Nezávazná poptávka

Blog

Omezení práva ukončit nájem neplatícímu nájemci

Další z vládou schválených návrhů zákonů k řešení koronavirové krize, které čekají na zrychlené projednání v Poslanecké sněmovně, je i zákon dočasně chránící nájemce bytů, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru… Více

02.04.2020

Koronavirus a změny zákonů

S ohledem na současnou epidemii koronaviru COVID-19 byl vládou schválen návrh zákona, který by měl reagovat na dopady této epidemie v oblasti justice, insolvencí a také řízení právnických osob. Tento zákon, označovaný jako lex COVID, čeká v této chvíli zrychlené… Více

01.04.2020

K elektronickým podpisům v době koronavirové aneb chvála nařízení eIDAS

V době nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru (COVID-19) je běžné fungování mnoha firem i lidí značně omezeno. Spousta společností přešla do režimu home office, kdy její zaměstnanci pracují z domu. Společně s tím se řada jednání a komunikace mezi firmami navzájem a též mezi… Více

01.04.2020

Žádosti o úvěrový program COVID II

Jak jsme informovali v našem předchozím článku, po velkém zájmu o úvěrový program COVID I připravila vláda nový úvěrový program pro podnikatele zasažené situací související s epidemií koronaviru, a to pod názvem COVID II. Dle informací zveřejněných na webu Českomoravské záruční… Více

31.03.2020

Ministerstvo zveřejnilo výše “kurzarbeit” příspěvků pro zaměstnavatele

Ohromné množství zaměstnavatelů musí kvůli nynější pandemii koronaviru a nemoci COVID-19 řešit situaci, kdy jejich zaměstnanci do práce buď docházet vůbec nesmí, nebo sice smí, ale zaměstnavatel pro ně nemá práci, kterou by jim mohl přidělovat. Navazujeme tímto na náš… Více

30.03.2020

Koronavirus a jeho dopad na e-shopy

Současná pandemie koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá vládou a Ministerstvem zdravotnictví mají zásadní dopad na on-line podnikání, včetně e-shopů. Pozitivním dopadem je bezpochyby skutečnost, že nákupy určitých druhů zboží (např. oblečení) jsou v této chvíli možné výhradně on-line, neboť až na… Více

30.03.2020

ZMĚNA V OTÁZCE NÁHRADY ŠKODY ZA KRIZOVÁ OPATŘENÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY PODLE KRIZOVÉHO ZÁKONA JIŽ NEPLATÍ. Mimořádná opatření, která podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Vláda je s účinností ode dne 24.03.2020 usnesením zrušila. V platnosti je nahradila mimořádná… Více

25.03.2020

Program Antivirus: Podpora zaměstnavatelů na úhrady mzdových nákladů

Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí bylo dle 23. března 2020 zveřejněno, že vláda schválila program Antivirus. V rámci programu Antivirus by mělo dojít k podpoře zaměstnavatelů, a tedy i jejich zaměstnanců. Stát má zájem zejména podpořit zaměstnavatele v případech,… Více

24.03.2020