Nezávazná poptávka

Blog

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V RÁMCI AKVIZICE DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU – 4. ČÁST

…aneb postupovat lze nejen ve fotbale V rámci koupě nemovitosti (asset deal) developeři často přebírají také projektovou dokumentaci k výstavbě developerského projektu. K tomuto tématu jsme pro vás připravili sérii článků, které se otázce projektové dokumentace věnují. V první části jsme upozornili, že cílem… Více

28.08.2020

Přichází revoluce v odměňování zaměstnanců?

Běžně se lze setkat s tím, že zaměstnanci pracující u stejného zaměstnavatele na stejné pozici v různých krajích dostávají jinou mzdu. Nejvíce lze tento fakt poznat při porovnání zaměstnanců v Praze a v jiném kraji České republiky. Jak se ale… Více

17.08.2020

Společenství vlastníků jednotek – smlouva se správcovskou společností po novele

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny do úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak novela upravila předkupní právo, nové povinnosti vlastníků jednotek, změnu prohlášení vlastníka a… Více

14.08.2020

Nárok na odpočet DPH pouze v částečné výši

Základním pravidlem v oblasti uplatňování nároku na odpočet DPH je ustanovení § 72 odst. 1 písm a.) zák. č. 235/2004 Sb. ZDPH, dle kterého je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých… Více

07.08.2020

Oplocení nemovitosti a stavba plotu

Je nutné ohlašovat stavebnímu úřadu záměr zbudovat oplocení kolem vlastní nemovitosti nebo jeho výměnu ? Koupili jste oplocenou nemovitost a nevíte, zda Vám svědčí vlastnické právo k plotu ? A máte vůbec povinnost oplotit si nemovitost ? Na tyto otázky se… Více

06.08.2020

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti

V článku Předkupní právo jsme informovali o novele Občanského zákoníku, která od 1.7.2020 zrušila zákonné předkupní právo, kdy každý spoluvlastník nemovitosti v případě zamýšleného prodeje měl povinnost nabídnout ke koupi svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům. Nyní již nabízet svůj podíl spoluvlastníkům nemusí, ani… Více

30.07.2020

Prodej potravin přes internet

Plánujete zahájit prodej potravin přes internet, případně je již takto prodáváte? Víte, které povinnosti se Vás v takovém případě týkají? Pokud nemáte jistotu, pojďte se na to podívat s námi v našem dnešním článku. Povinností, které musí podnikatelé prodávající potraviny splnit, je celá… Více

24.07.2020

Společenství vlastníků jednotek – založení a stanovy

Novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020 s sebou přinesla mimo jiné také změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Změny v úpravě SVJ navazují na změny týkající se prohlášení vlastníka a povinností vlastníků jednotek. Níže si proto představíme,… Více

23.07.2020