Nezávazná poptávka

Limity užití autorského díla ve školách 2. část – výuková citace a notové záznamy

V našem předchozím článku Limity užití autorského díla ve školách jsme se věnovali otázce, za jakých podmínek je možné užívat učební materiály (například učebnice) ve školách. Tímto bychom chtěli na tento článek navázat a zaměřit se tentokrát na tzv. výukovou citaci… Více

05.11.2020

OMEZENÍ PRODEJE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

V souvislosti s pandemií COVID-19 vydala Vláda ČR dne 21. října 2020 nová opatření, která zásadním způsobem zasahují především podnikatelskou sféru. Tato opatření jsou účinná od 22. října 2020. Jedním z vydaných opatření došlo k omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách,… Více

22.10.2020

Pozemková služebnost k jiným nemovitostem než pozemkům

V rámci developerského projektu, ale také například u nastavení sousedských vztahů, vzniká často potřeba zřizovat věcná břemena, konkrétně služebnosti, kterými se nejčastěji zajišťuje právo třetích osob využívat cizí nemovitost. Může se například jednat o služebnost cesty, na základě které vznikne právo… Více

09.10.2020

Ochranná známka vs obchodní firma

V podnikatelské praxi může nastat situace, že společnost má zapsanou ochrannou známku k určitému označení, a jiná společnost užívá obchodní firmu, který je stejná či podobná této ochranné známce. Mohlo by se tedy teoreticky stát, že společnost, řekněme Opavský prazdroj,… Více

30.09.2020

Rodinná domácnost a souhlas manžela s uzavřením smlouvy

Současný občanský zákoník, označovaný stále i po takřka šesti letech od své účinnosti jako „nový“, s sebou přinesl několik novinek. Jednou z těchto novinek je ochrana rodinné domácnosti, tzn. zjednodušeně bydlení manželů a event. i dětí. V tomto článku se… Více

13.09.2020

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V RÁMCI AKVIZICE DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU – 4. ČÁST

…aneb postupovat lze nejen ve fotbale V rámci koupě nemovitosti (asset deal) developeři často přebírají také projektovou dokumentaci k výstavbě developerského projektu. K tomuto tématu jsme pro vás připravili sérii článků, které se otázce projektové dokumentace věnují. V první části jsme upozornili, že cílem… Více

28.08.2020

Společenství vlastníků jednotek – smlouva se správcovskou společností po novele

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, která přináší změny do úpravy bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek (SVJ). V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, jak novela upravila předkupní právo, nové povinnosti vlastníků jednotek, změnu prohlášení vlastníka a… Více

14.08.2020

Společenství vlastníků jednotek – založení a stanovy

Novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020 s sebou přinesla mimo jiné také změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ). Změny v úpravě SVJ navazují na změny týkající se prohlášení vlastníka a povinností vlastníků jednotek. Níže si proto představíme,… Více

23.07.2020