Nezávazná poptávka

Konec digitálního divokého západu?

V červenci 2022 byly na půdě Evropského parlamentu přijaty dva zákony, které zásadním způsobem regulují postavení velkých hráčů na poli digitálního prostoru. Hovoří se o nich jako o „konci digitálního divokého západu“. Prvním zákonem je akt o digitálních službách, druhým je… Více

30.09.2022

Alternativní způsoby konání a rozhodování valné hromady – část II.

V úvodní části článku „Alternativní způsoby konání a rozhodování valné hromady – část I.“ jsme došli k závěru, že konání valné hromady lze napříč obchodními korporacemi konat i jinými způsoby, než jen za fyzické přítomnosti na dohodnutém místě a čase. Za… Více

21.09.2022

Alternativní způsoby konání a rozhodování valné hromady – část I.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společenstev a družstev (dále jen „ZOK“) je napříč různými druhy právnických osob základním způsobem konání valné hromady její prezenční konání.  Jedná se o způsob, kdy se společníci valné hromady na základě jim… Více

31.08.2022

Časté nedostatky při používání cookies lišt

Začátkem roku nabyla účinnosti novela zákona o elektrických komunikacích, která zásadním způsobem změnila pravidla pro provozovatele webových stránek při zpracovávání osobních údajů a práci se soubory cookies. Opt-in a opt-out Největší změnou, kterou novela přinesla, byla změna v nastavení ukládání soborů… Více

29.07.2022

Whistleblowing v soukromém sektoru

Česká republika do dnešního dne nepřijala prováděcí předpis, kterým by včlenila práva a povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu o ochraně oznamovatele (dále jen „Směrnice“), tedy úpravu týkající se tzv. whistleblowingu. Nejzazší termín přitom uplynul již 17. prosince 2021. Co… Více

30.05.2022

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ OBSAHU SMLOUVY

S ohledem na zásadu bezformálnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) je často ponecháno pouze na vůli stran, v jaké formě se rozhodnou smlouvu uzavírat. Z hlediska občanského zákoníku a soukromého práva obecně tedy není překážkou, pokud je smlouva… Více

02.05.2022