Nezávazná poptávka

Změny v odpovědnosti za vady

O tom, co se chystá na e-shopy a on-line prodejce díky implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/771 („Směrnice o prodeji zboží“) do českého právního řádu, jsme vás informovali v článku „Nové změny v právních předpisech pro e-shopaře a další… Více

12.04.2021

Vlastnické právo ke zvířeti

V dnešním článku nabízíme vhled do problematiky vlastnických práv ke zvířatům, ať již jde o domácí mazlíčky či hospodářská zvířata. Vymezíme „zvíře“ v právním slova smyslu, způsoby nabývání vlastnického práva k němu, okolnosti nálezu či chovu. Definice zvířete Definovat zvíře předchozí občanský zákoník… Více

05.04.2021

Předání nájemního bytu

Předání nájemního bytu k užívání si lze představit jako prosté odevzdání klíčů nájemci. Zdánlivě jednoduchý úkon může však bez dalšího způsobit nejednu budoucí komplikaci. Proč k faktickému přenechání k užívání používat předávací protokol a proč jeho obsahu věnovat stejnou pečlivost jako samotné nájemní… Více

24.03.2021

Hospodaření se společnou nemovitostí

Podíloví spoluvlastníci nezřídka vedou spory o výkon spoluvlastnického práva ke společné nemovitosti. Způsob užívání rodinného domu nebo chaty, náklady na opravy či údržbu nebo platba daně bývají hlavními tématy rozepří. V dnešním článku se podíváme na principy výkonu spoluvlastnického práva k nemovitosti,… Více

15.03.2021

DPH u nájmu nemovitostí v roce 2021

Jste plátcem DPH a pronajímáte nemovitosti ? Zaregistrovali jste změnu zákona o dani z přidané hodnoty z 1.4.2019, jejíž účinnost byla odložena až na rok 2021 ? S omezeními, která jsou platná od 1.1.2021 a vztahují se i na nájemní smlouvy… Více

26.02.2021

Doprovod společníka na valné hromadě s.r.o.

V návaznosti na článek Změny ve společnostech s ručením omezeným se dnes blíže podíváme na novinku, kterou přinesla novela zák. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a tou je možnost společníka mít na jednání valné hromady doprovodnou, jím určenou… Více

21.01.2021

Terénní úpravy pozemku a výsadba stromů z právního hlediska

Jako vlastník pozemku můžete v mezích zákona se svou nemovitou věcí nakládat, zvelebovat ji a upravovat. Do jaké míry lze upravovat terén a provádět zemní práce bez předchozího povolení? A lze dle vlastního uvážení vysazovat stromy? Na regulaci terénních úprav a… Více

20.01.2021

Daňové změny pro rok 2021

Krátce před koncem roku 2020 byl schválen daňový balíček obsahující řadu změn pro podnikatele i zaměstnance. V dnešním článku si představíme některé daňové novinky pro letošní rok, nejen z obsahu daňového balíčku.   Paušální daň pro OSVČ Zjednodušit si odvodové… Více

05.01.2021