitostí jsou osvobozeny od platby daně (nyní daně z příjmu, dříve daně darovací). Obdarováním nejbližších, zejména pak potomků, jsou většinou řešeny vlastnické vztahy k nemovitému majetku v rodině… Více

16.07.2020

SUPERDAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY

Na svém zasedání vláda schválila návrh tzv. „superdaně“, která by podle návrhu mohla u části živnostníků jedním paušálem nahradit 3 pravidelné odvody, a to odvod na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Po „odvodových prázdninách“ a navazující přímé podpoře… Více

16.07.2020

ZMĚNA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny do úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V předchozím článku jsme představili nové povinnosti vlastníků jednotek, které tato novela přinesla. V tomto článku shrneme, jak se novela… Více

13.07.2020

Velká novela zákoníku práce je konečně tady

Zákoník práce se konečně dočkal obsáhlé novely, dlouho připravované, odkládané a přijímané. Nová úprava bude znamenat zjednodušení administrativy pro zaměstnavatele, vyjasnění několika sporných otázek, ale také rozšíření některých práv zaměstnanců. Pojďme se společně podívat na změny a novinky, které dle… Více

09.07.2020

Smluvní pokuta pro nájemce bytu a domu

Další novinkou, kterou přináší novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020, je možnost pronajímatele bytu sjednat si v nájemní smlouvě smluvní pokutu pro nájemce, který poruší své smluvní povinnosti. DOSAVADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Nový občanský zákoník od své účinnosti k 1. 1…. Více

07.07.2020

Nové povinnosti vlastníků jednotek

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny v oblasti bytového spoluvlastnictví. Tato novela přináší nové povinnosti vlastníků jednotek, mění pravidla pro zakládání společenství vlastníků jednotek a upravuje způsob rozhodování v rámci společenství vlastníků jednotek…. Více

03.07.2020