Nezávazná poptávka

Oplocení nemovitosti a stavba plotu

Je nutné ohlašovat stavebnímu úřadu záměr zbudovat oplocení kolem vlastní nemovitosti nebo jeho výměnu ? Koupili jste oplocenou nemovitost a nevíte, zda Vám svědčí vlastnické právo k plotu ? A máte vůbec povinnost oplotit si nemovitost ? Na tyto otázky se… Více

06.08.2020

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti

V článku Předkupní právo jsme informovali o novele Občanského zákoníku, která od 1.7.2020 zrušila zákonné předkupní právo, kdy každý spoluvlastník nemovitosti v případě zamýšleného prodeje měl povinnost nabídnout ke koupi svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům. Nyní již nabízet svůj podíl spoluvlastníkům nemusí, ani… Více

30.07.2020

Darování nemovitostí

Darování nemovitostí probíhá obvykle mezi nejbližšími příbuznými, tomu svědčí i skutečnost, že takové převody nemovitostí jsou osvobozeny od platby daně (nyní daně z příjmu, dříve daně darovací). Obdarováním nejbližších, zejména pak potomků, jsou většinou řešeny vlastnické vztahy k nemovitému majetku v rodině… Více

16.07.2020