Nezávazná poptávka

Limity užití autorského díla ve školách

Výhody rychlého sdílení dat prostřednictvím internetu sebou nesou řadu negativních aspektů. Jedním z nich je porušování autorských práv k obrázkům, textům nebo jiným autorským dílům. Každý z nás se v rámci svého studia na základní, střední nebo vysoké škole, případně v rámci jiné formy vzdělávání… Více

15.05.2019

Novela roku? Změna zákona o ochranných známkách

V anketě, každoročně srovnávající nově přijatou legislativu, se jedním ze tří kandidátů na zákon roku stala novela zákona o ochranných známkách účinná od 1. ledna 2019. Čím si tuto nominaci zasloužila? Tato novela do českého právního řádu implementuje směrnici Evropské… Více

11.04.2019

Cestovní kancelář nebo cestovní agentura?

Podnikání v cestovních ruchu je v České republice velice oblíbené. V poslední době jsme zažili nárůst podnikatelů, kteří zprostředkovávají zahraniční pobyty, zájezdy nebo služby s tím spojené. V polovině minulého roku se stala účinnou velká novela právních předpisů, která se tohoto typu podnikání dotkla a… Více

08.03.2019

Česká obchodní inspekce si během 2. čtvrtletí 2017 posvítila na 277 e-shopů, výsledky byly katastrofální

Česká obchodní inspekce si během 2. čtvrtletí 2017 posvítila na 277 e-shopů, výsledky byly katastrofální

Velká část naší populace si e-shopy velice oblíbila. Jak si ale vedly e-shopy, které byly zkontrolovány Českou obchodní inspekcí (ČOI)? Dle tiskové zprávy provedla ČOI za druhé čtvrtletí roku 2017 kontrolu u 277 tuzemských e-shopů. Z těchto 277 e-shopů shledala porušení… Více

29.09.2017

Sdílená ekonomika: Čekají platformy zásadní změny?

Tématu sdílené ekonomiky jsme se již na stránkách PrávoProPodnikatele několikrát věnovali. Ve stručnosti, ekonomika sdílení je založena na ochotě soukromých osob poskytnout za přiměřenou odměnu svůj aktuálně nevyužívaný majetek (může jít např. o auto, byt či peníze, ale i o… Více

04.01.2017

Zákon o registru smluv – nové povinnosti pro podnikatele

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zkráceně zákon o registru smluv. Podstatou nového zákona je umožnit veřejnosti seznámení se smluvní dokumentací, jejichž smluvní… Více

10.10.2016

Jak legálně prodávat přes e-shop na Facebooku

Prodej na Facebooku: je nutné mít vlastní obchodní podmínky? V současné době se stále více online podnikatelů zaměřuje na prodej svého zboží prostřednictvím sociálních sítí. Ačkoliv je drtivá většina zboží a služeb stále nabízena prostřednictvím klasických e-shopů, marketingová síla Facebooku… Více

28.07.2016

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9. 12. 2015 novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (např. zákon o České obchodní inspekci). O připravované novele jsme vás již informovali v článku… Více

27.01.2016