Nezávazná poptávka

Rodinná domácnost a souhlas manžela s uzavřením smlouvy

Současný občanský zákoník, označovaný stále i po takřka šesti letech od své účinnosti jako „nový“, s sebou přinesl několik novinek. Jednou z těchto novinek je ochrana rodinné domácnosti, tzn. zjednodušeně bydlení manželů a event. i dětí. V tomto článku se… Více

13.09.2020

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V RÁMCI AKVIZICE DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU – 4. ČÁST

…aneb postupovat lze nejen ve fotbale V rámci koupě nemovitosti (asset deal) developeři často přebírají také projektovou dokumentaci k výstavbě developerského projektu. K tomuto tématu jsme pro vás připravili sérii článků, které se otázce projektové dokumentace věnují. V první části jsme upozornili, že cílem… Více

28.08.2020

Společenství vlastníků jednotek – smlouva se správcovskou společností po novele

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny do úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak novela upravila předkupní právo, nové povinnosti vlastníků jednotek, změnu prohlášení vlastníka a… Více

14.08.2020

Společenství vlastníků jednotek – založení a stanovy

Novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020 s sebou přinesla mimo jiné také změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Změny v úpravě SVJ navazují na změny týkající se prohlášení vlastníka a povinností vlastníků jednotek. Níže si proto představíme,… Více

23.07.2020

ZMĚNA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny do úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V předchozím článku jsme představili nové povinnosti vlastníků jednotek, které tato novela přinesla. V tomto článku shrneme, jak se novela… Více

13.07.2020

Nové povinnosti vlastníků jednotek

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny v oblasti bytového spoluvlastnictví. Tato novela přináší nové povinnosti vlastníků jednotek, mění pravidla pro zakládání společenství vlastníků jednotek a upravuje způsob rozhodování v rámci společenství vlastníků jednotek…. Více

03.07.2020

Předkupní právo

Od 1. 7. 2020 vstupuje v účinnost další změna úpravy zákonného předkupního práva. Jedná se již o třetí změnu spojenou s přijetím nového občanského zákoníku, který je účinný od 1. 1. 2014. Rekapitulace vývoje Níže zrekapitulujme vývoj úpravy zákonného předkupního… Více

23.06.2020

Smluvní pokuty vs dobré mravy a princip poctivosti

Současná pandemie koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví mohou zásadním způsobem ovlivnit schopnost smluvních partnerů plnit své smluvní závazky. V tomto našem článku jsme se zaměřili na právní dopady pandemie koronoviru na obchodní smlouvy. Velice důležitým faktorem… Více

18.05.2020