Nezávazná poptávka

Započtení a insolvence – 2. část

Insolvenční řízení je řízením, které svým dopadem zásadním způsobem zasahuje jak do práv osoby, která je v úpadku = úpadce, tak do práv věřitelů a dlužníků úpadce. Není neobvyklé, že úpadce a věřitel úpadce mají vůči sobě vzájemné pohledávky. Tzn. že… Více

29.04.2022

Prodej pozemku: Není nabídka jako nabídka

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s rozhodnutím Nejvyššího soudu, který se zabýval otázkou, kdy je nabídka k prodeji pouze výzvou k zahájení jednání o prodeji, a kdy je již závazným dokumentem, na základě kterého lze provést převod nemovitosti… Více

24.05.2021

KATASTR NEMOVITOSTÍ: ZÁSADNÍ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ V OBLASTI KONTROLY SMLUV KATASTRÁLNÍMI ÚŘADY

V tomto článku bychom Vás chtěli seznámit s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze, který se zabýval otázkou, zda má katastrální úřad provést zápis do katastru nemovitostí dle smlouvy, ve které není nemovitost označena přesně v souladu s katastrálním zákonem.   Role katastru nemovitostí Jak je… Více

04.05.2021

E-shopy a odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) ve světle připravované novely 2021

V roce 2017 jsme vydali článek Nejčastější omyly a mýty při odstoupení od smlouvy, který se zabýval odstoupením od smlouvy spotřebitelem při koupi zboží či služeb na e-shopu ve lhůtě 14 dní. Ještě v tomto roce má dojít ke značné úpravě… Více

07.04.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – Nedostatky a jejich důsledky

V prvním článku zaměřeném na kvalifikační dohodu jsme představili, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Ve druhém článku jsme se věnovali formálním a obsahovým náležitostem kvalifikační dohody. V tomto posledním článku se zaměříme… Více

08.02.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – Základní náležitosti

V prvním článku zaměřeném na kvalifikační dohodu jsme představili, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. V tomto druhém článku se zaměříme na formální a obsahové náležitosti kvalifikační dohody.   FORMA KVALIFIKAČNÍ DOHODY Zákoník… Více

08.02.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – K čemu slouží a jaký je rozdíl mezi prohloubením a zvýšením kvalifikace

Zaměstnavatelé stále častěji k získání dostatečně kvalifikovaných pracovníků využívají možnosti prohlubování a zvyšování kvalifikace svých současných zaměstnanců, namísto hledání nových pracovníků. Zaměstnavatelé k tomuto zajišťují pro své zaměstnance účast na různých školeních či jiných formách studia. Náklady na zajištění této… Více

08.02.2021

Započtení a insolvence – 1. část

Insolvenční řízení je řízením, které svým dopadem zásadním způsobem zasahuje jak do práv úpadce, tak do práv věřitelů úpadce. Insolvence mimo jiné dopadá i na smluvní vztahy úpadce, čemuž jsme se věnovali v našem předchozím článku Smlouva o smlouvě budoucí… Více

19.01.2021