Nezávazná poptávka

Blog

Společenství vlastníků jednotek – smlouva se správcovskou společností po novele

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny do úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak novela upravila předkupní právo, nové povinnosti vlastníků jednotek, změnu prohlášení vlastníka a… Více

14.08.2020

Nárok na odpočet DPH pouze v částečné výši

Základním pravidlem v oblasti uplatňování nároku na odpočet DPH je ustanovení § 72 odst. 1 písm a.) zák. č. 235/2004 Sb. ZDPH, dle kterého je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých… Více

07.08.2020

Oplocení nemovitosti a stavba plotu

Je nutné ohlašovat stavebnímu úřadu záměr zbudovat oplocení kolem vlastní nemovitosti nebo jeho výměnu ? Koupili jste oplocenou nemovitost a nevíte, zda Vám svědčí vlastnické právo k plotu ? A máte vůbec povinnost oplotit si nemovitost ? Na tyto otázky se… Více

06.08.2020

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti

V článku Předkupní právo jsme informovali o novele Občanského zákoníku, která od 1.7.2020 zrušila zákonné předkupní právo, kdy každý spoluvlastník nemovitosti v případě zamýšleného prodeje měl povinnost nabídnout ke koupi svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům. Nyní již nabízet svůj podíl spoluvlastníkům nemusí, ani… Více

30.07.2020

Prodej potravin přes internet

Plánujete zahájit prodej potravin přes internet, případně je již takto prodáváte? Víte, které povinnosti se Vás v takovém případě týkají? Pokud nemáte jistotu, pojďte se na to podívat s námi v našem dnešním článku. Povinností, které musí podnikatelé prodávající potraviny splnit, je celá… Více

24.07.2020

Společenství vlastníků jednotek – založení a stanovy

Novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020 s sebou přinesla mimo jiné také změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Změny v úpravě SVJ navazují na změny týkající se prohlášení vlastníka a povinností vlastníků jednotek. Níže si proto představíme,… Více

23.07.2020

Připravuje se novela na zvýšení soudních poplatků

Koncem minulého roku skončilo připomínkové řízení týkající se novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (“zákon o soudních poplatcích”), kterou zákonodárce plánuje navýšení soudních poplatků, a to zejména ve věcech civilních soudních sporů, jejichž předmětem je peněžité plnění do… Více

22.07.2020

Harmonizace práva spotřebitelů při koupi zboží

Politika Evropské unie týkající se práva spotřebitelů a harmonizace práv spotřebitelů je pravidelným předmětem jednání orgánů Evropské unie a taktéž předmětem několika právních předpisů. Zájmem Evropské unie je vytvoření standardu minimálních práv a povinností, které musí být aplikovány na všechny… Více

20.07.2020