Nezávazná poptávka

Blog

Změny v odpovědnosti za vady

O tom, co se chystá na e-shopy a on-line prodejce díky implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/771 („Směrnice o prodeji zboží“) do českého právního řádu, jsme vás informovali v článku „Nové změny v právních předpisech pro e-shopaře a další… Více

12.04.2021

E-shopy a odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve světle připravované novely 2021

V roce 2017 jsme vydali článek Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy, který se zabýval odstoupením od smlouvy spotřebitelem při koupi zboží či služeb na e-shopu ve lhůtě 14 dní. Ještě v tomto roce má dojít ke značné úpravě… Více

07.04.2021

Vlastnické právo ke zvířeti

V dnešním článku nabízíme vhled do problematiky vlastnických práv ke zvířatům, ať již jde o domácí mazlíčky či hospodářská zvířata. Vymezíme „zvíře“ v právním slova smyslu, způsoby nabývání vlastnického práva k němu, okolnosti nálezu či chovu. Definice zvířete Definovat zvíře předchozí občanský zákoník… Více

05.04.2021

K zákonným požadavkům pro získání živnosti realitního zprostředkovatele

Zasvěcená odborná i laická veřejnost dlouhá léta volala po regulaci vstupu mezi realitní zprostředkovatele. Tento společenský požadavek byl odůvodňován hlavně chybějícími pravidly, která zcela ojediněle v porovnání s evropským právním prostředím nepožadovala ani minimální úroveň odbornosti v oblasti realitního trhu. To mělo za… Více

25.03.2021

Předání nájemního bytu

Předání nájemního bytu k užívání si lze představit jako prosté odevzdání klíčů nájemci. Zdánlivě jednoduchý úkon může však bez dalšího způsobit nejednu budoucí komplikaci. Proč k faktickému přenechání k užívání používat předávací protokol a proč jeho obsahu věnovat stejnou pečlivost jako samotné nájemní… Více

24.03.2021

Dataset veřejné správy – zlatý důl na informace? – 3. část

Připravili jsme pro vás minisérii článků z oblasti práva na neadresné poskytování informací z veřejné správy. V 1.části jsme vymezili základní pojmy, ve druhé části jsme se zaměřili na způsob a rozsah poskytování datasetů z činnosti veřejné správy a v dnešním článku se podíváme… Více

16.03.2021

Hospodaření se společnou nemovitostí

Podíloví spoluvlastníci nezřídka vedou spory o výkon spoluvlastnického práva ke společné nemovitosti. Způsob užívání rodinného domu nebo chaty, náklady na opravy či údržbu nebo platba daně bývají hlavními tématy rozepří. V dnešním článku se podíváme na principy výkonu spoluvlastnického práva k nemovitosti,… Více

15.03.2021

Dataset veřejné správy – zlatý důl na informace? – 2. část

Připravili jsme pro vás minisérii článků z oblasti práva na neadresné poskytování informací z veřejné správy. V předchozím článku jsme vymezili základní pojmy a v dnešním článku se zaměříme na podobu a rozsah práv na poskytování datasetů z činnosti veřejné správy.   Zákon č…. Více

11.03.2021