Nezávazná poptávka

Jak správně využívat získané databáze kontaktů

V tomto článku se zaměříme na správné využívání kontaktů ze získaných databází, zejména s ohledem na regulaci zasílání obchodních sdělení. K databázi kontaktů se můžete dostat nejčastěji, kupujete-li od někoho e-shop, jehož součástí je právě i databáze dosavadních klientů. V tomto případě je předání… Více

02.07.2014

Kdy použít smlouvu o zprostředkování a kdy smlouvu o obchodním zastoupení?

Podnikatelé se často ptají, zda pro svou činnost mají uzavřít spíše smlouvu o zprostředkování, nebo smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto příspěvku se budeme věnovat právním rozdílům a ujasníme si, na který typ činnosti je ta která smlouva vhodná. Smlouva o… Více

13.05.2014

Proč, kdy a jak lze reklamovat službu

Důvody reklamace Reklamace vadných výrobků a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zejména spotřebitele) je problematika v zákoně podrobně upravená a na více i méně odborných platformách hojně diskutovaná. Méně pozornosti se ovšem věnuje možnosti reklamovat vadné služby, a to… Více

18.04.2014

Slevové portály nezprostředkovávají, ale poskytují službu

S webovými portály hromadného nakupování známými spíše pod označením slevové portály se v prostředí českého internetu setkáváme stále častěji. Slevové portály jsou hodnoceny, srovnávány a posuzovány z nejrůznějších hledisek, která se týkají zejména kvality a ceny jejich služeb. Nás ovšem zajímá právní… Více

16.03.2014

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží podle NOZ a práva EU

K častým dotazům provozovatelů e-shopů patří to, zda mají zákazníci právo vracet zboží, které bylo očividně používáno způsobem překračujícím běžné vyzkoušení fungování. Ojedinělé nejsou například situace, kdy zákazník před letní dovolenou zakoupí fotoaparát, během dovoleného používá a po návratu ho v zákonné… Více

18.01.2014

Zveřejňujete v e-shopu fotografie? Pozor na licence

Pokud na svých webových stránkách uveřejňujete fotografie, obrázky nebo jiný materiál podléhající autorskoprávní ochraně, včetně textů, ujistěte se, že k takovému obsahu máte platnou licenci od držitelů autorských práv. Poměrně rozšířená je představa, že když je něco ke stažení na internetu,… Více

15.12.2013

Doménová jména a nový občanský zákoník (NOZ)

Ačkoliv si nový občanský zákoník („NOZ“) klade za cíl komplexní úpravu soukromoprávních vztahů v reakci na moderní vývoj společnosti, úprava doménových jmen v něm obsažena není. Legální definici doménového jména neobsahuje ani současný zákon, ani NOZ, ani jiný doprovodný zákon. V zásadě existuje… Více

15.10.2013

Vystavování zboží v e-shopu dle NOZ

V zájmu bezproblémových vztahů ze smluv uzavřených distančních způsobem, typicky prostřednictvím e-shopu, je nutné určit, kdy vlastně smlouva vzniká. Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 (NOZ) nově upravuje otázky související s vystavení zboží nebo reklamou. Podle ustanovení § 1732… Více

15.10.2013