Nezávazná poptávka

Blog

Obchodní modely online aukcí z pohledu práva

Internetové aukce se v poslední době těší čím dál větší oblibě. Stejně jako v případě prodeje zboží na e-shopu láká spotřebitele zejména možnost nakoupit si z pohodlí domova. Od běžného nákupu na e-shopu se aukce odlišují tím, že cena zboží není pevně stanovena,… Více

01.06.2022

Motivace pro vedoucí zaměstnance akciových společností – manažerské akcie

V rámci velkých společností často nastává situace, kdy vedení společnosti nemá přímý majetkový podíl na společnosti a majitelé společnosti se na řízení společnosti nepodílejí. Tato situace není sama o sobě na závadu, mohou však nastat komplikace s dostatečnou motivací osob na vedoucích… Více

01.06.2022

Měli jste peníze u Sberbank CZ, a.s. a nevíte, jak je získat zpět? Pak si přečtěte následující článek

Tento článek se věnuje aktuální situaci, ve které se nachází klienti Sberbank CZ, a.s., a jejich nároku na vyplacení peněžitých vkladů. U fyzických a právnických osob, které měly vklady v bance Sberbank CZ, a.s. do výše 100 000 EUR (tj. v přepočtu do… Více

31.05.2022

Whistleblowing v soukromém sektoru

Česká republika do dnešního dne nepřijala prováděcí předpis, kterým by včlenila práva a povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu o ochraně oznamovatele (dále jen „Směrnice“), tedy úpravu týkající se tzv. whistleblowingu. Nejzazší termín přitom uplynul již 17. prosince 2021. Co… Více

30.05.2022

Smlouva o výstavbě půdních bytů

Tento článek se věnuje tzv. smlouvě o výstavbě. Smlouva o výstavbě má praktické využití v případě výstavby nových bytů v již existující budově, zejména výstavby půdních bytů či nástaveb. Smlouvu o výstavbě nejčastěji uzavírá developer s vlastníky budovy, kterými jsou obvykle vlastníci jednotek… Více

24.05.2022

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ OBSAHU SMLOUVY

S ohledem na zásadu bezformálnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) je často ponecháno pouze na vůli stran, v jaké formě se rozhodnou smlouvu uzavírat. Z hlediska občanského zákoníku a soukromého práva obecně tedy není překážkou, pokud je smlouva… Více

02.05.2022

Zdaňování příjmu z pronájmu bytu

  V tomto článku bychom Vám chtěli nastínit možnosti, jakými způsoby se daní příjmy z pronájmu bytu, popsat rozdílné možnosti zdaňování u podnikatelů a fyzických osob a možnosti při uplatňování výdajů souvisejících s pronájmem bytu. S ohledem na rozdílné aspekty zdaňování příjmu u právnických… Více

29.04.2022

Započtení a insolvence – 2. část

Insolvenční řízení je řízením, které svým dopadem zásadním způsobem zasahuje jak do práv osoby, která je v úpadku = úpadce, tak do práv věřitelů a dlužníků úpadce. Není neobvyklé, že úpadce a věřitel úpadce mají vůči sobě vzájemné pohledávky. Tzn. že… Více

29.04.2022