Nezávazná poptávka

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – Nedostatky a jejich důsledky

V prvním článku zaměřeném na kvalifikační dohodu jsme představili, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Ve druhém článku jsme se věnovali formálním a obsahovým náležitostem kvalifikační dohody. V tomto posledním článku se zaměříme… Více

08.02.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – Základní náležitosti

V prvním článku zaměřeném na kvalifikační dohodu jsme představili, co je podstatou kvalifikační dohody a jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. V tomto druhém článku se zaměříme na formální a obsahové náležitosti kvalifikační dohody.   FORMA KVALIFIKAČNÍ DOHODY Zákoník… Více

08.02.2021

KVALIFIKAČNÍ DOHODA – K čemu slouží a jaký je rozdíl mezi prohloubením a zvýšením kvalifikace

Zaměstnavatelé stále častěji k získání dostatečně kvalifikovaných pracovníků využívají možnosti prohlubování a zvyšování kvalifikace svých současných zaměstnanců, namísto hledání nových pracovníků. Zaměstnavatelé k tomuto zajišťují pro své zaměstnance účast na různých školeních či jiných formách studia. Náklady na zajištění této… Více

08.02.2021

Započtení a insolvence – 1. část

Insolvenční řízení je řízením, které svým dopadem zásadním způsobem zasahuje jak do práv úpadce, tak do práv věřitelů úpadce. Insolvence mimo jiné dopadá i na smluvní vztahy úpadce, čemuž jsme se věnovali v našem předchozím článku Smlouva o smlouvě budoucí… Více

19.01.2021

Smlouva o smlouvě budoucí a insolvenční řízení

Smlouva o smlouvě budoucí je v dnešní době standardně uzavíraná smlouva. Touto smlouvou jsou upraveny podmínky, za kterých bude uzavřena další navazující smlouva. Tato smlouva pak může zavazovat obě strany dlouhodobě, kdy podmínky pro uzavření navazující smlouvy mohou být splněny… Více

27.11.2020

Limity užití autorského díla ve školách 2. část – výuková citace a notové záznamy

V našem předchozím článku Limity užití autorského díla ve školách jsme se věnovali otázce, za jakých podmínek je možné užívat učební materiály (například učebnice) ve školách. Tímto bychom chtěli na tento článek navázat a zaměřit se tentokrát na tzv. výukovou citaci… Více

05.11.2020

OMEZENÍ PRODEJE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

V souvislosti s pandemií COVID-19 vydala Vláda ČR dne 21. října 2020 nová opatření, která zásadním způsobem zasahují především podnikatelskou sféru. Tato opatření jsou účinná od 22. října 2020. Jedním z vydaných opatření došlo k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách,… Více

22.10.2020

Pozemková služebnost k jiným nemovitostem než pozemkům

V rámci developerského projektu, ale také například u nastavení sousedských vztahů, vzniká často potřeba zřizovat věcná břemena, konkrétně služebnosti, kterými se nejčastěji zajišťuje právo třetích osob využívat cizí nemovitost. Může se například jednat o služebnost cesty, na základě které vznikne právo… Více

09.10.2020