Nezávazná poptávka

Připravuje se novela na zvýšení soudních poplatků

Koncem minulého roku skončilo připomínkové řízení týkající se novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (“zákon o soudních poplatcích”), kterou zákonodárce plánuje navýšení soudních poplatků, a to zejména ve věcech civilních soudních sporů, jejichž předmětem je peněžité plnění do… Více

22.07.2020

Harmonizace práva spotřebitelů při koupi zboží

Politika Evropské unie týkající se práva spotřebitelů a harmonizace práv spotřebitelů je pravidelným předmětem jednání orgánů Evropské unie a taktéž předmětem několika právních předpisů. Zájmem Evropské unie je vytvoření standardu minimálních práv a povinností, které musí být aplikovány na všechny… Více

20.07.2020