Nezávazná poptávka

Blog

Dotace COVID 2022 a COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo výzvy k dotačním programům, která mají být poslední podporu pro podnikatele zasažené vládními omezeními v souvislosti pandemii onemocnění Covid 19. Konkrétně se jedná o dotační programy COVID 2022 a COVID – Nepokryté náklady, přičemž v obou případech… Více

28.04.2022

SMLOUVA O CASH POOLINGU JAKO VÍCESTRANNÁ SMLOUVA O ÚVĚRU

Cash pooling je nástroj optimalizace řízení hotovosti pro vyrovnání účtů v rámci skupiny obchodních společností či příspěvkových organizací. Jinými slovy lze cash pooling popsat jako způsob, jak v rámci skupiny efektivně převést peníze ze subjektů, které je aktuálně nepotřebují, na subjekty, které… Více

25.04.2022

Nejen vlastníci pozemků v Praze by měli být na pozoru: Metropolitní plán míří do svého finále

Již v příštím týdnu (26. dubna 2022) představí Praha upravený návrh metropolitního plánu – tedy územního plánu pro území hl. m. Prahy (dále jen „metropolitní plán“). Metropolitní plán představuje pro rozvoj území hlavního města a dotčenou veřejnost (zejm. pro vlastníky pozemků… Více

22.04.2022

Novela cookies zákona: Od 1. 1. 2022 došlo k velkým změnám při ukládání cookies

Od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která podstatným způsobem mění pravidla, kterými se čeští provozovatelé webových stránek musí řídit při práci s cookies. Změna, kterou novela přináší, dopadá na každého, kdo provozuje web nebo mobilní… Více

07.04.2022

SEMINÁŘ DEVELOPERSKÉ PRAKTIKUM 2022

právní a daňové aspekty developerských rezidenčních projektů prakticky a v souvislostech Zveme vás na seminář developerské praktikum se zaměřením na rezidenční výstavbu, který se uskuteční v prostorách naší advokátní kanceláře v Praze – Karlíně. Po velmi kladných ohlasech účastníků organizujeme… Více

09.03.2022

Developerské praktikum 2021 – NOVÝ TERMÍN

SEMINÁŘ DEVELOPERSKÉ PRAKTIKUM – NOVÝ TERMÍN právní a daňové aspekty developerských rezidenčních projektů prakticky a v souvislostech Nový termín konání Developerského praktika je 31. května 2022 – bližší informace naleznete v tomto článku. Původně plánovaný termín konání semináře v listopadu… Více

18.10.2021

Právo bránit sebe i jiné se zbraní

Doplnění Listiny základních práv a svobod ČR (dále jen „LZPS“) o větu  „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“, nabude účinnosti 1.9.2021. Senát ČR potvrdil souhlas s jejím doplněním již… Více

10.08.2021

Chov včel na sousedním pozemku

Včela medonosná je nejdůležitějším opylovačem zemědělských plodin. Kromě zemědělské produkce její aktivita významně přispívá k širší rostlinné biodiverzitě a zlepšení rovnováhy ekosystému. O důležitosti významu včelstev není pochyb, přesto pokud se stanete sousedem včelaře, může vzít popularita tohoto opylovače za… Více

18.07.2021