Nezávazná poptávka

Pour Feliciter 2015

Pour Feliciter 2015. Rok 2015 se blíží, přejeme Vám, ať je šťastný a úspěšný. Vážíme si důvěry, kterou jst enám v uplynulém roce projevili, a těším se na další spolupráci.

24.12.2014

Srovnání našich obchodních podmínek s APEK a dTest

Obchodní podmínky zpracováváme tak, abychom zvýšili ochranu provozovatele e-shopu a rozšířili jeho práva. Je samozřejmě nutné dodržovat zákonné limity, avšak právní předpisy umožňují upravit si řadu práv a povinností poměrně benevolentně. Různé instituce k přistupují k této příležitosti odlišně, my však… Více

19.09.2014

Stanovy bytových družstev a společenství vlastníků po rekodifikaci

Ne každý je podnikatel a jen málokdo potřebuje založit akciovou společnost. Bydlet ale musí všichni. I proto je nová právní úprava stanov bytových družstev a společenství vlastníků důležitým prvkem rekodifikace a je třeba se jí věnovat.

17.09.2014

Monistická akciová společnost

Monistický systém akciové společnosti byl zaveden s účinností zákona o obchodních korporací a byť je v menšině oproti klasičtějšímu dualistickému, je zajímavou alternativou.

17.09.2014

Ručení společníků a jednatelů s.r.o.

Také ručení osob ve společnosti s ručením omezeným prošlo v rámci nové soukromoprávní úpravy změnami, s nimiž je nutné při podnikání nebo při výkonu funkce počítat.

17.09.2014

Podíl ve společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným, jako jedna z nejběžnějších forem podnikání, doznala oproti původní úpravě v obchodním zákoníku několik změn, kterými vás provede tato krátká prezentace.

17.09.2014

Právní režim obchodních korporací

Jak působí současná právní úprava na obchodní korporace založené před 1.1.2014? Která ujednání jsou platná a která jsou účinná?

17.09.2014

Zakládací dokumenty obchodních korporací po rekodifikaci

Změny v právu obchodních korporací dle nové právní úpravy doznaly mnoha důležitých změn, a to včetně zakládací dokumentace, kterou vám v této prezentaci ve stručnosti představíme.

17.09.2014