Nezávazná poptávka

Blog

KATASTR NEMOVITOSTÍ: ZÁSADNÍ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ V OBLASTI KONTROLY SMLUV KATASTRÁLNÍMI ÚŘADY

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se zabýval otázkou, zda má katastrální úřad provést zápis do katastru nemovitostí dle smlouvy, ve které není nemovitost označena přesně v souladu s katastrálním zákonem.   Role katastru nemovitostí Jak je… Více

04.05.2021

Blíží se novinky v používání souborů cookies

O cookies snad slyšel již každý. Zjednodušeně řečeno se jedná o datové soubory ukládané do počítače (nebo jiného elektronického zařízení) návštěvníka webové stránky, které umožňují správné fungování webové stránky (a samozřejmě i další funkce). Cookies se zkrátka staly neodmyslitelnou součástí… Více

29.04.2021

Proč se ptá realitní makléř na původ vašich peněz použitých ke koupi nemovitosti ?

Určitě ne ze zvědavosti. A nejde o otázku zcela nemístnou! Povinnost realitnímu zprostředkovateli ukládá zák. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro něhož je obecně užíván název AML zákon proti praní špinavých peněz… Více

29.04.2021

Změny v odpovědnosti za vady

O tom, co se chystá na e-shopy a on-line prodejce díky implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/771 („Směrnice o prodeji zboží“) do českého právního řádu, jsme vás informovali v článku „Nové změny v právních předpisech pro e-shopaře a další… Více

12.04.2021

E-shopy a odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve světle připravované novely 2021

V roce 2017 jsme vydali článek Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy, který se zabýval odstoupením od smlouvy spotřebitelem při koupi zboží či služeb na e-shopu ve lhůtě 14 dní. Ještě v tomto roce má dojít ke značné úpravě… Více

07.04.2021

Vlastnické právo ke zvířeti

V dnešním článku nabízíme vhled do problematiky vlastnických práv ke zvířatům, ať již jde o domácí mazlíčky či hospodářská zvířata. Vymezíme „zvíře“ v právním slova smyslu, způsoby nabývání vlastnického práva k němu, okolnosti nálezu či chovu. Definice zvířete Definovat zvíře předchozí občanský zákoník… Více

05.04.2021

K zákonným požadavkům pro získání živnosti realitního zprostředkovatele

Zasvěcená odborná i laická veřejnost dlouhá léta volala po regulaci vstupu mezi realitní zprostředkovatele. Tento společenský požadavek byl odůvodňován hlavně chybějícími pravidly, která zcela ojediněle v porovnání s evropským právním prostředím nepožadovala ani minimální úroveň odbornosti v oblasti realitního trhu. To mělo za… Více

25.03.2021

Předání nájemního bytu

Předání nájemního bytu k užívání si lze představit jako prosté odevzdání klíčů nájemci. Zdánlivě jednoduchý úkon může však bez dalšího způsobit nejednu budoucí komplikaci. Proč k faktickému přenechání k užívání používat předávací protokol a proč jeho obsahu věnovat stejnou pečlivost jako samotné nájemní… Více

24.03.2021