Nezávazná poptávka

Prodej pozemku: Není nabídka jako nabídka

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s rozhodnutím Nejvyššího soudu, který se zabýval otázkou, kdy je nabídka k prodeji pouze výzvou k zahájení jednání o prodeji, a kdy je již závazným dokumentem, na základě kterého lze provést převod nemovitosti… Více

24.05.2021

KATASTR NEMOVITOSTÍ: ZÁSADNÍ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ V OBLASTI KONTROLY SMLUV KATASTRÁLNÍMI ÚŘADY

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se zabýval otázkou, zda má katastrální úřad provést zápis do katastru nemovitostí dle smlouvy, ve které není nemovitost označena přesně v souladu s katastrálním zákonem.   Role katastru nemovitostí Jak je… Více

04.05.2021

E-shopy a odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve světle připravované novely 2021

V roce 2017 jsme vydali článek Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy, který se zabýval odstoupením od smlouvy spotřebitelem při koupi zboží či služeb na e-shopu ve lhůtě 14 dní. Ještě v tomto roce má dojít ke značné úpravě… Více

07.04.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – Nedostatky a jejich důsledky

V prvním článku zaměřeném na kvalifikační dohodu jsme představili, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Ve druhém článku jsme se věnovali formálním a obsahovým náležitostem kvalifikační dohody. V tomto posledním článku se zaměříme… Více

08.02.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – Základní náležitosti

V prvním článku zaměřeném na kvalifikační dohodu jsme představili, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. V tomto druhém článku se zaměříme na formální a obsahové náležitosti kvalifikační dohody.   FORMA KVALIFIKAČNÍ DOHODY Zákoník… Více

08.02.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – K čemu slouží a jaký je rozdíl mezi prohloubením a zvýšením kvalifikace

Zaměstnavatelé stále častěji k získání dostatečně kvalifikovaných pracovníků využívají možnosti prohlubování a zvyšování kvalifikace svých současných zaměstnanců, namísto hledání nových pracovníků. Zaměstnavatelé k tomuto zajišťují pro své zaměstnance účast na různých školeních či jiných formách studia. Náklady na zajištění této… Více

08.02.2021

Započtení a insolvence – 1. část

Insolvenční řízení je řízením, které svým dopadem zásadním způsobem zasahuje jak do práv úpadce, tak do práv věřitelů úpadce. Insolvence mimo jiné dopadá i na smluvní vztahy úpadce, čemuž jsme se věnovali v našem předchozím článku Smlouva o smlouvě budoucí… Více

19.01.2021

Smlouva o smlouvě budoucí a insolvenční řízení

Smlouva o smlouvě budoucí je v dnešní době standardně uzavíraná smlouva. Touto smlouvou jsou upraveny podmínky, za kterých bude uzavřena další navazující smlouva. Tato smlouva pak může zavazovat obě strany dlouhodobě, kdy podmínky pro uzavření navazující smlouvy mohou být splněny… Více

27.11.2020