Nezávazná poptávka

Provozování hotelu

Investování do nemovitostí je jednou z nejběžnějších forem investování, která zůstává oblíbenou i přes výkyvy a změny na investičním trhu. Trh realitních investic nabízí několik možností, jak investovat do nemovitostí, přičemž jedním z nezajímavějších je trh s hotelovými nemovitostmi. Investice… Více

06.04.2020

Koronavirus a změny zákonů – tzv. lex COVID

S ohledem na současnou epidemii koronaviru COVID-19 byl vládou schválen návrh zákona, který by měl reagovat na dopady této epidemie v oblasti justice, insolvencí a také řízení právnických osob. Tento zákon, označovaný jako lex COVID, čeká v této chvíli zrychlené… Více

01.04.2020

Koronavirus a jeho dopad na e-shopy

Současná pandemie koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá vládou a Ministerstvem zdravotnictví mají zásadní dopad na on-line podnikání, včetně e-shopů. Pozitivním dopadem je bezpochyby skutečnost, že nákupy určitých druhů zboží (např. oblečení) jsou v této chvíli možné výhradně on-line, neboť až na… Více

30.03.2020

Důsledky epidemie koronaviru na obchodní smlouvy

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu (ode dne 12. 3. na dobu 30 dnů) a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními došlo k podstatnému omezení podnikání, které může ovlivnit schopnost podnikatelů plnit uzavřené smlouvy. Z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili přehled dopadů epidemie koronaviru… Více

19.03.2020

Náhrada škody podle krizového zákona v současné situaci

Vláda ČR v současné době epidemie nemoci COVID-19 a koronaviru, který ji způsobuje, postupuje také podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Ten stanoví obecnou povinnost státu nahradit všem osobám škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními. Pojďme se nyní společně podívat,… Více

18.03.2020

Souhrn omezení podnikání v souvislosti s koronavirem

Současná epidemie koronaviru (COVID-19) se nevyhnula ani podnikání, které je touto epidemií ovlivněno zásadně. Jedním z dopadů epidemie koronaviru do podnikání jsou omezení vztahující se na prodej zboží a pořádání společenských akcí. Níže jsme pro Vás shrnuli současná omezení v podnikání,… Více

12.03.2020

Projektová dokumentace v rámci akvizice developerského projektu – 1. část

… aneb nepřevádějte projektovou dokumentaci! Jednou z běžných činností developera je akvizice nemovitosti a příprava projektové dokumentace k výstavbě. Developer však často sám projektovou dokumentaci nevytváří, ale získává ji spolu s nemovitostí. Vzhledem k tomu, že developeři v této oblasti často chybují (zejména s ohledem… Více

30.04.2019

Nařízení ePrivacy aneb s GDPR to nekončí

V květnu letošního roku vstoupilo v účinnost velmi propírané a obávané nařízení GDPR (ačkoliv ve skutečnosti tolik důvodů k obavám nebylo), díky kterému se do středu pozornosti dostala ochrana osobních údajů. V současné chvíli se již zdá, že bublina vytvořená kolem GDPR se postupně… Více

06.08.2018