Nezávazná poptávka

Omezení práva ukončit nájem neplatícímu nájemci

Další z vládou schválených návrhů zákonů k řešení koronavirové krize, které čekají na zrychlené projednání v Poslanecké sněmovně, je i zákon dočasně chránící nájemce bytů, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru… Více

02.04.2020

K elektronickým podpisům v době koronavirové aneb chvála nařízení eIDAS

V době nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru (COVID-19) je běžné fungování mnoha firem i lidí značně omezeno. Spousta společností přešla do režimu home office, kdy její zaměstnanci pracují z domu. Společně s tím se řada jednání a komunikace mezi firmami navzájem a též mezi… Více

01.04.2020

Žádosti o úvěrový program COVID II

Jak jsme informovali v našem předchozím článku, po velkém zájmu o úvěrový program COVID I připravila vláda nový úvěrový program pro podnikatele zasažené situací související s epidemií koronaviru, a to pod názvem COVID II. Dle informací zveřejněných na webu Českomoravské záruční… Více

31.03.2020

ZMĚNA V OTÁZCE NÁHRADY ŠKODY ZA KRIZOVÁ OPATŘENÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY PODLE KRIZOVÉHO ZÁKONA JIŽ NEPLATÍ. Mimořádná opatření, která podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Vláda je s účinností ode dne 24.03.2020 usnesením zrušila. V platnosti je nahradila mimořádná… Více

25.03.2020

Úvěr pro podnikatele – COVID II

ÚVĚROVÝ PROGRAM COVID I ZASTAVEN Dne 20. března 2020 v 8:00 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČZMR) pozastavila možnost podávání žádostí o úvěr v programu COVID I, tedy úvěrový program pro podnikatele zasažené opatřeními v souvislosti s koronavirovou epidemií. Stát do úvěrového programu… Více

24.03.2020

Státní podpora podnikání zasaženého koronavirem – bezúročný Úvěr COVID

Finanční pomoc podnikatelům V důsledku opatření, které stát zavedl v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, je provozní financování malých a středních podniků stále obtížnější. Částečným řešením pro malé a střední podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly takto omezeny, může být… Více

19.03.2020

Nouzový stav z pohledu podnikatele

V souvislosti se šířením koronaviru a hrozící epidemie nemoci COVID-19 vydala dnes odpoledne vláda usnesení, kterým byl s platností od 12.03.2020 14:00 hod na 30 dnů vyhlášen na celém území České republiky nouzový stav. Naposledy se vláda k tomuto kroku uchýlila v… Více

12.03.2020

Dopad koronaviru na zájezdy a smlouvy v podnikání

Omezení přijímaná v důsledku prevence před koronavirem, který způsobuje onemocnění COVID-19, ale i s tím související změna chování spotřebitelů, má významný dopad do mnohých oborů podnikání. Navazujeme tímto na naše dva předchozí články ze série „Koronavirus a právo“ – Koronavirus a pracovní… Více

12.03.2020