Nezávazná poptávka

Blog

Smluvní pokuty a jejich ukládání spotřebiteli v obchodních podmínkách

Diskutovaným tématem poslední doby je možnost ukládání smluvních pokut ve vztazích se spotřebiteli. Otázka smluvní pokuty se sice řešila především ve vztahu k velkým mobilním operátorům nebo poskytovatelům finančních služeb, ale může se týkat i každého e-shopaře. Smluvní pokuty pro spotřebitele… Více

16.03.2014

Slevové portály nezprostředkovávají, ale poskytují službu

S webovými portály hromadného nakupování známými spíše pod označením slevové portály se v prostředí českého internetu setkáváme stále častěji. Slevové portály jsou hodnoceny, srovnávány a posuzovány z nejrůznějších hledisek, která se týkají zejména kvality a ceny jejich služeb. Nás ovšem zajímá právní… Více

16.03.2014

Námi zhotovené obchodní podmínky prošly kontrolou České obchodní inspekce

Námi zpracované obchodní podmínky pro e-shop zohledňující novou právní úpravu platnou od 1.1.2014 pro nejmenovaného klienta byly v únoru 2014 předmětem kontroly České obchodní inspekce. Nebyla v nich shledána zcela žádná právní vada, o čemž nás klient informoval. Obchodní podmínky tak úspěšně… Více

02.03.2014

Co dělat, když spotřebitel odmítá převzít zboží?

Prodejci a provozovatelé eshopů se velice často setkávají se situací, kdy spotřebitel odmítá převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku, a argumentuje přitom svým právem odstoupit od smlouvy. To často funguje, neboť povědomí o právu na odstoupení od smlouvy… Více

20.02.2014

Výjimky z povinné registrace u ÚOOÚ (nejen pro e-shopy)

Zpracování osobních údajů O povinnosti provozovatelů e-shopů registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů jsme již před časem informovali (viz článek Provozovatelé e-shopů často zapomínají na registraci u ÚOOÚ). Každý, kdo zpracovává údaje označené jako osobní (nepochybně jméno a… Více

10.02.2014

Změny v prodeji služeb v e-shopu a Nový občanský zákoník

Pokud přes e-shop neprodáváte pouze zboží, ale i služby, měli byste rozhodně vzít v úvahu požadavky, které nový občanský zákoník přináší v souvislosti s distančním způsobem uzavírání smlouvy. Zejména se na smlouvy o poskytování služeb použije zvláštní úprava odstoupení od smlouvy. Stará úprava… Více

02.02.2014

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží podle NOZ a práva EU

K častým dotazům provozovatelů e-shopů patří to, zda mají zákazníci právo vracet zboží, které bylo očividně používáno způsobem překračujícím běžné vyzkoušení fungování. Ojedinělé nejsou například situace, kdy zákazník před letní dovolenou zakoupí fotoaparát, během dovoleného používá a po návratu ho v zákonné… Více

18.01.2014

Pro e-shopy: Kdy nelze odstoupit od smlouvy

Jedním z nejvýraznějších projevů ochrany spotřebitele v oblasti online prodeje je zákonná možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to z libovolného důvodu nebo bez udání důvodu. Zvýrazněny jsou případy, se kterými se v praxi e-shopaři setkávají nejčastěji. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy… Více

06.01.2014