Nezávazná poptávka

Nové povinnosti vlastníků jednotek

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny v oblasti bytového spoluvlastnictví. Tato novela přináší nové povinnosti vlastníků jednotek, mění pravidla pro zakládání společenství vlastníků jednotek a upravuje způsob rozhodování v rámci společenství vlastníků jednotek…. Více

03.07.2020

Předkupní právo

Od 1. 7. 2020 vstupuje v účinnost další změna úpravy zákonného předkupního práva. Jedná se již o třetí změnu spojenou s přijetím nového občanského zákoníku, který je účinný od 1. 1. 2014. Rekapitulace vývoje Níže zrekapitulujme vývoj úpravy zákonného předkupního… Více

23.06.2020

Smluvní pokuty vs dobré mravy a princip poctivosti

Současná pandemie koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví mohou zásadním způsobem ovlivnit schopnost smluvních partnerů plnit své smluvní závazky. V tomto našem článku jsme se zaměřili na právní dopady pandemie koronoviru na obchodní smlouvy. Velice důležitým faktorem… Více

18.05.2020

Koronavirus a zrušení objednávky ze strany e-shopu

Současná pandemie koronaviru (COVID-19) a opatření přijatá vládou a Ministerstvem zdravotnictví mají dopad na on-line podnikání, včetně e-shopů. V našem předchozím článku jsme pro vás shrnuli, jakým způsobem ovlivňuje současná pandemie koronaviru rušení objednávek na e-shopu a vyřizování reklamací ze strany… Více

20.04.2020

Projektová dokumentace v rámci akvizice developerského projektu – 3. část

… aneb obsah licence je král V rámci koupě nemovitosti (asset deal) developeři často přebírají také projektovou dokumentaci k výstavbě developerského projektu. Řešení, jak správně právně upravit toto převzetí projektové dokumentace není jednoduché, a může se v něm lehce chybovat…. Více

16.04.2020

Smlouva o řízení hotelu

V našem předchozím článku jsme si představili nejčastější způsoby provozování hotelu, které může investor vstupující na hotelový trh využít. Z představených způsobů je v současné době největším trendem spolupráce na základě smlouvy o řízení hotelu. Provozovatelem hotelu je jeho vlastník, který nese… Více

08.04.2020

Projektová dokumentace v rámci akvizice developerského projektu – 2. část

… Aneb zaměstnavatel vládne vším V první části této série věnované nabytí projektové dokumentaci při akvizici developerského projektu jsme upozornili, že due dilligence je nezbytné provést také ohledně autorských práv k projektové dokumentaci. Dále jsme upozornili na jednu z nejčastějších chyb, která… Více

07.04.2020

Provozování hotelu

Investování do nemovitostí je jednou z nejběžnějších forem investování, která zůstává oblíbenou i přes výkyvy a změny na investičním trhu. Trh realitních investic nabízí několik možností, jak investovat do nemovitostí, přičemž jedním z nezajímavějších je trh s hotelovými nemovitostmi. Investice… Více

06.04.2020