Nezávazná poptávka

Daň z nabytí nemovitosti definitivně zrušena

Dne 26.09.2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., kterým dochází ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Po letech politických úvah a měsících schvalovacího procesu tedy definitivně končí často kritizována přímá majetková daň, které podléhala většina úplatných převodů starších nemovitostí v… Více

29.09.2020

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH přináší v rámci implementace směrnice rady EU nové pravidla zejména pro zdaňování přeshraničních obchodů (znění novely dostupné zde). Český zákonodárce nedodržel termín pro implementaci, proto mohly subjekty podle nových pravidel postupovat již od 01.01.2020, a to… Více

01.09.2020

Nárok na odpočet DPH pouze v částečné výši

Základním pravidlem v oblasti uplatňování nároku na odpočet DPH je ustanovení § 72 odst. 1 písm a.) zák. č. 235/2004 Sb. ZDPH, dle kterého je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých… Více

07.08.2020

SUPERDAŇ PRO ŽIVNOSTNÍKY

Na svém zasedání vláda schválila návrh tzv. „superdaně“, která by podle návrhu mohla u části živnostníků jedním paušálem nahradit 3 pravidelné odvody, a to odvod na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Po „odvodových prázdninách“ a navazující přímé podpoře… Více

16.07.2020

Smluvní pokuta pro nájemce bytu a domu

Další novinkou, kterou přináší novela občanského zákoníku účinná od 1. 7. 2020, je možnost pronajímatele bytu sjednat si v nájemní smlouvě smluvní pokutu pro nájemce, který poruší své smluvní povinnosti. DOSAVADNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Nový občanský zákoník od své účinnosti k 1. 1…. Více

07.07.2020

COVID – nájemné

Dne 19.06.2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Výzvu k dlouho očekávanému programu COVID – Nájemné. Tento dotační program je další ze série programů pro podnikatele, který má zmírnit ekonomické dopady opatření souvisejících s epidemii koronaviru na podnikání. Prostřednictvím státní dotace COVID –… Více

22.06.2020